Doorgaan naar inhoud
Deelsessies

Deelsessies waaruit u kunt kiezen

1) Techniekonderwijs met talent: hoe doe je dat?
Net als jongeren zelf staat de wereld van techniek en technologie niet stil. Uw leerlingen en studenten zijn in dat laatste misschien wel beter ingevoerd dat de docent en de school! Hoe zorgt u voor uitdagend onderwijs in techniek en technologie dat ook deze jongeren aanspreekt en blijvend kansen biedt op een baan? Er zijn voorbeelden te over. Wij laten u die praktijken zien en gaan ook in op de subsidiemogelijkheden, o.a. de techniekimpuls vmbo van 100 miljoen per jaar. De deelsessie biedt u veel inspiratie en aangrijpingspunten om ook in uw school en opleiding de slag naar wendbaar vakmanschap voor én met de jongeren te maken.

Door: Adri Pijnenburg - directeur Pijnenburg Techniek Scouting

2) De flexibele kwalificatiestructuur voor pro, vso en entree
Voor onderwijs, werkgevers en overheid is het van groot belang dat jongeren duurzaam en flexibel worden opgeleid en getraind om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Wat is er mogelijk? Kan en mag zomaar alles, wat zijn de goede voorbeelden en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Monique Mol, werkzaam bij SBB, neemt u mee in dit onderwerp en gaat vooral in op wat voor de leerlingen en studenten op onze scholen het belangrijkst is: bindend, boeiend en toekomstgericht onderwijs dat kansen biedt op de arbeidsmarkt. Pak samen met collega-scholen in de regio de kansen op die de flexibele kwalificatiestructuur biedt en zie wat het al op heeft geleverd en wat kan nog beter.

Door: Monique Mol - projectleider bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

3) Extra handen in de verpleeghuiszorg
Voor de zorgsector is het personeelstekort één van de belangrijkste uitdagingen. Een deel van de oplossing is het creëren van basisfuncties (niveau 0 en 1) binnen de verpleeghuiszorg, bijvoorbeeld woonhulpen en welzijnsassistenten voor ondersteuning op de (huis)kamers. Daarmee komt er meer tijd voor bewoners. De praktijk laat zien dat deze takenpakketten prima passen bij de competenties van leerlingen uit het pro en vso. Daarvoor moet wel een aantal voorwaarden worden gecreëerd én drempels worden weggenomen.
In Friesland is een brug geslagen tussen de scholen en de verpleeghuizen. Aan beide oevers zijn we aan de slag met een aanpak die even simpel als logisch is. Eerste resultaat: 25 leerlingen zijn ingestroomd op leerwerktrajecten binnen de verpleeghuiszorg.
Ook in Alkmaar is hiermee ervaring opgedaan. De Oldeburgh werkt al weer enige tijd met ‘(t)huiskamers’ waarbinnen jongeren uit het pro en vso werkzaam zijn als welzijnsassistent.
Niels Hoekstra en Mark Prinsen delen hun ervaringen graag met jullie tijdens deze workshop. Niet al te veel theorie, wel veel praktijk en ruimte voor vragen voor iedereen die ook de brug wil slaan tussen het vso, pro en zorgorganisaties.

Door: Niels Hoekstra (eigenaar VONK!), Mark Prinsen (de Oldeburgh) en Patrick Hallink (directeur Edunova)

4) Innovatiefonds PROVSO.WORKS – Samen het verschil maken
In Rotterdam gebeurt iets bijzonders … zeven PrO en VSO scholen hebben een innovatiefonds opgezet. Het innovatiefonds PROVSO.WORKS is een bijzondere, creatieve en innovatieve samenwerking tussen de PrO en VSO scholen in Rotterdam Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Vanuit de ESF baten hebben de scholen met elkaar het fonds mogelijk gemaakt zodat het fonds innovatieve projecten kan financieren die gericht zijn op de uitstroom van jongeren uit het PrO en VSO naar een passende, bestendige en duurzame werkplek. Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS doet dingen anders, daagt scholen uit innovatief te denken, met elkaar en met werkgevers.  Wij willen het verschil maken in het leven van jongeren en laten zien dat onderwijsinnovatie begint met anders DENKEN en vooral met DOEN.
Hoe is innovatiefonds PROVSO.WORKS opgezet en hoe werkt het in de praktijk, wat zijn de projecten die worden gefinancierd en door scholen worden uitgevoerd, wat leidt tot succes, wat zijn de leermomenten en valkuilen. Kan dit ook in mijn arbeidsmarktregio en wat is hiervoor nodig?
In deze deelsessie krijg je een kijkje in de keuken van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS en inspiratie dit morgen ook te willen starten. Of je nu bestuurder, jobcoach, stagebegeleider of docent bent deze deelsessie is voor iedereen die innovatief aan de slag wil.

Door: Annette van Waning (gemeente Rotterdam)

5) Zo werkt Het Goed: leren en werken in de praktijk
Het Goed is een mens ontwikkelbedrijf. Wij kijken liever naar wat mensen kunnen, dan naar hun beperkingen. En we vinden het vanzelfsprekend dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen naar vermogen. Dagelijks bieden we honderden medewerkers de mogelijkheid om in onze kringloopwarenhuizen op een laagdrempelige manier werknemers- en vakvaardigheden te leren. Door onze speciale begeleidingsmethode behoren we in Nederland tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen.
Het Goed biedt een combinatie van leren en doen in een dynamische werkomgeving, waarbij werkzaamheden altijd onderdeel zijn van ons reguliere werkproces. Iedereen leert op de werkvloer aan de hand van de Zo werkt Het Goed werkinstructiekaarten en worden daarin begeleid door ervaren collega’s. Omdat de opbouw van de werkinstructiekaarten goed aansluit op bestaande mbo-leerlijnen zoals voor detailhandel en logistiek is het mogelijk om bij ons Boris- en MBO-praktijkverklaringen te behalen, maar ook een entreeopleiding te volgen of zelfs een volledige startkwalificatie te behalen. Of je nu leerling bent op het VSO, PRO of (V)MBO, bij Het Goed kun je je talent verder ontwikkelen. Nieuwsgierig hoe wij dat doen? In deze deelsessie vertel ik jullie graag hoe wij met behulp van onze werkinstructie methode maatwerk leerlijnen bieden op alle niveaus!

Door: Hubrine van der Hof-Smulders

6) Meerdere routes voor talentontwikkeling, hoe doe je dat?
 

We werken vanuit het doel jongeren zo goed mogelijk regionaal te begeleiden richting een diploma. Maar dat is niet voor alle doelgroepen even gemakkelijk. Werken vanuit flexibele leerroutes biedt kansen om jongeren die (nog) geen startkwalificatie behaald hebben, passend te begeleiden richting het diploma. Maar wat is dat precies? En hóe realiseer je dat met elkaar, zodat én de kwaliteit van onderwijs en begeleiding hoog blijft, terwijl ook gekeken wordt naar de organiseerbaarheid en uitvoerbaarheid?
Sandra Beugel (CINOP) gaat in deze deelsessie in op het wat en hoe van flexibel onderwijs. Vervolgens licht Door Nubé (Nova College) toe hoe zij binnen ‘My Talent’ flexibele leerroutes inzet om doorlopende leerlijnen te realiseren tussen VSO/PRO en het mbo. Een deelsessie waarin onderwijskundige kennis wordt gecombineerd met praktijkinzicht en -ervaring en waarmee u handvatten krijgt om zelf in uw school, opleiding en regio met elkaar aan de slag te gaan.

Door: Sandra Beugel en Door Nubé