Doorgaan naar inhoud
Informatiemarkt

Exposeren op het centrale plein

Op deze conferentie is voorzien in een kleine informatiemarkt voor maximaal 10 exposanten. De informatiemarkt wordt opgezet in dezelfde ruimte waar ook de koffiepauzes worden gehouden en de lunch wordt geserveerd. We vragen  expliciet van exposanten dat hun aanbod aansluit bij de doelgroep jongeren die op deze conferentie centraal staat.

Hieronder ziet u een plattegrond van het Theater in het Hart van Holland. Op deze overzichtfoto's ziet u de zaal zelf. Ter oriëntatie: op de grote foto kijkt u naar de toegangsdeur (tussen standruimte 1 en 2) van de plenaire zaal. Hier loopt het grootste deel van de deelnemers de plenaire zaal in en uit. Er zijn 10 standruimtes van elk 8m2.
Via het inschrijfformulier (zie downloads rechtsonder de plattegrond) kunt u een optie nemen op een standruimte. Aanvragen worden op volgorde van inschrijving afgehandeld.

prijslijst
inschrijfformulier
plattegrond

Zodra een exposant zich heeft ingeschreven wordt deze met omschrijving en logo op deze pagina vermeld. Omdat sommige bezoekers van een conferentie meer specifiek enkele zaken met een exposant willen bespreken, worden hieronder eveneens de contactgegevens geplaatst zodat bezoekers ook eerder contact te leggen. In de box hier rechts kunt u de prijslijst, het inschrijfformulier en de plattegrond downloaden. Voor eventuele vragen kunt u het beste contact opnemen met de conferentiecoördinator, telefoon 010-4041144.

Stand 9) Muiswerk
Muiswerk Educatief is ontwikkelaar en uitgever van interactief lesmateriaal voor taal en rekenen en wiskunde. Muiswerk heeft een splinternieuw leerplatform ontwikkeld met de naam Numo. Numo is specialist in het aanleren en in de praktijk brengen van basisvaardigheden taal en rekenen. Van niveau 'op weg naar 1F' tot en met 4F. Numo vindt uit wat de leerling beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Iedere leerling krijgt een persoonlijk programma, om zelfstandig aan te werken, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en oefenmateriaal op maat. Kom langs bij onze informatiestand voor een leuk presentje én krijg de mogelijkheid om Numo 8 weken lang gratis uit te proberen met je klas!

Contactpersoon: Nico Wagter - Telefoon: 06-57712277 

Stand 4) Presentis
Presentis biedt de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, onderwijs-inhoudelijke administratie, het plannen van onderwijs en begeleiding en zelfs het individuele rooster een plek te geven. Kortom: het is een totaaloplossing die alle losse onderdelen met elkaar verbindt. Wij bieden een zeer breed pakket van diensten aan dat, naast een efficiënt middel als Presentis, zorgt voor een kwalitatieve en resultaatgerichte samenwerking. We besteden veel aandacht aan het implementatietraject en efficiënt gebruik van het aangeschafte middel. Wanneer u interesse heeft in een meer uitgebreider kennismaking met Presentis kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende en kosteloze demonstratie bij u op school.

Contactpersoon: Peter Hubert - Telefoon: 085-4019369 

Stand 3) Uitgeverij Deviant
Uitgeverij Deviant ontwikkelt toegankelijk en afwisselend lesmateriaal voor het mbo, vmbo, pro en vso. Onze methodes zijn erop gericht om studenten en leerlingen zowel voor te bereiden op de examens als op hun rol in de maatschappij. Hierbij vinden wij het belangrijk dat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Bij de ontwikkeling van onze leermiddelen gaan we uit van de nieuwste didactische inzichten en spelen we in op ontwikkelingen en behoeftes binnen het onderwijs. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan rechtstreeks contact met docenten. Met hart voor onderwijs werken wij samen met scholen aan beter en passender onderwijs. Maak kennis met onze methodes tijdens deze landelijke conferentie.

Contact: Afdeling voorlichting - Telefoon: 033- 4650831

Stand 7) Profijt
PROFIJT is ontwikkeld met een grote groep praktijkscholen. De digitale leer-, zorg- en stageomgeving biedt de mogelijkheid om leerlingen gepersonaliseerd te begeleiden. Zij werken in PROFIJT aan hun persoonlijke trajecten waarbij ze aan de hand van bewijzen in de vorm van tekst, foto en/ of video hun kennis en vaardigheden aantonen. De afgeronde trajecten met alle bewijzen en 360 graden feedback vormen uiteindelijk de inhoud van het portfolio met daaraan gekoppeld de arbeidsmarktpresentatie van een leerling. Docenten van alle deelnemende scholen delen in PROFIJT de gemaakte trajecten, bestaande uit leerdoelen en leermiddelen. Deze gemeenschappelijke leermiddelen, aangevuld met materiaal van een aantal grote uitgevers, vormen inmiddels een dekkend curriculum voor het praktijkonderwijs. Direct beschikbaar voor alle deelnemende scholen.

Contactpersoon: Olav van Doorn - Telefoon: 076-5200508

Stand 6) Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren  maakt kranten en ondersteunend leer- en leesmateriaal voor minder vaardige lezers. Zoals uit veel onderzoeken blijkt is leesvaardigheid een voorwaarde voor schoolsucces en een belangrijke factor bij het vinden van een baan. Het lesmateriaal is makkelijk te lezen én leuk vormgegeven. Zo sluit het aan bij de belevingswereld van de student maar natuurlijk ook bij het curriculum. Vorig jaar vierde Eenvoudig Communiceren haar 25-jarig jubileum, kom vooral langs op onze stand!

Contactpersoon: Marianne Verhallen - Telefoon: 06 209 67 363

Stand 8) SVA - KPC Groep
Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs meer perspectief bieden op een betekenisvolle en passende arbeidsplaats. Dát is het doel van de Scholing voor Arbeid programma’s van KPC Groep. SVA is uw partner op het gebied van arbeidsoriëntatie en -toeleiding en staat voor branchegerichte opleidingen die zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers MBO. Examinering vindt plaats door onafhankelijke examinatoren en kan zowel op school als op het stagebedrijf plaats vinden. De SVA-trajecten zijn verdeeld in vier sectoren: economie & handel, groen, techniek, zorg & welzijn. Tal van scholen werken al jaren met SVA en maken gebruik van ondersteunende docententrainingen en opleidingen of begeleiding rondom bijvoorbeeld het werken met leerlijnen en het versterken van het eigenaarschap van leerlingen.

Contactpersoon: Mandy Ankersmit - Telefoon: 06-53541094 

Stand 5) LesLab
Studeren en werken. Voor veel middelbare scholieren is het nog ver van hun bed. Met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ontdekken leerlingen welke studie en/of baan bij ze past. Hoe fijn is het als je aan het einde van de middelbare school weet wat je talenten zijn, wat je ermee wilt én kunt? LesLab ontwikkelde Proeftuin LOB én burgerschap voor het voortgezet onderwijs (vo). Hiermee ontdekken leerlingen meer over zichzelf en de veranderende wereld. En worden ze zelfredzaam. Waar worden leerlingen enthousiast van? Wat willen ze leren? Proeftuin brengt studie en loopbaan dichterbij en plaatst het in de leefwereld van jongeren.

Contactpersoon: Stijn van Oers - Telefoon: 06-14495438

Stand 10) Pijnenburg Techniek Scouting&SkillsMETER
Ons gepassioneerde team van experts richt zich op uitdagende opdrachten voor toekomstbestendige fysieke en onderwijskundige leeromgevingen Techniek & Technologie in een doorlopende leerroute po - vmbo - mbo - arbeidsmarkt. Met de SkillsMeter borg en waardeer je formatief alle vaardigheden uit de leerplannen van het po – vo – mbo in een doorlopende ontwikkellijn, verlaag je de toetstress, verrijk je het pedagogisch en didactisch handelen van de docent(en) en waardeer je meteen alle LOB competenties. De SkillsMeter is methode- en sectoronafhankelijk.  De SkillsMETER, ontwikkeld door en voor het onderwijs, registreert alle vaardigheden en koppelt deze aan de 21ste eeuwse vaardigheden.
 
Contactpersoon: Adri Pijnenburg - Telefoon: 06-55981300
 
Stand 1) TMI Academy
Samen met jongeren, scholen en hun omgeving maken we de wereld mediawijs. Bij TMI Academy brengen we de onderzoeksresultaten van ons Kenniscentrum naar de praktijk. Door verschillende didactische vormen toe te passen, kunnen we onze kennis overdragen in de vorm van workshops en projectweken. Samen met jongeren, docenten, onderwijskundigen en thematische experts maken we die vertaalslag. We ontwikkelen workshops, games en lesmodules die de volgende generatie voorbereiden op een steeds digitalere samenleving. Actuele thema’s en gericht op de doelgroep. Zo leert TMI jongeren en hun omgeving bijvoorbeeld zelf (sluik)reclame te herkennen en de commercie te doorzien! Ook vinden we het belangrijk om bewustzijn te creëren over de gevaren van cybercrime. TMI biedt handvatten en tools die jongeren en hun omgeving op een leuke en leerzame manier leren over de kansen en de risico van de online wereld.
 
Contactpersoon: Michiel Kalverda - Telefoon: 06-24197752
Stand 2) Intergrip
Intergrip is meer dan tien jaar actief in het Onderwijs en bij Gemeentelijke instanties. Inmiddels zijn wij met onze producten en diensten vertegenwoordigd in praktisch het hele land. In onze rol als procesbegeleider hebben wij een uitgebreide expertise mogen opbouwen. Lerend van ervaringen wat wel en niet werkt en in het bijzonder van good practices die overal aanwezig zijn. Goede, stabiele en veilige software, dat is waar wij voor staan. De software moet precies doen wat de gebruiker nodig heeft en het moet er mooi en verzorgd uit zien. De oplossingen moeten het proces dat men gebruikt verbeteren en eenvoudiger maken. Korter gezegd; het moet ‘doeltreffend’ werken, zodat de mensen in het onderwijs bezig kunnen zijn met de leerling in plaats van met het systeem.
 
Contactpersoon: Thomas Stam - Telefoon: 0318-860052