Siirry sisältöön
Työryhmäohjelmat

Työryhmäohjelmat

Torstai 18.1.2021
1. Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus sosiaalipalveluissa
14.30-14.35 Tervetuloa (esitykset 10 min + 10 min keskustelulle)
14.35-14.55 Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö matalan kynnyksen palveluohjauksessa, Susanna Hyväri
14.55-15.15 KAP Vantaa - Kokemusasiantuntijapankki (STEA-hanke 2020-2022), Raisa Saraniemi
15.15-15.35 Nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten palvelujen kehittäminen - jaettu asiantuntijuus ja onnistumiset kokemustoimijoiden ja järjestötyöntekijöiden välillä, Outi Arvola
15.35-15.55 Kokemusasiantuntijuus osana eroauttamisen kehittämistä - tapausesimerkkinä Ero lapsiperheessä-tilaisuudet, Päivi Hietanen
tauko
16.05-16.25 Asiakkaasta kumppaniksi, Tatu Moisio
16.25-16.45 Rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden tarinoita parityöstä ammattilaisten kanssa, Janika Lindström
16.45-17.05 Kirjallisuuskatsaus palvelukäyttäjien asemasta sosiaalityön koulutuksessa, Timo Toikko
   
2. Lastensuojelun vaikuttavuustutkimus
14.30-14.40 Tervetuloa
14.40-15.00 Kehittämässä vaikuttavuuden mittaamista lastensuojelun avopalveluissa, Heidi Jussila
15.00-15.20 Vaikuttavuuden arviointi lastensuojelussa, Pekka Kettunen
15.20-15.40 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lastensuojelun toimintamallien vaikuttavuudesta, Elina Aaltio
tauko
16.00-16.30 Lapsen tilanteen arviointi lastensuojelun vaikuttavuuden tekijänä, Anne-Mari Jaakola
16.30-17.00 vahvistetaan
   
3. Monikulttuurisuus, ylirajainen sosiaalityö ja ihmisoikeudet
14.30-14.35 Tervetuloa
14.35-14.55 Stories of African mothers and grandmothers in Helsinki, Smarika KC
14.55-15.15
Uskontoon ja kulttuuriin verhottu vaino –Musliminaisten kokemuksia yhteisöllisestä eron jälkeisestä vainosta, Minna Taipale
15.15-15.35
Sosiaalityötä seksuaalisuuden kanssa – Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä seksuaalisuuteen liittyvien teemojen kanssa työskentelystä, Helmi Vihro
tauko
15.45-16.05
Social workers´ reflections on sociocultural diversity – developing anti-oppressive expertise in child and family social work, Kati Turtiainen
16.05-16.25
Deconstructing racialised and cultural otherisation of youth with asylum-seeking backgrounds through arts-based methods in social work research, Enni Mikkonen
16.25-16.45 Asylum seekers pre-integration process in the reception center before receiving a decision about residence permit, Sohana Islam
16.45-17.05
Yhden (nationalistisen) tarinan vaara sosiaalityössä, Inka Söderström
   
4. Osallisuus, eriarvoisuus ja marginaalit
14.30-14.40
Tervetuloa, Anna-Maria Isola & Laura Nikka / Turun yliopisto (esitykset 10 min + 10 min keskustelulle)
14.40-15.00
Haittojen vähentäminen Asunto ensin -mallin lähestymistapana huumeita käyttävien asumisen tuessa, Johanna Ranta
15.00-15.20
Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kuvaamana, Jenna Syrjälä
15.20-15.40
Lähisuhdeväkivallan kohteina olleiden avun hakemisen ja saamisen haasteet korona-aikana, Johanna Hietämäki
tauko
15.50-16.10
Vankien ammatillisen kuntoutuksen edistäminen vankeusaikana: mahdollistavat rakenteet ja työkäytännöt, Mia Tammelin
16.10-16.30
Perheen sosioekonomisen aseman yhteys kokemukseen osallisuudesta luokkayhteisössä yläkoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla, Helena Hautala
16.30-16.50 Haavoittuva maskuliinisuus?, Harry Lunabba
   
5. Sosiaalialan asiantuntijuus ja koulutus uudessa normaalissa
14.30-14.35 Tervetuloa, Katja Forssen
14.35-14.50 Zoomin avulla asiakastyön taitoja oppimassa- havaintoja ja kokemuksia sosiaalityön opetuksesta poikkeusolojen keskeltä, Sirpa Tapola-Tuohikumpu
14.50-15.05
Digiverkosto ja Digisosiaalityön verkkokurssi – Miksi, kenelle, mitä ja miten?, Sonja Soini
keskustelu
15.15-15.30
Praktinen vapaus ja muutoskyvykkyys sosiaalialan työssä, Soili Vento
15.30-15.45
Formaali koulutus ammatillisen asiantuntijuuden perustana - erityyppisen tiedon luovaa yhdistämistä ja hyödyntämistä lastensuojelun sosiaalityössä, Ilkka Uusitalo
keskustelu
15.55-16.10 Yliopisto–yhteisö-yhteistyö sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa, Saana Raittila
16.10-16.25 Miten edistää ekososiaalista paradigmamurrosta suomalaisessa sosiaalityön koulutuksessa ja käytännöissä?, Satu Ranta-Tyrkkö
keskustelu  
   
6. Sosiaalihuollon asiakirjat ja kirjaaminen: ymmärrettävyyttä ja osallisuutta?
14.30-14.40
Tervetuloa työryhmään, Laura Kalliomaa-Puha ja Kirsi Günther
14.40-14.50
Työikäisten asiakassuunnitelman ja kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin testaus, Minna Kivipelto
keskustelua
15.20-15.30
Aikuissosiaalityön asiakkaana olevien lapsiperheiden vanhempien kokema luottamus - Tutkimuksen osa-aineistona tilannearviot, Sanna-Liisa Liikanen
keskustelua
15.40-15.50 Saavutettavuutta ja osallisuutta sarjakuvasopimuksella, Laura Kalliomaa-Puha
   
7. Sosiaalityön asiantuntijuuden kehittyminen osana sosiaalityön opetusta
14.30-14.35 Aloitus
14.35-14.55
Neuvonanto ja kasvotyö sosiaalityön vuorovaikutusharjoitusten vertaispalautteessa, Arja Jokinen
14.55-15.15 Sosiaalityön maisteriopiskelijoiden oppimiskokemuskuvaukset kaunokirjallisuuden käytöstä osana opetusta, Laura Tarkiainen
15.15-15.35
Merkityksellinen elämä - näkökulmia sosiaalityön koulutukseen, Maria Tapola-Haapala
15.35-15.55
Työssäoppimisjaksoilla saadun ohjauksen vaikutus opiskelijoiden tyytyväisyyteen ja ammatilliseen oppimiseen, Katja Kuusisto
tauko
16.00-16.20
Sosiaalityön asiantuntijan ammatti-identiteettiä tukeva ammatillisen kasvun opintokokonaisuus, Juha Santala
16.20-16.50
Oikeudellisen osaamisen vahvistaminen sosiaalityön koulutuksessa tieteidenvälisenä ja tieteen ja käytännön välisenä vuoropuheluna, Saara Tuulari
16.50-17.10
Sosiaalityön teoria- ja tutkimustiedon soveltaminen käytännön sosiaalityössä – reflektointia yliopiston ja kentän työntekijän näkökulmista, Veera Niemi
   
8. Vammaisuus ja vanhuus yhteiskunnallisina ja sosiaalityöllisinä kysymyksinä
14.30-14.40 Aloitus
14.40-15.10
Aktiivinen ikääntyminen neljännessä iässä, Hilla Kiuru
15.10-15.40
Yksinäisyys ja vammaisten ihmisten elämäntarinat: narratiivisen sosiaalityön näkökulma, Merja Tarvainen
tauko
16.00-16.30
Osallisuustyöväline gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden voimautumisen tukena, Mari Helin
16.30-17.00
Sähköistyvät vammaispalvelut ja sosiaalityö oikeudenmukaisuustyönä, Mari Kivistö