Hoppa till innehåll
Kontakt
Kontakt
 
Projektledare Mette Werner Rasmussen, mwr@tec.dk, tfn +45 2545 3639
Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn +358 295 018612
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, gigja@frae.is, tfn +354 694 9245
 
Projektparter: TEC – Technical Education Copenhagen Danmark, huvudkoordinator, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Finland och Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) - The Education and Training Service Centre (ETSC) Island
Projektet KIAL:s webbsida
 
Arrangörer för seminariet: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande NVL och Nordplus Vuxen