Hoppa till innehåll
Talare

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA  

 
 
 
 
Lisbeth Højdal arbetar som oberoende lärare och konsult och har under många år undervisat på vägledarutbildningar i och utanför Danmark. 
Hon är ansluten till Centret för nationell vägledning på Grönland, där hon ansvarar för utbildningen av vägledare inom utbildnings- och sysselsättningssektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lektor, Cand.mag Bodil Lomholt Husted är anställd av VIA UC inom området Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Bodil jobbar också med realkompetenser, senast som programledare för FoU-programmet, Realkompetens / Validation of Prior Learning. Bodil deltar i nationellt och internationellt utvecklingsarbete kring livslångt lärande och RKV / VPL. Bodil är dansk medlem i expertnätverket för validering som inom Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande NVL. 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotta Niemistö är ekon.dr. i företagsekonomi och jobbar inom avdelningen Företagsledning och organisation i Hanken. Hon är också direktör för forskningsinstitutet GODESS (Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times). Vidare leder hon forskningsprojektet Social and Economic Sustainability of Future Working Life (WeAll) der er finansierat av Finlands Akademi.