Hoppa till innehåll
Nätkurs

Kunskaper i första hjälpen är avgörande i en nödsituation


Välkommen till Hjälteskolningen! Utbildningen har planerats av Röda Korsets Första hjälpen och riktas till LokalTapiolas kunder och grundskolans femteklassare. När du har genomgått utbildningen får du ett Hjälteskolningsintyg.
Hjälteskolningen består av en nätkurs och distansundervisning. I nätkursen går du självständigt igenom kunskaperna i första hjälpen.I distansundervisningen övar du de praktiska kunskaperna inom första hjälpen.


Nätkurs


Nätkursen består av 3 teoretiska delar och en del för att testa dina kunskaper. När du har genomfört alla delar kan du skicka in svaren till oss, varefter du får de rätta svaren till din e-post.  Du hittar alla delar i menyn i övre balken.


Distansundervisningen 

 
För lågstadier är längden på distansundervisningen i Hjälteskolningen 45 minuter.  I distansundervisningen övar du dina första hjälpen-kunskaper under ledning av en första hjälpen-utbildare.


Innehåll

Syftet med Hjälteskolningen är att deltagaren ska kunna identifiera behovet av första hjälpen. I utbildningen lär vi oss bl.a. att säkerställa att andningsvägarna är öppna, identifiera livlöshet, utföra hjärt-lungräddning och stoppa kraftig blödning.

Fortsätt här eller flytta dig skolningsmaterialets första del i den övre menun.