Hoppa till innehåll
2. Första hjälpen

2. Första hjälpen

 


 Svimning

 

Med svimning avses att man tillfälligt förlorar medvetandet, vilket är en följd av en övergående störning i hjärnfunktionen. Svimning är ofta en ofarlig händelse som t.ex. beror på spänning, smärta eller att man stått länge. En avsvimmad person vaknar av sig själv inom några minuter.

Även om en avsvimmad återhämtar sig snabbt är det skäl att komma ihåg att en avsvimmad kan ha skadat sig i fallet. En bedömning av en läkare borde göras om orsaken till svimningen är oklar, vid återkommande svimningar eller om det finns andra symptom i anslutning till svimningen.


Medvetslös


Medvetslöshet avser en situation där en person inte reagerar på tal eller väckningsförsök, men andas normalt. Det kan finnas många olika orsaker till medvetslöshet, såsom ett slag mot huvudet eller en sjukdomsattack.
 
Medvetslöshet är alltid en livshotande situation!

Hos en medvetslös person slappnar alla muskler av. Även svalgets och tungans muskler slappnar av, vilket gör att den medvetslösa personens tunga kan sjunka ner i svalget och blockera andningsvägarna. Andningsvägarna kan också blockeras om huvudet på den medvetslösa personen är i framåtböjt läge. Ibland kan kräkningar eller blod täppa till andningsvägarna. Att man inte andas under några minuter kan redan orsaka syrebrist i hjärnan vilket kan leda till invalidisering eller hjärtstillestånd.
 

Livräddande första hjälpen     


De viktigaste hjälpåtgärderna vid livräddande första hjälpen är att trygga personens andning och blodcirkulation. Att böja huvudet bakåt gör att tungan inte täpper till svalget och andningen blir fri. En hjälpbehövande person som inte vaknar, men andas normalt, måste alltid vändas i sidoläge, oberoende av orsaken till medvetslösheten.  

Titta på videon nedan ”Hur kontrollerar man att en medvetslös person andas?”
 
 
Uppgift: Lyssna på din andning. Hur känns och låter den? Låt din haka falla avslappnat mot bröstet. Ändrar andningen? Lyft sedan huvudet genom att ta tag i hakan och pannan. Märker du hur det är lättare att andas?

 
Bröstsmärtor


En hjärtinfarkt orsakas ofta av kranskärlssjukdom. När fett har inlagrats på hjärtats kärlväggar under årens lopp bildas förträngningar och det blir trångt vilket förhindrar att hjärtmuskeln får tillräckligt med blod och syre. Syrebrist orsakar smärta i hjärtmuskeln.
 
Ett symptom på hjärtinfarkt är en hård pressande bröstsmärta som kan stråla ut i armar, rygg eller hals. Till sjukdomsattacken ansluter sig vanligen andningssvårigheter och personen blir ofta blek och kraftlös samt kallsvettas. När en hjärtinfarkt framskrider kan hjärtats pumpfunktion och andningen sluta.
 
Första hjälpen:
•    Lugna hjälpbehövande och placera hen i viloläge, för att underlätta andningen.
•    Om hjälpbehövande har egen medicin för behandling av bröstsmärtor, hjälp hen att ta den.
•    Om attacken inte går över eller om det är första attacken med bröstsmärtor, ring omedelbart nödnumret 112 och följ anvisningarna som jourhavande vid nödcentralen ger.

Svara på frågor:

1.    Symptom på en hjärtattack och bröstsmärtor kan vara

a. Bröstsmärtor
b. Andningsbesvär
c. Illamående 

2.     En hjärtattack kan leda till

a. Att andningen stannar
b. Blödning
c. Att blodcirkulationen stannar
 
(Rättä svaren 1:a,b,c och 2:a,c)


Livlöshet


Livlöshet är en situation då en person inte reagerar på tal eller uppväckningsförsök och inte andas normalt. Då är det livsviktigt att påbörja återupplivningen. 

I den här delen går vi igenom hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare. 

I Hjälteskolningen på lågstadiet övas hjärt-lungräddning i klassen med hjälp av provisoriska redskap. 
 
Om hjärta har stannat är det bråttom. När hjärtat stannar, slutar personen även att andas. Redan några minuter efter att andningen slutat får hjärnan brist på syre. 

Målet med hjärt-lungräddning är att se till att organen, och då särskilt hjärnan, får syre. Om blodcirkulationen och andningen upphör, behövs hjälp av en utomstående som noterar läget, ringer nödnumret och har mod att påbörja hjärt-lungräddningen omedelbart. 
Att börja hjärt-lungräddningen genast kan vara avgörande för om personen överlever. 


Hur vet jag att en person är livlös?


En livlös person reagerar inte på tal eller när du ruskar om hen och andas inte. Ring nödnumret om du inte får liv i en person. Påbörja genast hjärt-lungräddningen om personen inte andas eller om du är osäker på om hen gör det. 
Målet med hjärtmassage är att få blodet att cirkulera och med inblåsningarna att få in syre i lungorna. 
 
Titta på bilderna nedan för att se hur hjärt-lungräddningen går till steg för steg.  

Första hjälpen: 

1. Om personen faller ihop, utred om det går att väcka personen: prata och ruska om.
 
 
2. Om personen inte vaknar eller reagerar, ring 112
•    Aktivera telefonens högtalarfunktion och följ anvisningarna som jourhavande vid nödcentralen ger.
 
 
3. Placera personen på rygg och kontrollera om andningen är normal.
•    Öppna andningsvägarna genom att trycka på pannan och lyfta hakspetsen
•    Placera din kind nära personens ansikte
•    Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig regelbundet
 
 
4. Personen andas inte normalt: börja HLR med att trycka 30 gånger.
•    Placera handflatan mitt på personens bröstben med den andra handen ovanpå, fingrarna omlott, raka handleder.
•    Tryck bröstbenet kraftigt rakt neråt 30 gånger med en hastighet på 100 - 120 gånger per minut så att bröstbenet trycks neråt 5 - 6 cm. Låt bröstkorgen återgå mellan tryckningarna.
 
 
5. Fortsätt med 2 inblåsningar.
•    Öppna andningsvägarna, stäng personens näsborrar, täck hens mun med din mun och blås kort, lugnt två gånger, så att bröstkorgen höjs (rör sig).
 
 
6. Fortsätt HLR med rytmen 30:2 tills experthjälp kommer till platsen, hjälpbehövande vaknar eller dina krafter tar slut.
 
 
 
I Hjälteskolningen på lågstadiet övas hjärt-lungräddning i klassen med hjälp av provisoriska redskap. Titta på videon: hjärt-lungräddning.
 

Hjärtstartare (defibrillator) som hjälp vid återupplivning


Vid en hjärtattack kan den uppstå störningar i hjärtrytmen, det vill säga rytmrubbningar. Då börjar hjärtmuskeln vibrera oregelbundet och fungerar inte normalt. Hjärtat slutar pumpa varvid blodcirkulationen upphör. Med hjälp av en hjärtstartare, det vill säga en defibrillator, försöker man få hjärtat att åter slå normalt. 
 
Titta på nedanstående video ”Vad är en hjärtstartare, det vill säga en defibrillator?”

 

Stoppa kraftig blödning


Titta på videon nedan ”Hur stoppar man en yttre blödning?”
 


Chock
 


Med chock avses en situation där blodcirkulationen i vävnaderna är otillräcklig för att säkra syretillförseln till cellerna. Otillräcklig blodcirkulation kan till exempel bero på blödning, en sjukdomsattack eller en stor brännskada. En chock är en livshotande situation.

Symptom:
•    Kall, blek och svettig hy
•    Törstkänsla
•    Illamående
•    Orolighet
•    Störningar i medvetande

Första hjälpen:
•    Stoppa den synliga blödningen eller ge annan nödvändig första hjälpen.
•    Ring 112.
•    Lugna hjälpbehövande och lägg hen att ligga ner.
•    För att förhindra värmeförlust, se till att hjälpbehövande hålls varm till exempel med en skyddsfilt.
•    Kontrollera måendet


  
 En person, som har ett främmande föremål i andningsvägarna


Ett främmande föremål som hamnar i andningsvägarna, såsom en matbit, kan orsaka kvävning. En person som håller på att kvävas kan inte hosta eller be om hjälp. På grund av detta kan det ibland vara svårt att identifiera situationen. Hjälpbehövande är ofta uppskärrad och kan slå sig på bröstkorgen eller till och med tyst avlägsna sig från platsen.

Det är viktigt att identifiera en nödsituation.  Påbörja första hjälpen, blir situationen långvarig kan hjärnan lida av syrebrist.

Titta på videon om kvävning
 

Duktigt, nu har du avklarat nätkursen och det är dags att testa vad du lärt dig. Börja här eller via övre menyn ”Testa dina kunskaper”