Doorgaan naar inhoud
Programma

2e Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo
 

Met Talent Samenwerken

 

 09:00 uur Hartelijke ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
 09:45 uur Opening plenaire zaal
 10:00 uur Welkomstwoord en toelichting op het programma door uw dagvoorzitter Inez Groen
 10:10 uur Prof. Marinka Kuijpers: Loopbaanontwikkeling doe je met elkaar
  Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij leren (net-)werken. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding vormt de kern van hun onderwijs, en is een zaak van alle docenten en betrokkenen met elkaar. Marinka Kuijpers gaat in op de theorie én onderwijspraktijk van LOB.
10:40 uur Rahma el Mouden: Een weg met perspectief
  Als Marokkaanse vrouw wist Rahma el Mouden zich te ontwikkelen tot succesvol onderneemster en opiniemaakster. Vanuit haar eigen ervaring gaat zij in op het belang van een perspectief op werk en wonen voor jongeren met talent.
11:10 uur Ochtendpauze koffie/thee en bezoek aan de informatiestands
11:40 uur Deelsessies in de ochtend
12:40 uur Uitgebreide lunch
13:40 uur Martijn Kool: Talent van start op het mbo
  Juist voor jongeren uit het vso en pro biedt de entreeopleiding een goede start. Martijn Kool van de Bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad gaat in op de kansen die het mbo voor de doelgroep te bieden heeft, en op wat dit vraagt van samenwerking in de regio.
14:10 uur Ivo Mijland: Talent is anders gewoon
  In het onderwijs behandelen we leerlingen en studenten allemaal gelijk want daar hebben ze recht op. Maar elke leerling en student is anders, juist op onze scholen. Ivo Mijland laat zien tot welke dilemma’s dit leidt voor docenten en leerlingbegeleiders en welke oplossingen voor de hand liggen.
14:40 uur Middagpauze koffie/thee en bezoek aan de informatiestands
15:05 uur Deelsessies in de middag
16:05 uur Start uitgebreide borrel & gezellig napraten
17:00 uur Afsluiting van de conferentie