Doorgaan naar inhoud
Deelsessies

 

Deelsessies waaruit u kunt kiezen

 

1) GVO en VO werken samen aan inclusief onderwijs

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Toen ze (Fleur en István) met elkaar kennismaakten, wilden ze de vmbo-licentie van de Bossche Vakschool gebruiken voor leerlingen van het Dieze College zodat zij regulier examen konden doen. De Bossche Vakschool wilde wel, maar ze zagen ook een 'rare' gedachtekronkel. Het Dieze College is speciaal onderwijs, maar de leerlingen stromen daarna gewoon door naar het mbo. Op het mbo zitten ze met leerlingen van de Bossche Vakschool in dezelfde setting. Kunnen ze dan niet eerder naar het reguliere vmbo? Waarom eigen praktijklokalen optuigen als die op de Bossche Vakschool vrij staan en samen door alle leerlingen gebruikt kunnen worden? Samen leren, net als in het echte leven, door leerlingen en medewerkers, biedt een prachtige basis tot bereidheid. Deze weg zijn we samen ingeslagen. Nog steeds zijn er hobbels te nemen. De steun is er, maar het wegnemen van drempels blijft om alertheid vragen en om steeds terugkeren naar het doel. Het is goed voor de leerlingen van het Dieze College. Het is goed voor de Bossche Vakschool. En het is goed voor hun regio. Wat willen ze nog meer!

Door: Fleur Cerini (Bossche Vakschool & ISK & Van Maerlant) en István Turi (Dieze College)

2) Versterk de scholing voor werk

Laaggeschoold werk heeft een slechte reputatie, terwijl het juist voor veel jongeren enorm waardevol is om een volwaardige plek in de samenleving in te nemen. De eenzijdige, negatieve kijk op laaggeschoold werk belemmert al vele jaren een volwassen en constructieve benadering van werk voor laaggeschoolden en het bijpassende opleidingsaanbod. Hiermee doen we mensen voor wie laaggeschoold werk het hoogst haalbare is, en werkgevers die laaggeschoold werk te bieden hebben, geen recht. Het arbeidsmarktgericht onderwijs onder het niveau van de startkwalificatie moet, net als het overige beroepsponderwijs, een herkenbare, landelijke waardering krijgen.

Tom, Matthieu en Selle stellen een andere, nieuwe benadering voor: baseer al het arbeidsmarktgerichte onderwijs onder het niveau van de startkwalificatie op de entree-opleiding. Benut de mbo-verklaring als enig, landelijke document voor waardering en vastlegging van verworden competenties. Door alle programma’s eenzelfde basis te geven, wordt samenwerking en uitwisseling tussen scholen (pro, vso, mbo) eenvoudiger.

Door: Ton Eimers (KBA), Matthieu Mes (Inclusief Onderwijs) en Anneloes van Delft (CINOP)

3) Hybride docenten: brug naar de toekomst

In deze workshop koppelen we ervaringen met de inzet van technici die hun baan combineren met docentschap (hybride tech docenten) aan de loopbaanontwikkeling van leerlingen en studenten. In een tweejarige pilot gericht op een structurele inzet van mensen uit het bedrijfsleven bij regionale onderwijsinstellingen, is onderzoek gedaan naar succesfactoren, dilemma’s en knelpunten rondom hybride docentschap. Daarmee zou niet alleen het tekort aan technische docenten kunnen worden teruggedrongen, maar kan ook een betere aansluiting bij technologische innovaties in het bedrijfsleven en de samenleving plaatsvinden.

Welke toegevoegde waarde heeft een dergelijke hybride constructie voor LOB binnen school en voor de (toekomstige) loopbanen van leerlingen? Welke uitdagingen en kansen biedt dit voor de toekomst van het (technische) onderwijs en die van de leerlingen? Met welke dilemma’s moeten we rekening houden? Welke interventies kunnen deze brugfunctie van hybride docenten ondersteunen?

We geven deze deelsessie samen met een échte hybride docent: Erwin van der Sterren, docent Summa College en werknemer ASML en met de projectcoördinator van Brainport Talent Attraction Program & Hybride Tech Docenten, Thomas van Waesberge.

Door: Petra Kerstens (Fontys OSO) en Kara Vloet (senior onderzoeker Fontys)

4) Zelfkennis als onmisbare methode

Welk werk past het beste bij mij? Bij mijn persoonlijkheid, mijn kwaliteiten, mijn vragen en mijn passie? Jongeren zijn in hun keuzes en hoe ze naar zichzelf kijken sterk verbonden met hun sociale omgeving. Ze kiezen een stage omdat deze ‘leuk’ overkomt. Of voelen zich onder druk gezet, omdat ouders benadrukken hoe belangrijk de keuze is voor hun toekomst. Eigen drijfveren en motieven zijn vaak nog niet helder. Hoe kom je er dan achter wat het beste bij jou past? Zelfkennis is daarbij een onmisbaar fundament, ook bij arbeidsoriëntatie.

Mieke en Adrienne nemen jullie mee in een methode die de leerling daarbij kan helpen. Dankzij deze ZKM-methode kan de leerling op een gestructureerde wijze op onderzoek gaan naar zichzelf. De leerling staat zelf aan het roer, voelt zich serieus genomen, en de motivatie stijgt. Waardoor ook het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel toenemen. In deze deelsessie willen zij jullie meenemen in 2 casussen, zodat men met elkaar kan bespreken wat de voordelen zijn om op deze manier met leerlingen te werken!

Door: Mieke Wijdeveld en Adrienne Schimmel

5) Arbeidstoeleiding anno 2022

Tijdens deze workshop worden de toehoorders in vlot tempo aan de hand genomen op een tocht door het boeiende bos van arbeidstoeleiding. Er worden nieuwe paden bewandeld, vergezichten gedeeld maar ook mooie doorkijkjes naar de praktijk onthuld. Tijdens deze workshop passeren onder meer de zeven landelijke ontwikkelthema’s de revue. Waaronder ‘Beschut Werk’, ‘Doorontwikkeling dag-besteding’ en natuurlijk ‘Nazorg’! Maar ook gaan we in op het onderzoek hoe we nog beter in beeld kunnen komen bij werkgevers, en gaan we het hebben over de samenwerken! Binnen de school, tussen de scholen en met de partijen in de regio. Dat alles met concrete voorbeelden waarmee de brug geslagen wordt tussen theorie en de praktijk van alledag. Als je dus in een ‘snelkooksessie’ meegenomen wilt worden in de wereld van arbeidstoeleiding anno 2022 en geïnspireerd de deur uit wilt lopen, dan ben je van harte welkom.

Door: Patrick Hallink (Landelijk Kwartiermaker Arbeidstoeleiding vso-pro)

6) Naar passende en praktische zelfstandigheid

De Academie voor Zelfstandigheid is een landelijke organisatie die de vaardigheden en kennis traint van mensen van 18 jaar en ouder. Voor veel schoolverlaters is verder leren niet vanzelfsprekend. Door heel Nederland vind je lokale Academies voor Zelfstandigheid die samenwerken met gemeenten, scholen, bedrijven en zorgorganisaties. Bij een leerwerkbedrijf kunnen ze leren en werken op hun eigen tempo o.a. in de horeca, logistiek, schoonmaak, techniek of in het groen. Samen met een trainer van de academie en een werkbegeleider op de werkvloer kunnen ze hun doelen halen. De doelgroep kan zo doorgroeien richting een (betaalde) baan of de overstap maken naar een entree opleiding (mbo) De Academie voor Zelfstandigheid heeft een landelijk kenniscentrum én lokale academies door heel Nederland.
 
Door: Rogier Straathof (Academie voor zelfstandigheid), Aart Bertijn (VGN) en Ilse Wielakkers ('s Heerenloo)