Siirry sisältöön
Kumppanit

Virtuaalinen näyttely

 
Sosiaalityön päivien yhteydessä järjestään virtuaalinen näyttely. Kutsumme mukaan kuntatoimijoita, alalla toimivia liittoja ja järjestöjä, sekä säätiöitä, kustantajia ja työhyvinvoinnin toimijoita kertomaan toiminnastaan. Lisätietoa näyttelypaketeista ja hinnoista: info@aboaservices.fi
 
Kiitämme lämpimästi tuesta Sosiaalityön tutkimuksen päiville: 
(klikkaamalla logoa, pääset toimijan www-sivuille)
 
Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Toimimme valtakunnallisesti ja tarjoamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tutkitusti parantavat asiakkaidemme arkea. Olemme yhteiskunnallinen yritys ja meille kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Edistämme osallisuuteen ja syrjäytymiseen liittyvää tieteellistä tutkimusta, josta saatavan tiedon avulla kehitämme uusia ratkaisuja ja käytännön toimintatapoja.
Talentia on yli 26 000 korkeasti koulutetun sosiaalialan ammattilaisen ammattijärjestö. Talentia ajaa ja valvoo jäsenistönsä palkkauksellisia ja ammatillisia etuja sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Asiantuntijuusalueitamme ovat vaativa vauvatyö, kriisi- ja väkivaltatyö sekä eroauttaminen. Työskentelemme lähellä kansalaisten arkea, ja pyrimme edistämää heidän hyvinvointiaan ja takaamaan tasa-arvoiset palvelut kaikille.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla sosiaalityöntekijöitä toimii hyvin erilaisissa tehtävissä. Iso organisaatio tarjoaa lukuisia erilaisia näköaloja ja työtehtäviä sekä mahdollisuuden moniammatilliseen työn kehittämiseen ja tukeen omalle työlle.

Hyvinvointitoimiala jakautuu palvelualueisiin:
• terveyspalveluihin,
• perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä
• vanhus- ja vammaispalveluihin.
ja kahteen toimintoon eli hallintoon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu tieto- ja tiedekirjakustantamo. Vastapaino julkaisee tietokirjoja, tiede- ja tietokirjallisuuden suomennoksia, sekä tieteen tuloksia laajemmalle yleisölle välittävää kirjallisuutta, tutkimus- ja oppikirjoja. 
Vastapaino kuuluu Suomen eturivin tiedekustantajiin. Se on sijoitettu johtavalle 2-tasolle tieteellisten julkaisukanavien tasoa kuvaavassa Julkaisufoorumi-luokituksessa.
   
Pikassos on yksi Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskuksista. Pikassoksen perustehtävä on vahvistaa ja kehittää sosiaalialan osaamista. Toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Toiminta-alueena on kolme maakuntaa: Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta. Yksi keskeinen tehtävä on vahvistaa käytännön, tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteistyötä. Tästä hyvä todiste on juuri saatu myönteinen päätös vtr-haussa lastensuojelun tutkimushankkeeseen (oske-verkosto ja Tre:n yliopisto).
Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys.
Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen heidän omiin voimavaroihinsa. Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.