Doorgaan naar inhoud
Informatiemarkt

 

Exposeren op het centrale plein

Op deze conferentie is voorzien in een kleine informatiemarkt voor maximaal 8 exposanten. De informatiemarkt wordt opgezet in dezelfde ruimte waar ook de koffiepauzes worden gehouden en de lunch wordt geserveerd, de zogenaamde Theaterzaal. De standruimtes 1 en 2 worden op deze conferentie niet beschikbaar gesteld. We vragen expliciet van exposanten dat hun aanbod aansluit bij de doelgroep jongeren die op deze conferentie centraal staat. Hou er in de planning rekening mee dat de stand een dag eerder in de middag dient te worden opgebouwd.

Hieronder ziet u een plattegrond van het Theaterzaal in het Hart van Holland. Op deze overzichtfoto's ziet u de zaal zelf. Ter oriëntatie: op de grote foto kijkt u naar de toegangsdeur (tussen de vervallen standruimtes 1 en 2) van de plenaire zaal. Hier loopt het grootste deel van de deelnemers de plenaire zaal in en uit. Er zijn 8 standruimtes van elk 8m2 beschikbaar. Via het inschrijfformulier (zie downloads rechtsonder de plattegrond) kunt u een optie nemen op een standruimte. Aanvragen worden op volgorde van inschrijving afgehandeld!

prijslijst
inschrijfformulier
plattegrond

Zodra een exposant zich heeft ingeschreven wordt deze met omschrijving en logo op deze pagina vermeld. Omdat sommige bezoekers van een conferentie meer specifiek enkele zaken met een exposant willen bespreken, worden hieronder eveneens de contactgegevens geplaatst zodat bezoekers ook eerder contact te leggen. In de box hier rechts kunt u de prijslijst, het inschrijfformulier en de plattegrond downloaden. Voor eventuele vragen kunt u het beste contact opnemen met de conferentiecoördinator, telefoon 010-4041144.

 

Stand 3) Uitgeverij Deviant
Uitgeverij Deviant ontwikkelt toegankelijk en afwisselend lesmateriaal voor het vso, PrO en (v)mbo. Dit lesmateriaal voor Nederlands, rekenen, burgerschap, Engels, Duits en loopbaan doet recht aan de verschillen tussen jouw leerlingen of studenten. Wij vinden het belangrijk dat ons lesmateriaal bijdraagt aan het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Bij de ontwikkeling van onze leermiddelen gaan we uit van de nieuwste didactische inzichten en spelen we in op ontwikkelingen en behoeftes binnen het onderwijs. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan rechtstreeks contact met docenten. We kijken ernaar uit je te ontmoeten tijdens deze landelijke conferentie. Ontdek meer over het lesmateriaal van Uitgeverij Deviant op www.uitgeverij-deviant.nl.

Contact: Afdeling voorlichting - Telefoon: 033- 4650831
Stand 4) Presentis
Presentis biedt de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, onderwijs-inhoudelijke administratie, het plannen van onderwijs en begeleiding en zelfs het individuele rooster een plek te geven. Kortom: het is een totaaloplossing die alle losse onderdelen met elkaar verbindt. Wij bieden een zeer breed pakket van diensten aan dat, naast een efficiënt middel als Presentis, zorgt voor een kwalitatieve en resultaatgerichte samenwerking. We besteden veel aandacht aan het implementatietraject en efficiënt gebruik van het aangeschafte middel. Wanneer u interesse heeft in een meer uitgebreider kennismaking met Presentis kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende en kosteloze demonstratie bij u op school.

 
Contactpersoon: Peter Hubert - Telefoon: 085-4019369
 
Stand 5) KPC-Groep / SVA
Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs meer perspectief bieden op een betekenisvolle en passende arbeidsplaats. Dát is het doel van de Scholing voor Arbeid programma’s van KPC Groep. SVA is uw partner op het gebied van arbeidsoriëntatie en -toeleiding en staat voor branchegerichte opleidingen die zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers MBO. Examinering vindt plaats door onafhankelijke examinatoren en kan zowel op school als op het stagebedrijf plaats vinden. De SVA-trajecten zijn verdeeld in vier sectoren: economie & handel, groen, techniek, zorg & welzijn. Tal van scholen werken al jaren met SVA en maken gebruik van ondersteunende docententrainingen en opleidingen of begeleiding rondom bijvoorbeeld het werken met leerlijnen en het versterken van het eigenaarschap van leerlingen.

Contactpersoon: Mandy Ankersmit - Telefoon: 085-2101584
Stand 6) Boom Beroepsonderwijs/StruX
Boom beroepsonderwijs is er voor deze doeners en makers. Al meer dan 30 jaar maken wij lesmateriaal voor het praktijkonderwijs, vmbo en mbo, waarmee wij jongeren helpen uit te blinken in dát waar ze goed in zijn. En dat maakt ons trots! Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met docenten, auteurs, studenten en het werkveld. Wij geloven in samen doen, samen leren, elkaar uitdagen en samen groeien. Want als wij ons werk goed doen, werkt Nederland net dat stukje beter. Wij begrijpen als geen ander dat de docent zijn vak zo goed mogelijk wil overbrengen. We weten ook dat beroepsgerichte jongeren het beste leren door te ervaren. Daarom sluiten onze lesmethodes en professionele ondersteuning volledig aan bij de belevingswereld van docent én student. Wij bieden lesmethodes die docenten kunnen verbinden met hun eigen lesprogramma’s.
 
Contactpersoon: Anke van Breukelen‑Timmer - Telefoon: 06-14777912
Stand 7) LesLab
Studeren en werken. Voor veel middelbare scholieren is het nog ver van hun bed. Met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ontdekken leerlingen welke studie en/of baan bij ze past. Hoe fijn is het als je aan het einde van de middelbare school weet wat je talenten zijn, wat je ermee wilt én kunt? LesLab ontwikkelde Proeftuin LOB én burgerschap voor het voortgezet onderwijs (vo). Hiermee ontdekken leerlingen meer over zichzelf en de veranderende wereld. En worden ze zelfredzaam. Waar worden leerlingen enthousiast van? Wat willen ze leren? Proeftuin brengt studie en loopbaan dichterbij en plaatst het in de leefwereld van jongeren.
 
Contactpersoon: Stijn van Oers - Telefoon: 06-14495438
Stand 8) Kurve Learning Innovations
Kurve is ontwikkelaar en uitgever van interactief lesmateriaal voor taal en rekenen en wiskunde. Kurve heeft een nieuw leerplatform ontwikkeld met de naam Numo. Numo is specialist in het aanleren en in de praktijk brengen van basisvaardigheden taal en rekenen. Van niveau 'op weg naar 1F' tot en met 4F. Numo vindt uit wat de leerling beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Iedere leerling krijgt een persoonlijk programma, om zelfstandig aan te werken, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en oefenmateriaal op maat. Kom langs bij onze informatiestand voor een leuk presentje én krijg de mogelijkheid om Numo 8 weken lang gratis uit te proberen met je klas!
 
Contactpersoon: Nico Wagter - Telefoon: 06-57712277
Stand 9) SketchUp Studio
Op school leer je werken met allerlei verschillende gereedschappen. Denk bijvoorbeeld aan tekenen met een potlood, timmeren met een hamer en boetseren met klei. Maar hoe leuk zou het zijn om iets te creëren in 3D op de computer? In het Lespakket SketchUp voor pro & VSO laten we de leerling kennis maken met SketchUp; een ontzettend leuk programma voor om ideeën naar een 3D beeld te vertalen. Wij begeleiden iedereen stap voor stap van beginner tot getalenteerd 3D tekenaar. Alle oefeningen worden met een duidelijke video begeleid en afgesloten met een toets om te kijken of alles goed begrepen is. Het lespakket is er in een hout en staal variant maar is voor het grootste gedeelte gevuld met oefeningen die gerelateerd zijn aan de vier domeinen.
 
Contactpersoon: Matthijs Kraan - Telefoon: 0172-478560
Stand 10) SWB
SWB is hét alternatief voor iedereen die VCA niet kan en hoeft te halen. In Nederland werken we volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Het Basis VCA certificaat is een bekend veiligheidscertificaat in Nederland. VCA is een merknaam, net zoals SWB. Belangrijk voor de inspectie SZW is dat er aantoonbaar veilig gewerkt wordt. Dat kan met VCA en ook met SWB. Er zijn veel werknemers en leerlingen die moeite hebben om hun B-VCA-examen te halen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed met een computer overweg kunnen, moeite hebben met lezen of last hebben van faalangst. Goed kunnen lezen is essentieel om veilig te kunnen werken. VCA erkent Start Werk & Blijf veilig als alternatief voor alle mensen die moeite hebben met VCA.

 
Contactpersoon: Karin Abbing - Telefoon: 0593-540303