Doorgaan naar inhoud
Sprekers

 

De sprekers op uw conferentie zijn:

 

Mandy Ankersmit MSc studeerde Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Sinds 2017 werkt ze als onderwijsadviseur voor de KPC groep. Ze is daar o.a. sectorcoördinator Scholing voor Arbeid en gespecialiseerd in arbeidstoeleiding pro en vso. De talenten van de leerlingen op deze schoolsoorten moeten volgens haar eerst herkend worden. Vanuit dat perspectief traint ze scholen om te gaan werken met het Scholing Voor Arbeid programma. Ze is betrokken bij het opbouwen en ontwikkelen van nieuwe Arbeidstoeleidende trajecten. Daarnaast ligt haar focus bij leerbaanontwikkeling, formatief evalueren en het versterken van het eigenaarschap van leerlingen.
Dr. Pieter Baay is socioloog en is na z’n promotieonderzoek op de universiteit van Utrecht als onderzoeker zo’n 6 jaar werkzaam geweest bij het ECBO. Sinds 2020 werkt hij voor de netwerkorganisatie Onderwijs124. Pieter geeft betekenis en vorm aan toekomstgericht onderwijs. Met zijn sociologische blik richt hij zich op de maatschappelijke en vormende kant van het mbo. Pieter beweegt tussen wetenschap en praktijk door conceptuele verbindingen en interpersoonlijke dynamiek te creëren. Hij weet het onderzoekend en creatief vermogen bij zichzelf en anderen aan te wakkeren en zo innovatieprocessen te doorgronden en stimuleren. Pieter combineert werkzaamheden voor Onderwijs124 met zijn werk bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
Ate de Boer heeft jarenlang gewerkt als leerkracht in het regulier en gespecialiseerd onderwijs. Na zijn studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte hij eerst als docent/adviseur voor Effectief Onderwijs en sinds 2016 als directeur-bestuurder. Voor Effectief Onderwijs begeleidt hij besturen en scholen in kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en schoolontwikkeling. Daarnaast is Ate een ervaren auditor in diverse schoolsoorten en voor de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, projectleider van het Landelijk Doelgroepenmodel.
 
 
Margot Cuppen is uw dagvoorzitter. Ze volgde de Pabo en studeerde Onderwijskunde. Met die basis was zij bijna vijftien jaar werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht en schoolleider. Daarna ging zij ‘op avontuur’ als ceremoniespreker op bruiloften, en ontwikkelde zij zich verder als trainer voor speeches en het vertellen van verhalen. Inmiddels is zij tevens werkzaam als docent Zakelijke Communicatie bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en treedt zij op als dagvoorzitter, zo ook op deze 4e landelijke conferentie pro-vso-(v)mbo.
 
 
Ad Donkers is orthopedagoog en GZ-psycholoog en ontwikkelaar van de Klimaatschaal, de SIGA en Sproetje. Zijn wetenschappelijk onderzoek en interesse liggen vooral op het gebied van gezinsonderzoek, gedragsproblemen en pedagogisch klimaat. Hij was werkzaam binnen een orthopraktijk voor leer- en gedragsproblemen en was hogeschooldocent en leerroutecoördinator bij het Opleidingscentrum voor Speciale Onderwijszorg (OSO) van Fontys Hogescholen. Samen met Ad Vermulst werkt hij nu aan wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de instrumenten Klimaatschaal, SIGA en Sproetje.
 
Lieke Donkers is leerkracht en orthopedagoog en werkt bij Praktijk Haans KaJo in Den Dungen, Noord-Brabant. Naast het werken in de praktijk is ze onder andere werkzaam als orthopedagoog op een brede scholengemeenschap. Ze heeft als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs en in het praktijkonderwijs, daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar het pedagogisch klimaat en gedrag in de klas.
 
Tamar van Gelder BA is sinds augustus 2021 de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Zij was al sinds 2016 dagelijks bestuurder bij deze bond; daarvoor was zij werkzaam bij MBO College Amstelland, onderdeel van het ROC van Amsterdam. Tamar studeerde Kunst en Mediamanagement aan de HKU.

 
Marcel van Herpen werkt voor het Centrum Pedagogisch Contact
en is auteur van publicaties zoals “Ik, de leraar”, “Wij, de leraar”, “Wij zijn Leiders”, “Ik, de coach” en “Werk voor de reünie”. Zijn CV, boeken, podcasts, films, colleges, tv-uitzendingen, spreuken en artikelen zijn te vinden op www.marcelvanherpen.nl.
Coen Jutte is als organisatie-adviseur, cabaretier en muzikant gespecialiseerd om mensen speels én confronterend de kracht van zelfreflectie te laten ervaren. Als Delfts ingenieur begon Coen zijn carrière bij Alfabeeld, een organisatieadvies bureau uit Amsterdam. Aansluitend richtte hij stichting De Nationale Proeftuin op en toerde hij langs de Nederlandse theaters als cabaretier en pianist. Na als expert enige tijd verbonden te zijn geweest aan Aberkyn, een onderdeel van McKinsey, heeft hij nu met zijn bedrijf De Nootenkraker een bloeiende adviespraktijk. Daarmee legt hij de basis voor echte verandering en verandert hij weerstand in nieuwsgierigheid.
 
Dr. Berend van der Kolk doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de impact van meten en becijferen op mensen. Hierover publiceerde hij in internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook bij onder meer Follow The Money en The Guardian. Hij gaf les aan universiteiten in Madrid en Londen en is momenteel verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2021 verscheen zijn boek "De Meetmaatschappij" waarin hij uiteenzet waarom we zoveel meten en wat dat met ons en onze maatschappij doet.
Drs. Tom Koot MLD is een zelfstandig consultant en werk o.a. voor KPC Groep en Xpand. Bij KPC Groep adviseert, coacht en traint hij (team)leiders in het pro, vso, mbo en in het bedrijfsleven. Ook is hij projectleider arbeidstoeleiding (SVA). Bij Xpand Nederland is hij gespecialiseerd in coachen, trainen en adviseren van leiders in de profit- en non-profit­organisaties w.o. kerkelijke organisaties. Tom volgde de lerarenopleiding ZWN te Delft en werkte daarna als docent Geschiedenis en Engels in Oegstgeest. Later haalde hij z’n doctoraal geschiedenis aan de Radboud Universiteit en een mastergraad ‘Leren en Ontwikkelen’ bij TIAS in Tilburg.
 
Dr. Cor Sluijter studeerde psychologie aan de UvA en promoveerde daar in 1998 op het onderwerp ‘toetsing bij doorstroombeslissingen in het voortgezet onderwijs’. Hij was tot voor kort senior consultant bij het Cito waar hij bijna 37 jaar werkzaam was. Daarvoor directeur van het Psychometrisch Onderzoekscentrum van bij dezelfde organisatie. Hij was daar verantwoordelijk voor het borgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de toetsen en examens die Cito uitbrengt. Sluijter was onder andere verantwoordelijk voor het Leervolgsysteem voor het primair onderwijs waar de kleutertoetsen deel van uitmaken. Hij was ook 6 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).
 
Karin Snoodijk werkt als doelgroepmanager vo-mbo bij de CED-Groep samen met het team en andere collega’s aan gelijke kansen voor alle leerlingen. Daarin hecht zij veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met scholen, door te werken aan een lange termijn opbrengst. Geen adhoc interventies om mogelijke onderwijsvertragingen op te lossen, maar sturen op zaken die daadwerkelijk een permanente kwaliteitsslag maken in het onderwijs.
Dirk Verhulst probeert, met zijn ervaring binnen het praktijkonderwijs en het werken met deze bijzonder mooie doelgroep, als adviseur/trainer bij de CED-Groep een rol van betekenis te spelen en de scholen en betrokken collega`s te ondersteunen op bijvoorbeeld het geven van een goede les en om te gaan met verschillende niveaus en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We willen ten slotte het beste voor de leerling.