Doorgaan naar inhoud
Sprekers

De sprekers op uw conferentie zijn:

 

Sandra Beugel is manager flexibilisering bij CINOP en helpt scholen de omslag te maken van een standaard onderwijsprogramma naar (meer) gepersonaliseerde leerroutes. Ze heeft zowel een onderwijskundige als bedrijfskundige achtergrond. Als oprichter van het landelijk netwerk niveau 2 breed opleiden, heeft ze veel kennis en ervaring met het verbreden van opleidingen als manier om de arbeidsmarktpositie van de doelgroep kwetsbare jongeren te versterken. Haar kennis van het mbo, haar onderwijskundige –en bedrijfskundige achtergrond, combineert ze met een sterke motivatie om voor niveau 1 en 2 studenten het beste onderwijs in de regio helpen tot stand te brengen.
Inez Groen is op deze conferentie uw dagvoorzitter. Zij is mede-auteur van het bekende boek 'Generatie Einstein' dat gaat over de jongeren die na 1985 zijn geboren. Deze generatie groeit op in een informatiemaatschappij, en is daardoor eerder ingesteld op creativiteit en multidisciplinair samenwerken. Inez Groen is directeur van Games&Learning en tevens docent bij Fontys. Inez leert haar studenten International Lifestyle Studies in Tilburg alles over gamification en leert vervolgens van haar studenten hoe de jeugd van nu zich ontwikkelt. Met haar betrokkenheid bij jongeren, haar expertise en brede belangstelling zal zij het plenaire programma op inspirerende wijze in goede banen leiden.
Patrick Hallink werkt vanuit verschillende rollen al meer dan 20 jaar aan een missie: jongeren vanuit een kwetsbare startpositie aan het werk krijgen. Om het niet alleen bij woorden te laten heeft Patrick zich met zijn adviesorganisatie Edunova de laatste jaren toegelegd op sociaal ondernemerschap en is hij nauw betrokken bij een aantal gewone bedrijven met bijzondere mensen. Op deze conferentie deelt hij zijn ervaringen als projectleider van ‘Werken in de Zorg’ en laat hij zien wat er voor nodig is om jongeren uit het pro, vso en mbo-entree succesvol toe te leiden naar blijvende banen in de verpleeghuiszorg.
Niels Hoekstra is adviseur Arbeidstoeleiding bij Effectief Onderwijs en eigenaar van het sociale leer-werkbedrijf VONK! Tevens verbindt hij als regioversterker in Zuid Oost Fryslân de scholen voor vso, pro, gemeenten en werkgevers aan elkaar. Dat doet hij niet vanaf de tekentafel maar vanuit zijn achtergrond als docent, stagecoach en teamleider op het pro en vso. Oftewel: een actiegerichte man van de praktijk met een passie voor leerlingen en arbeidstoeleiding.
Hubrine van der Hof-Smulders heeft een jarenlange management achtergrond in retail. In 2014 maakte zij de overstap naar Het Goed en sinds 2018 is zij als manager opleiding en ontwikkeling verantwoordelijk voor het interne opleidings- en trainingsaanbod van de ongeveer 1300 medewerkers. Het Goed is een sociale onderneming met als missie: werk maken door hergebruik. Om het leren van vakvaardigheden op de werkvloer te ondersteunen heeft zij de Zo werkt Het Goed – werkinstructie methode ontwikkeld. Een methode waarmee nieuwe medewerkers en leerlingen – op een laagdrempelige wijze en naar vermogen -  vakvaardigheden leren in een inclusieve werkomgeving.
Marinka Kuijpers startte haar loopbaan als verpleegkundige en was aansluitend docent, ontwikkelingswerker en student. In 2003 promoveerde zij op een onderzoek naar loopbaancompetenties bij werknemers; daarna werkte ze enkele jaren bij het Expertise Centrum van Cinop en was zij lector pedagogiek van de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. Vanaf 2003 tot heden doet zij onderzoek naar loopbaan­ontwikkeling en –begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo. Zij is auteur van de boeken ‘Waardevol werk’ en ‘Breng beweging in je loopbaan’. Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen’ aan de Open Universiteit. Zij is directeur van de ‘Loopbaangroep’.
Monique Mol is projectleider van de flexibele kwalificatiestructuur van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De flexibele kwalificatiestructuur is ontwikkeld door SBB in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Rahma el Mouden is geboren in Tanger (Marokko) en koos op haar zestiende definitief voor haar weg naar de vrijheid. Ze kwam getrouwd en zwanger naar Nederland, werd schoonmaakster en startte later MAS Dienstverleners (Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf). Recent beschreef zij haar levensloop in het boek Rahma, de weg naar de vrijheid. Ze maakt zich sterk voor meer vrouwen aan de top via het door haar opgerichte Rahma Fonds en ze zet zich volop in voor jongeren, die dreigen op het verkeerde pad te komen. Met concrete projecten wil ze deze jongeren perspectief bieden op onder andere werk en wonen.
Ivo Mijland begon zijn loopbaan als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en startte daarna met Ortho Consult een praktijk voor contextuele leerlingbegeleiding en (mentor-)training. Sindsdien publiceert hij boeken, zoals ‘Ik ben toch té gek!’, 'Step your mind' en ‘Energie voor elke mentor’, en schrijft hij regelmatig voor onderwijstijdschriften als 'Bij de Les' en 'Van 12 tot 18'. Met zijn presentaties en trainingen geeft hij aan dat als je contextueel kijkt naar leerlingen, je andere dingen ziet en daardoor ook andere dingen gaat doen.
 
Adri Pijnenburg Adri Pijnenburg is trendontwikkelaar en expert Technologie- en Techniek in het beroepsonderwijs. Hij richt zich met zijn gepassioneerde team op innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs in Techniek met de technologie en skills voor de arbeidsmarkt van morgen.
 
 
 
 
Mark Prinsen begon zijn loopbaan als (justitieel) verpleegkundige en is sinds 2002 werkzaam bij ‘De Oldeburgh’ in Alkmaar, een zorgcentrum voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Mark is locatieleider van dit zorgcentrum. Het zorgcentrum werkt met ‘huiskamers’, waar jongeren uit pro en vso werkzaam zijn als ‘welzijn-assistent’. “Na het eerste contact met de jongeren realiseerde ik me al snel, dit zou wel eens heel goed bij elkaar kunnen passen,” aldus Mark.
 
 
 
Annette van Waning wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar de maatschappelijke bijdrage van organisaties. Tijdens haar carriere in de zakelijke dienstverlening zette zij als duurzaamheidsdirecteur de menskant van duurzaamheid en impact op de kaart en richtte een corporate foundation op. In 2012 was zij de eerste MVO manager van het jaar. Kenmerkend in haar werk is dat zij altijd de aansluiting zoekt met de mensen waar het om gaat en haar motto is: ‘Praat met mensen, en niet over mensen’. Vanuit haar bedrijf Cairos werkt zij met een palet aan opdrachtgevers in het publieke en private domein om samen strategieën te ontwikkelen en te vertalen naar de praktijk. Samen DENKEN, DELEN, en vooral DOEN. Of zoals zij zelf zegt: ‘voor een dossier in de la moet je mij niet hebben, het gaat om wat we samen bereiken, in gang kunnen zetten en blijvend kunnen veranderen’. Zij heeft in Rotterdam Rijnmond het Innovatiefonds PROVSO.WORKS opgericht en is daar fonds- & programmadirecteur. Daarnaast is zij toezichthouder bij een woningcorporatie, bestuurder bij FIN, werkt samen met Impact Centre Erasmus en is betrokken bij een aantal sociale ondernemingen.