Hoppa till innehåll
Program
Program för seminariet Karriärutveckling i arbetslivet
 
Helsingfors den 31 augusti - 1 september 2021
 
 
 
Dag 1
   
Tid
Innehåll Presentatörer
 
11.00- 11.45
 
Ankomst och lunch   
11.45- 12.15 Välkomstord, information om Nordplus, NVL och projektet Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet  Projektparterna 
 
12.15- 13.00
 
Utveckling på arbetsmarknaden och i arbetslivet – generella drag  Ekon.dr. Charlotta Niemistö 
13.00- 13.10
Bensträckare    
 
13.10- 14.00
 
Livslångt lärande, (real)kompetenser och karriär  Lektor Bodil Husted 
 
14.00- 14.30
 
Workshop om karriär, kompetenser och vuxna   Projektparterna 
14.30- 14.45
Kaffepaus   
 
14.45- 14.55
 
Introduktion till arbetet med karriärvägledning för vuxna i arbetslivet  Projektparterna 
14.55- 16.40
Del 1:  
Kompetensförtydligande i ett brett perspektiv – metoder och redskap 
Presentation och övningar 
Lektor Bodil Husted 
 
16.40- 17.00
 
Dagen avslutas – sammandrag och evaluering  Projektparterna 
19.00 Middag (på egen bekostnad)  Platsen meddelas senare 
     
     
     
Dag 2    
Tid Innehåll Presentatörer
 
9.00- 9.15
 
God morgon – gårdagen och dagens program  Projektparterna 
9.15- 11.30
Del 2: 
Karriärutforskning. Metoder och verktyg. Presentation och övningar 
(paus vid lämpligt tillfälle) 
Karriärkonsult och lärare
Lisbeth Højdal 
11.30- 12.15 Lunch   
12.15- 14.15 
Del 3: 
Karriärbeslut/lösning. Metoder och verktyg. Presentation och övningar 
(paus vid lämpligt tillfälle) 
Karriärkonsult och lärare
Lisbeth Højdal 
 
14.15- 15.15
 
Avslutning och slutevaluering  Projektparterna