Siirry sisältöön
Puhujat

Päivien pääpuhujat

Professori Tony Evans - Dimensions of Discretion – why one sized doesn't fit all!

Tony Evans on opiskellutpolitiikantutkimusta Exeterin yliopistossa ja poliittista filosofiaa Yorkissa. Hänen kiinnostuksensa sosiaalitieteisiin ja sosiaalityöhön heräsi vasta myöhemmin. Evans kouluttautui sosiaalityön ammattilaiseksi Oxfordissa ja toimii nyt sosiaalityön professorina Royal Hollowayssa, Lontoon yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy harkintavaltaan hyvinvointipolitiikan ja käytännön työn organisatorisena käytäntönä ja ammatillisena ominaisuutena erityisesti sosiaalityössä. Evans on myös tehnyt kriittistä tutkimusta johtamiskäytännöistä ja johtamisen vaikutuksista sosiaalityöntekijöihin. Lisätietoa Tony Evansista täällä
 

Professori Johanna Kallio - Ammatti edellä äänestämään? Sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden puoluevalinta ja sosiaalipoliittiset mielipiteet.

Johanna Kallio on sosiaalityön professori Turun yliopistossa ja yhteiskuntapolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Kallion tutkimusintressit liittyvät sosiaalityöntekijöiden mielipiteisiin, poliittiseen osallistumiseen, urapolkuihin ja työhyvinvointiin. Lisäksi hän on kiinnostunut sosiaalisesta ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, köyhyydestä, huono-osaisuudesta ja sosiaalisesta liikkuvuudesta. Tutkimusta Kallio on tehnyt erityisesti huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta sekä sosiaalityöntekijöiden ja kansalaisten sosiaalipoliittisista mielipiteistä. Lisätietoja Johanna Kalliosta täällä.

 

Yliopistonlehtori, tutkijatohtori Maija Mänttäri-van der Kuip - Toimintamahdollisuudet ja eettinen kuormitus sosiaalityössä

Maija Mänttäri-van der Kuip työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät hyvinvointivaltioiden ja työelämän muutoksiin, julkisen sektorin työhön, työhyvinvointiin sekä ammattietiikkaan. Mänttäri-van der Kuip on tutkinut muun muassa hyvinvointialojen ammattilaisten toimintamahdollisuuksia, työhyvinvointia sekä eettisen stressin ja moraalisen ahdingon kokemuksia. Tutkimus- ja opetustehtävien ohella hän toimittaa Sosiaalityön tiedeblogia ja on toiminut Työelämän tutkimus -lehden toimittajana 2017-2020. Lisätietoa Maija Mänttäri-van der Kuipista täällä.


Paneeli - Tulevaisuuden sosiaalityöntekijä

Työelämäprofessori Oona Ylönen toimii paneelin puheenjohtajana. Hänellä on pitkä työkokemus lastensuojelun sosiaalityöstä ja hän on aiemmin toiminut Turun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana seitsemän vuoden ajan. Työelämäprofessorina Oona Ylönen on toiminut Turun yliopistossa vuodesta 2019 lähtien.

Paneelin toisena puheenjohtaja on Anniina Kaittila, joka toimii Turun yliopistossa erikoistutkijana ja yliopistonlehtorina. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat taloudellinen väkivalta, lähisuhdeväkivalta, rahan rooli perhesuhteissa sekä perhekonfliktit. Lisäksi Anniina Kaittila työskentelee sosiaalityöntekijänä Turun Yliopistollisen Keskussairaalan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä.

Tulevaisuuden sosiaalityöntekijyydestä keskustelemassa ovat seuraavat panelistit:

Minna Rantalaiho (johtava sosiaalityöntekijä, Turun kaupunki)

Harry Lunabba, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.

Sonja Soini (erikoissosiaalityöntekijä & hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry)

Camilla Granholm (sosiaalityön yliopisto-opettaja, Turun yliopisto)

Kokemusnuori

Livekuvittajana Linda Saukko-Rauta