Doorgaan naar inhoud
Elkaar

 

 

Met elkaar aan de slag!

 

Woensdag 28 september 2022 bij het Hart van Holland in Nijkerk

 

Scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen staan voor het toerusten van leerlingen en studenten voor hun toekomst. Dat omvat: leren, leven en werken. De scholen zetten zich dus met leerlingen, studenten en leerbedrijven ook in voor goede arbeidstoeleiding. En daarbij helpt het enorm als het diploma dat de school meegeeft van duidelijke waarde is. Dat werkt goed bij werkgevers!
Als het om arbeidstoeleiding en kwalificatie gaat is eenduidigheid van belang, en dus ook samenwerking en krachtenbundeling in de regio: met bedrijven, gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden. Met elkaar bereik je meer voor de leerling en student, voor hun toekomst.
Het centrale thema voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo is dan ook: Met elkaar aan de slag!
 
In het plenaire deel van het programma wordt ingegaan op ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur en op de vraag hoe je aan die ontwikkelingen op school en in de regio handen en voeten kunt geven. Stages en beroepspraktijkvorming zijn daarbij van groot belang; daarmee kun je ook aansluiten op de dromen die de leerlingen hebben over hun toekomst.
In de deelsessies is er verdieping. Er zijn deelsessies over onder meer samenwerking tussen vso, pro en (v)mbo, over het belang van eenduidigheid in kwalificatie, over lesmethoden, LOB en hybride docenten.
 
Zo is het een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor de overstap van deze jongeren van school naar werk en voor de samenwerking in de regio.
Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:
  • informatieve bijdragen over sectordoorsnijdend kwalificeren (Joany Krijt) en hoe dit een plaats te geven in de onderwijspraktijk (Jan van Heerikhuize);
  • inspiratie voor stage, bpv en arbeidstoeleiding door bijdragen van Corine Korrel (VMBO On Stage) en Alex Sijm (motivational speaker);
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer kwalificeren, loopbaanontwikkeling, hybride docenten, passende lesmethoden, samenwerking vso-vmbo en vso-pro;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

De werving is gestart op woensdag 20 april 2022. Op vrijdag 29 juli 2022 waren er 441 aanmeldingen van de volgende 233 organisaties/scholen:

 

Aeres (V) MBO Almere
Aeres Trainings Centre
Albeda Startcollege
Alfa college
Bartiméus College
Biezonderwijs
Breda College
Cals College
Cambreur College
Campus Eemsdelta Groningen
CAOP
Carmel College Salland
CIOS Arnhem
Citadel College
Clusius College
COG  Het Perron
Commanderijcollege
CSG Prins Maurits
CSG Reggesteyn
Curio
CVO Accent
CVO Zuid-West Fryslan
CvTE
Da Vinci College
De Ambelt VSO
De Diken
De Faam
De Kei
De Lelie
De Linde vso/fa
De Maat praktijkonderwijs
De Monoliet
De Onderwijsspecialisten
De Rooi Pannen
De Ziep
De Zwaai
Deltion College
Dendron College
Diamant College
Dijk en Waard college
Driestarcollege te Gouda
EduHint
Eduvier Onderwijsgroep
Eemsdeltacollege
Emaus College
Ester Leibbrand Coaching
Etty Hillesum Lyceum
Ferm Stedendriehoek
Fioretti college
Flevodrome
Friesland College
Futura College
Gemeente Amersfoort
Gemeente Breda
Gemeente Ede
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Oss
Gemeente Tilburg
George Martens PrO
Gomarusschool
Graafschap College
Greijdanus
Griendencollege
GSG het Segment
Het Berkenhofcollege
Het Driespan
HMC
Hofstede College
Hoornbeeck College
Hoornbeeck MBO
Ichthus College Kampen
Innovo
Intergrip
Intergrip BV
ISK
KCH Examens
Koetsveldschool
Kolom Praktijkcollege Het Plein
Koraal
KrommeRijnCollege
Landstede Groep
Lasenberg
Laurentius Praktijkschool
Leo Kannerschool VSO
Leystede vso
Limes Praktijkonderwijs
Linie College
M. Hardenbergschool vso
MBO Amersfoort
MBO Flevoland
MBO Landstede
MBO Utrecht
Mediacollege Amsterdam
Meerinzicht
MET Praktijkonderwijs Waalwijk
MGR SDCG
MGR Sociaal Domein RCG
Mijnschool Harderwijk
MOA ROC Mondriaan
Mozarthof
Mytylschool Roosendaal
Noordoost Brabant Werkt
OC Leijpark
Omnia College
OMO / OR
Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep Oost-Brabant
Onderwijsgroep Tilburg
Orgb Opleidingen
OZEO
Parcours
PieterZandt SG
Pius X college
Portvolio
Praktijk college Het Metrum
Praktijkcollege Het Plein
Praktijkcollege Spijkenisse
Praktijkonderwijs De Maat
Praktijkschool De Einder
Praktijkschool De Faam
Praktijkschool De Linie
Praktijkschool de Pijler
Praktijkschool de Rijzert
Praktijkschool De Sprong
Praktijkschool Eindhoven
Praktijkschool het Bolwerk
PrO De Baander
PrO Emmen
PrO Grotius College
PrO GSG Het Segment
PrO Hardenberg
Purmerendse Scholengroep
Raayland College
RBL West-Brabant
Reggesteyn
Regio College
Regionaal Bureau Leren
RENN4
Resonans onderwijs
ROC Aventus
ROC Friese Poort
ROC Friesland College
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Rijn IJssel
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
ROC van Twente
ROC Zadkine
Ronduitonderwijs
RSG Magister Alvinus
RSG Pantarijn, loc. PrO
RSG Wolfsbos
's Heeren Loo Onderwijs
Salto Onderwijs
School Lyndensteyn
SHL onderwijs
SINNE Sneek
SOPOW
SO-VSO De Groote Aard
Spectrum
SPON
Stad en Esch
StartCollege
StartWijzer
STC Group
Stedelijk College Eindhoven
Stg. Buitengewoon L&W
Stichting Aquila
Stichting BOOR
Stichting Carmelcollege
Stichting Fioretti Teylingen
Stichting iHUB Onderwijs
Stichting Kindante
Stichting Koraal
Stichting Lezen
Stichting OOZ Zwolle en Regio
Stichting Orion
Stichting ROC Nijmegen
Stichting SWS De Pijler
Stichting Trigoon
Stichting VO Eemsdelta
STIP VSO UTRECHT
SWV Amstelland/Meerlanden
SWV Drechtsteden
SWV PO West-Friesland
SWV Slinge Berkel
SWV Zuid Holland West
Taalbrugcollege
Tender College
Teylingen College KTS
ThiemeMeulenhoff
Trigoon
UWV
V(S)O SINNE
Van Lodenstein College
Velddijk
Vierbeek College
Visio School Rotterdam
Vista College
Vita College
VO Amsterdam
VO Veghel
VoVA
VSO Alphons Laudyschool
VSO Aventurijn
VSO De Heldring
VSO De Linde
VSO De Spinaker
VSO de Zonnehoek
VSO Impuls
VSO Parcours
VSO Rotterdamcollege
VSO school "de Sprong"
VSO Sneek
VSO Velddijk
Wartburg College loc. Marnix
Wartburgcollege
Werkkracht
Winkler Prins
Wsd Kwikstart
Yuverta College
Yuverta Horst
Yuverta mbo Nijmegen
Yuverta Velp
zml De Ark Oud-Beijerland
ZML de Lelie
ZMLK school De Lelie
Zone.College
Zonnebloemschool
Zonnehoek