Siirry sisältöön
2. Ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta

2. Ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta


Hengitys

Hengityselimistöön kuuluvat hengitystiet, keuhkot ja hengityslihakset. Sydän ja verisuonisto muodostavat verenkiertoelimistön. Ne vastaavat yhdessä hapen ja hiilidioksidin kierrosta.

Sisään hengitetyn ilman happi sitoutuu keuhkorakkuloissa veren punasoluihin. Hapettunut veri kiertää sydämen pumppaamana valtimoiden kautta kudosten hiussuoniin. Siellä solut ottavat verestä tarvitsemansa hapen ja siirtävät siihen aineenvaihdunnassa syntyneen hiilidioksidin. Kun veri kiertää laskimoiden kautta takaisin keuhkoihin, hiilidioksidi siirtyy verestä ilmaan ja poistuu uloshengityksen mukana.

Normaali hengitys näkyy säännöllisenä rintakehän liikkeenä, ilmavirtaus tuntuu suun ja nenän edestä ja on lähes äänetöntä. Kun hengitystiet ovat avoinna ja hengityslihakset toimivat, ilma virtaa keuhkoihin. Jos ihmisellä on hengitysvaikeuksia, hengitys usein nopeutuu, hengitys muuttuu silmin nähden työläämmäksi ja autettava voi tuntea itsensä huonovointiseksi.

Hengitys, verenkierto ja tajunta voivat häiriintyä sairauskohtauksen tai tapaturman seurauksena. Seurauksena voi olla tajuttomuus, autettavalla voi olla hengitysvaikeuksia tai hengitys puuttuu kokonaan, jolloin autettava on eloton.

Hätäensiavussa on tärkeää soittaa apua numerosta 112. Mikäli autettava ei reagoi herättelyyn, varmistetaan hengitys ja käännetään autettava kylkiasentoon. Mikäli autettavan hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu, aloitetaan painelu-puhalluselvytys.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sydän

Sydän on omistajansa nyrkin kokoinen lihas, joka sijaitsee rintalastan alla keskellä rintaonteloa. Sydämen pumppaustoiminta kierrättää verta verisuonistossa. Veren mukana elimistö saa energiatuotannossa tarvitsemansa hapen ja poistaa siinä syntyneen hiilidioksidin ja muut kuona-aineet. Sepelvaltimot tuovat sydämeen verta ja hapettavat sydänlihaksen.

Verenkierto voi olla riittämätön esimerkiksi sydämen toiminnassa esiintyvien häiriötilojen, sairauskohtauksen aiheuttaman verenpaineen laskun tai runsaan verenvuodon vuoksi.

 

Pohdintatehtävä:

Muistatko, missä sydän sijaitsee?

Mitä verenkierto kuljettaa?

Minkä kokoinen sydän on?

 

Jatka tästä tai vasemman yläreunan valikosta opiskelumateriaalin 3. osaan.