Hoppa till innehåll
1. Hjälp vid sjukdomsattack och olycksfall

1. Hjälp vid sjukdomsattack och olycksfall


En nödsituation uppstår ofta överraskande. Det kan vara fråga om ett olycksfall, en sjukdomsattack eller till exempel en trafikolycka. Vid en hjälpsituation kan det gå snabbt framåt, till och med på några minuter, och då ligger fokus på nödanmälan och första hjälpen.
Bedömning av situationen, det vill säga en utredning av vad som hänt.

En hjälpsituation börjar med en snabb bedömning av läget, där man eftersträvar att kartlägga hjälpbehovet.  Se dig omkring, lyssna och fråga vad som hänt. Alla kan hjälpa.
 

Nödsamtal


Allmänt nödnummer i Finland är 112. Man ringer nödnumret i en brådskande nödsituation, om man misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara eller hotad. 

Titta på videon nedan ”Hur ringer man nödcentralen?”
 
 

 Rädda och varna andra


 I en hjälpsituation är det viktigt att inte bara ta hänsyn till säkerheten för personen som får hjälp, utan också till den egna och andras säkerhet. Vid en trafikolycka är risken särskilt stor för ytterligare skador. Före man börjar ge första hjälpen är det viktigt att säkerställa att situationen är säker. 
 


Första hjälpen och observation


Man börjar med att ge första hjälpen till dem som är i livsfara. Det viktigaste är att upprätthålla personens andning och blodcirkulation. Även efter att man gett första hjälpen ska man följa tillståndet för personen tills experter ger dig tillstånd att lämna platsen.

Gör så här vid en olycka:
 • Stanna och gör en bedömning av läget:
 • Vad har hänt?
 • Finns det risk för ytterligare skador?
 • Behöver någon första hjälpen?
 • Finns även andra hjälpare på plats?
 • Någon av hjälparna tar ledningsansvar
 • Gör vid behov en nödanmälan till 112
 • Rädda dem som är i fara genom att flytta dem i säkerhet, hindra ytterligare olyckor
 • Ge vid behov första hjälpen
 • Följ tillståndet för dem som får hjälp och visa experthjälp till platsen
   

Efter hjälpsituationen


Efter en hjälpsituation kan även de som gett hjälp behöva stöd. Situationen kan ha varit chockerande, även om den slutar lyckligt. Man kan få hjälp till exempel via den landsomfattande kristelefonen, företagshälsovården och skolhälsovården.

Fortsätt här eller flytta dig framåt till den övre menyn