Siirry sisältöön
Teema

Teema: Sosiaalityö professiona

 
Sosiaalityön määrittelyn vaikeus johtuu siitä, että sosiaalityössä toimitaan esimerkiksi yksilön, perheen, yhteisön, rakenteiden sekä globaalien ihmisoikeuskysymysten tasoilla (Juhila 2018, 11). Sosiaalityössä on tiivistetysti kyse ihmisten hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden ylläpitämisestä sekä edistämisestä. Sosiaalityö voidaan ymmärtää professiona, jonka tunnusmerkkeihin kuuluvat oma akateeminen tieteenala ja koulutus, tieteelliseen tietoon ja eettisiin periaatteisiin pohjautuva ammatillisuus sekä ammattihenkilöstölain määrittämä monopoliasema harjoittaa ammattia. Sosiaalityöntekijöitä toimii mitä moninaisimmissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla asiakas-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä.
 
Sosiaalityön paikka yhteiskunnassa on jännitteinen: Se saa valtuutuksensa toimia lainsäädännön kautta, ja toisaalta sen professio pohjaa tieteelliseen tietoon. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä käännetään katseet sosiaalityöntekijöihin ja heihin liittyvään tutkimukseen. Kiinnostus kohdistuu laajasti sosiaalityöntekijöitä käsittelevään tutkimukseen, kuten erilaisiin urapolkuihin, työhyvinvointiin, asiantuntijuuteen, koulutukseen, ammatillisuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin sekä professioiden välisiin kamppailuihin.
 
Tutkimuksen päivillä pohditaan, millaisia kamppailuja asiantuntijuudesta sosiaalityön kentällä käydään ja miksi. Entä millaisia ovat arjen pienet kamppailut sosiaalityössä? Miten sosiaalityöntekijät käyttävät harkintavaltaa, ja mitkä tekijät sitä rajoittavat? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä ja ristiriitoja sosiaalityön arjessa kohdataan? Miten sosiaalityöntekijät jaksavat työssään näiden haasteiden keskellä?
 
Lisäksi perehdytään sosiaalityöntekijöiden poliittiseen osallistumiseen sekä yhteiskunnallisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin. Määrittävätkö näitä sosiaalityöntekijöiden ammattiin liittyvät tekijät vai kenties yksilön oma yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema? Mikä tekijät estävät tai mahdollistavat sosiaalityöntekijän osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun?
 
Päivien päätteeksi pohditaan, millaista sosiaalityön asiantuntijuuden tulisi olla tulevaisuudessa. Millaista osaamista ja asiantuntijuutta tarvitaan toimintaympäristöjen muuttuessa sosiaalityön erilaisissa tehtävissä? Miten globaalin kehityksen tuomat muutokset, kuten pakolaisuus ja pandemiat, haastavat sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta?