Doorgaan naar inhoud
Sprekers

 

De sprekers op uw conferentie zijn:

 

Fleur Cerini is algemeen directeur Bossche Vakschool & ISK & Van Maerlant. Ze is tevens voorzitter van de Stuurgroep Spoor 10-14 ’s-Hertogenbosch. Voor dat zij werd benoemd als algemeen directeur werkte zij als conrector op het ds. Pierson College in Den Bosch, een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. Ze was daar verantwoordelijk voor de gehele onderbouw en het totale vmbo. Eerder was zij plaatsvervangend directeur/afdelingsleider op de Waldheim-mavo in Baarn. In de periode 2000 tot 2004 werkte Fleur Cerini als trainer en adviseur bij training- en adviesbureau Odyssee in Amersfoort. Zij begon haar loopbaan in 1996 als docent Nederlands op het Meridiaan College, een brede scholengemeenschap in Amersfoort.
 
Margot Cuppen is uw dagvoorzitter. Ze volgde de Pabo en studeerde Onderwijskunde. Met die basis was zij bijna vijftien jaar werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht en schoolleider. Daarna ging zij ‘op avontuur’ als ceremoniespreker op bruiloften, en ontwikkelde zij zich verder als trainer voor speeches en het vertellen van verhalen. Inmiddels is zij tevens werkzaam als docent Zakelijke Communicatie bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en treedt zij op als dagvoorzitter, zo ook op deze 3e landelijke conferentie pro-vso-(v)mbo.
 
 
Ton Eimers is algemeen directeur en onderzoeker bij KBA Nijmegen. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar praktijkonderwijs, vso en entree, onder meer naar de Boris-aanpak, de entree-opleiding binnen het praktijkonderwijs, de toelatingscriteria voor het praktijkonderwijs, de loopbanen van vso- en pro-leerlingen in het mbo. Recent onderzoek richtte zich op het praktijkleren met praktijkverklaring. Momenteel is hij betrokken bij onderzoek naar de bekostiging van het pro en naar de mbo-verklaring. Ton studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit en voordat hij werkzaam was bij KBA werkte hij 11 jaar als onderzoeker bij ITS.
Patrick Hallink werkt met een aanstekelijk enthousiasme vanuit verschillende rollen al meer dan 25 jaar aan een missie: zogenaamde ‘maatwerkjongeren’ aan het werk krijgen. Om het niet alleen bij woorden te laten heeft Patrick zich, naast zijn adviespraktijk, de afgelopen jaren ook toegelegd op het sociaal ondernemerschap als mede oprichter van een aantal gewone bedrijven voor gewone mensen met bijzondere eigenschappen en talenten. Maar het overgrote deel van zijn tijd is hij Landelijk Kwartiermaker Arbeidstoeleiding voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Waarin hij samen met een sterk groeiend team van netwerk-coördinatoren werkt aan een toekomst waarbij er voor iedere schoolverlater uit het pro en vso een passende plaats is in de gewone wereld. Gewoon omdat er uiteindelijk niemand is die niet mee wil, die niet mee mag of niet mee kan doen.
Jan van Heerikhuize is onderwijsbestuurder van het voortgezet speciaal onderwijs bij ’s Heeren Loo. Hij was eerder werkzaam als leraar, directeur en bestuurder in het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zo heeft hij gewerkt bij De Viersprong, Accent praktijkonderwijs en PRO33college. Ook is hij voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband passend onderwijs op de NW Veluwe. Op landelijk niveau heeft hij als voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs aan de basis gestaan van een succesvolle uitwerking en implementatie van de overgang van het vso aan moeilijk lerende kinderen naar het praktijkonderwijs.
Petra Kerstens werkt als docent bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg en als loopbaancoach. Haar expertise ligt bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), bij (oplossingsgericht) communiceren en bij de inzet van drama en spel in het onderwijs. Binnen de kenniskring Waarderen van Diversiteit deed zij onderzoek naar de toepassing van Kunst, Creativiteit en Spel als middel om een rijker beeld van leerlingen en studenten te krijgen. Ook is zij lid van de Expertgroep Student coaching. Educational Needs, gerelateerd aan kansengelijkheid in opleiding en werk is haar thema. Zij zoekt graag in samenwerking en verbinding naar creatieve interventies en oplossingen voor actuele vraagstukken.
Corine Korrel was, na ruime ervaring te hebben opgedaan als gedragskundige, enkele jaren werkzaam als facilitair manager bij een ingenieursbureau. Daarna werkte ze als zzp-er voor verschillende bedrijven en instellingen. In 2007 startte zij met VMBO On Stage, een bovenschools project waarin veel partijen, personen en partners samenwerken vóór leerlingen. Dit onder het motto: 'Denken over je toekomst kan een feest zijn. Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?' Corine geeft lezingen over VMBO, beroepskeuze, toekomstdromen en netwerken. In 2017 was zij lid van de Adviescommissie Vraagfinanciering MBO. De Commissie – ingesteld door minister Bussemaker van Onderwijs en met Jolande Sap als voorzitter – bracht het adviesrapport Doorleren werkt uit met als invalshoek Leven Lang Leren en kansgelijkheid.
Joany Krijt is CvB-voorzitter van MBO Utrecht. Zij leerde het onderwijs kennen in haar rol als beleidsmedewerker en bestuurder bij CNV Onderwijs, en was in die periode tevens bestuurder van onder meer het Vervangingsfonds en de Onderwijscoöperatie. Vanaf 2016 was zij enkele jaren algemeen directeur van een scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs, waarna zij in 2019 overstapte naar MBO Utrecht. Ze is tevens bestuurslid bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) en de MBO Raad. Joany studeerde sociaal juridische dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Matthieu Mes is adviseur en ontwikkelaar bij Inclusief Onderwijs. Hij doet advieswerk gericht op projecten in (speciaal) onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie. Praktijkleren, LOB en gebruik van e-Portfolio's als middel om positieve en contextrijke leeromgevingen te bieden. Hij is actief voor het team Euroguidance bij CINOP en werkt onder meer aan versterking van loopbaanadvisering en -begeleiding en uitwisseling Europese voorbeelden en kennis.
 
Adrienne Schimmel begeleidt als narratief coach (jong)volwassenen bij persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Mijn carrière is ze ooit begonnen als maatschappelijk werker in de Jeugdhulpverlening. Via allerlei omzwervingen op het gebied van werk en studie kwam ze in aanraking met de ZelfKennisMethode. Op dat moment deed ze onderzoek naar motivatieproblemen bij jongeren, en vond in deze methodiek de sleutel. Daarnaast schoolt ze zichzelf steeds bij om haar klanten vanuit een holistische brede kijk te kunnen begeleiden bij het herstel van burn-out, angst, verlies en depressie.
Alex Sijm wilde als kind circusdirecteur worden. Hij zette alles op alles om die droom te realiseren, ondanks zijn dyslexie en een loopprobleem als gevolg van spasme. En het lukte: twintig jaar lang was hij circusdirecteur. Zijn bedrijf groeide uit tot meerdere circussen met voorstellingen in Nederland en België. Een paar jaar geleden gooide hij het roer om. Hij maakt nu samen met ideële organisaties voorstellingen met een maatschappelijk betrokken karakter. Centraal daarin staat hoe je tegenslagen leert overwinnen en hoe je bepaalde situaties naar je hand kunt zetten.
István Turi is schoolleider bij het Dieze College, school voor gespecialiseerd onderwijs en lid stuurgroep 10-14 onderwijs 's-Hertogenbosch. István studeerde eerst scheikunde en biologie aan de Fontys Hogeschool Tilburg en haalde later zijn Master Management in Education aan de TiasNimbas Business School Tilburg.
Kara Vloet werkt als onderzoeker, consultant, trainer, loopbaan- & studiecoach en assessor bij Fontys Hogescholen. Zij is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Industrial Engineering and Entrepreneurship van de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, van waaruit zij onderzoek doet naar ervaringen van Hybride Techniek Docenten en actoren om hen heen in de Brainport regio. Zij promoveerde op een onderzoek naar Professionele Identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces, een narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Daarnaast werkt zij als consultant Studentcoaching bij het Fontys-brede programma Studiesucces en als projectleider - consultant Inclusie & Diversiteit+ bij Fontys Hogeschool ICT. Dit ID+ thema loopt als rode draad door haar loopbaan.
 
Mieke Wijdeveld kreeg na haar start als docente lichamelijke opvoeding al snel een grotere belangstelling voor het begeleiden van leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft haar  deskundigheid op dat vlak vergroot door de opleiding maatschappelijk werk en de Voortgezette Opleiding Jeugdhulpverlening te voltooien.  Via allerlei aanvullende trainingen bij het KPC kwam ze in contact met de ZelfKennisMethode. Ze gelooft zeer in de kracht van deze methode. Na een aantal jaren bij Fontys OSO gewerkt te hebben, begeleidt ze nu vanuit een eigen praktijk, jongeren, volwassenen en teams met deze methode.