Siirry sisältöön
Keskiviikon rinnakkaissessiot

KESKIVIIKON RINNAKKAISSESSIOT

Keskiviikolle 29.4. osallistujat valitsevat kolme rinnakkaissessiota (mahdollisuus myös kouluvierailuun) sekä lounaan ajankohdan:

  • klo 9.45–10.30 yksi työpaja/luento
  • klo 10.45–11.30 yksi työpaja/luento
  • klo 11.45–12.30 lounas tai yksi työpaja/luento
  • klo 12.45–13.30 lounas tai yksi työpaja/luento.

Rinnakkaissessioista osa on toiminnallisia työpajoja ja osa luentoja. Muutamia toiminnallisia työpajoja järjestetään ulkona Seinäjoki Areenan välittömässä läheisyydessä.

Aamupäivällä klo 9.45–11.30 (kesto kaksi työpajaa) on mahdollista lähteä myös vierailuille. Jos valitset vierailun, et voi valita klo 10.45–11.30 rinnakkaissessiota, sillä vierailut kestävät kahden rinnakkaissession verran.

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat valitsevat myös lounaan ajankohdaksi joko klo 11.45–12.30 tai 12.45–13.30.

 

KESKIVIIKKO 29.4.2020

RINNAKKAISSESSIO 1

KLO 9.45–10.30

 

Kehon käytön hyödyntäminen oppimisessa (luento)
Hannu Moilanen

Suomalaiset opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, mutta keholliset/toiminnalliset opetusmenetelmät eivät ole vielä vakiintuneet opettajien vaikiintuneiksi työkaluiksi varsinkaan lukioissa. Tutkimusten mukaan kehollisilla työtavoilla voidaan vaikuttaa oppimisen perusmekanismeihin kaiken ikäisillä oppijoilla. Hannu Moilanen tutkii väitöskirjassaan, miten keholliset opetusmenetelmät vaikuttavat oppilaiden oppimiskokemuksiin ja mitä lisäarvoa ne tuovat oppimiseen yläkoulussa ja lukiossa. Työpajassa esitellään kehollisen oppimisen tutkittuja hyötyjä ja annetaan konkreettisia vinkkejä, miten kehon liikettä voisi oppimisen tehostamiseksi eri ilmiöiden opetuksessa eri oppiaineissa.

 

 

Oveton – pakohuonepeli (toiminnallinen luento)
Teemu Salo, Kaisu Nordling, Susan Kotiranta-Kettunen, Oveton

"Pakohuone opetuksessa" -luento on toiminnallinen kokonaisuus, jossa tutustutaan opetuksellisiin pakohuoneisiin käytännön ja luento-osuuden kautta. Osallistujana et siis ole ainoastaan kuuntelijan roolissa, vaan pääset kokeilemaan myös itse pakohuonetta. Luennon aikana taustoitetaan pakohuoneen suunnittelua sekä ideointia. Oma kannettava tai älylaite on hyvä olla mukana.

 

 Keinoja nuorten niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn oppilaitoksissa (luento/toiminnallinen)
Maria Sihvola

Tervetuloa vuorovaikutteiseen tietoiskuun, joka valottaa nuorten niska- ja selkäkivun riskitekijöitä ja sitä, miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa oppilaitoksissa. Lisäksi perehdytään tauottamiseen oppilaitosympäristössä ja siihen, miten sen voi juurruttaa osaksi päivittäistä toimintaa. Työpaja antaa myös käytännön vinkkejä taukojumppatuokion pitämisestä luokalle. Työpaja sisältää osallistavan tietoiskun lisäksi taukoliikuntaharjoituksia. Taukoliikunta on lyhytkestoista, eikä vaadi erityistä vaatetusta tai välineistöä.

 
Draamaa koulupäivään! (yläkoulu ja toinen aste, toiminnallinen)
Liisa Taimen, Tanssipedagogi, draama- ja kieltenopettaja, Liikkuva koulu -mentori, Toiminnallisten opetusmetodien kehittäjä

Draamakasvatus lisää toiminnallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta oppitunneilla, ja se sopii hyvin kaikenikäisten oppilaiden ilmiöpohjaiseen opetukseen sekä se vastaa monin tavoin Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteisiin. Draaman avulla oppilas on aktiivinen toimija, joka tutkii, kokeilee, havainnoi, konkretisoi ja reflektoi kokonaisvaltaisesti opiskeltavaa asiaa. Draamallisissa harjoituksissa oppilas harjoittaa lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitojaan, jotka ovat oleellisia tekijöitä ryhmän hyvän yhteishengen muodostumisen kannalta. Draamaa koulupäivään -työpajassa tutustumme draaman opetusmetodina sekä kokeilemme erilaisia hauskoja harjoitteita, joita voi hyödyntää opetus- ja nuorisotyössä tai vaikkapa kerho- ja välituntitoiminnassa!

 

 

Olosuhteiden kehittäminen, oppilaiden osallisuus (luento)
Reetta Rauhala ja Kim Sainiola TAMK

Keväällä 2019 toteutettiin "Mikä saa mut liikkumaan"- hankkeen puitteissa toimintaympäristöanalyyseja, joiden tavoitteena oli keksiä arkiliikuntaa lisääviä ratkaisuja jo olemassa oleviin Tampereen ammattikorkeakoulun tiloihin. Mukana toteutuksessa oli kolme ryhmää, jotka koostuivat toisen vuoden fysioterapeutti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoista. Olimme itse mukana tekemässä näitä analyysejä ja työpajan tarkoituksena on esitellä kevään projektin tuotoksia ja antaa ideoita korkeakouluympäristöjen liikunnallistamiseen. Tule kuulemaan ja  pohtimaan, miten voit lisätä arkiliikuntaa omassa kouluympäristössä.

 

Liikuntatutor-toiminta (toiminnallinen)
Miia Lindström, lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija, Hämeen Liikunta ja urheilu ry
Petteri Mäkelä, Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan koordinaattori, Kymenlaakson Liikunta ry, liikunnanaluejarjestot.fi

Liikuntatutor-työpajasta saat maistiaisen Liikunnan aluejärjestöjen Liikuntatutor-koulutuksesta. Työpajassa esitellään toiminnallisin ja osallistavin menetelmin lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tarkoitetun Liikuntatutor-koulutuksen tavoitteita, sisältöä ja koulutuksen toimintatapoja. Pajaan et tarvitse mitään erityisvarusteita.

 

 

Moov Kids - Teaching Movement With Purpose (toiminnallinen)
Darlene Koskinen

Come and enjoy an action packed workshop and be inspired to teach movement more often and successfully while having a huge amount of fun! Understand the importance and value of voice intonation, sound effects, use of music and most importantly how to effectively control a group of children while teaching movement. Experience a wide range of fun activities using balls, beanbags, hoops and ropes that make a difference to a child's holistic development. Comfortable clothing for movement, barefoot preferably or sports shoes worn. Low intensity movement.

 

Maila tuli taloon (toiminnallinen)
Laura Ylikoski, mailapelikoordinaattori

Maila Tuli Taloon -demo antaa vinkkejä mailapelien toteuttamiseen pienissä tiloissa. Demossa käydään läpi harjoitteita sulkapalloon, tennikseen, pöytätennikseen ja squashiin. Harjoitteet ovat monipuolisia ja soveltuvat eri tasoisille pelaajille ja erilaisiin tiloihin. Harjoittelemme myös erilaisia pelivariaatioita eri kokoisille ryhmille.  
Sisäliikuntavarustus.

 

KIDDIEJAM (toiminnallinen)
Tanssikoulu Tanssin Tähti

Kiddiejam -työpaja pitää sisällään tietoa alle kouluikäisten pedagogisesta tanssikonseptista, käytännön demon konseptin tanssimateriaalista ja tietoa siitä, miten palvelua voi hyödyntää omassa työssä. Työpajaan osallistujalta toivomme avointa ja vuorovaikutteista mieltä ja halua päästä käsiksi helppoon tanssimateriaaliin, jota voisi hyödyntää omassa työssään päiväkodissa, koulussa tai muualla. Tule sellaisena kuin olet, erityisvarusteita ei työpajaan tarvita. Työpajan demosta saat suurimman hyödyn osallistumalla siihen tanssimalla, mutta demoa voi seurata myös sivusta. Saat työpajasta mukaasi Kiddiejam-esitteen, jossa kerrotaan oleelliset asiat palvelusta ja ohjaajien koulutuspäivistä. Lisäksi saat kehollisesti mukaasi muutaman helpon Kiddiejam-tanssin, joita voit samantien viedä lapsiryhmille. Tule jammailemaan kanssamme!

 


Oppilaiden osallistaminen aktiivisissa koulumatkoissa (luento)
Joonas Niemi ja Sanna Ojajärvi, Fiksusti kouluun -ohjelma

 
Fyysisesti aktiiviset koulumatkat ovat helppo tapa lisätä oppilaiden päivittäisen liikunnan määrää sekä vähentää ilmastopäästöjä sekä autoliikennettä oppilaitosten lähettyvillä. Kunnilta kysyttäessä 70 % ilmoittaa aktivoivansa oppilaita aktiiviseen koulumatkaan (TeaViisari 2017), mutta oppilailta kysyttäessä vain 8–20 % mielestä koulu kannustaa aktiiviseen koulumatkaan. Oppilaita voi osallistaa koulumatkaliikkumisen edistämiseen monin eri tavoin. Tässä työpajassa tutustutaan kaupunkisuunnittelutuntiin, jossa osallistujat pääsevät suunnittelemaan koulun lähiympäristöä uudelleen rakentamalla karttapohjaan pyörä- ja kävelyteitä, muuttamaan rakennuksien ja bussipysäkkien sijainteja sekä pohtimaan, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä mietittäessä turvallisia ja sujuvia reittejä.
Työpaja sopii opettajille ja asiasta kiinnostuneille kolmannesta luokasta eteenpäin.

 

 

Lasten ja nuorten yksilöllinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta osana koulu- ja opiskelupäivää, Etelä-Karjalan liikuntaneuvontamalli ja liikuntadiplomi (luento)
Lasse Heiskanen, Anu Heinonen ja Mikko Tilli

 
Etelä-Karjalassa noin kolmannes perusasteen kouluista järjesti lukuvuonna 2018–2019 lasten ja nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea terveellisiä ja liikunnallisia elämätapoja. Onnistuminen voi olla se, että nuori jaksaa ja voi paremmin koulussa ja vapaa-ajalla, innostuu liikkumaan ja oppii uusia taitoja tai löytää harrastuksen. Yhden koulun kokeilusta käynnistynyttä toimintaa on levitetty verkostoyhteistyönä koko maakuntaan. Luento kuvaa miten nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvontaa on eri toimijoiden yhteistyönä tehty sekä yksittäisiä esimerkkejä neuvonnan toteuttamisesta eri kouluasteilla.
 
Liikuntadiplomin avulla pyritään tarjoamaan koululaisille monipuolista liikuntaa vaihtelevissa ympäristöissä koulupäivän puitteissa sekä kouluille perustettavissa liikuntadiplomi-kerhoissa ja vapaa-ajalla perheiden ja kavereiden kanssa. Ympärivuotisen toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikuntadiplomin avulla pääsee tutustumaan kaupungin lähiliikuntapaikkoihin sekä osallistumaan järjestettyihin liikuntatapahtumiin.
Luennon aikana esittelemme lyhyesti Liikuntadiplomi-hanketta, opastamme materiaalin käyttöön ja annamme vinkkejä paikalliseen toteuttamiseen. Esittelyssä myös Liikuntadiplomin mobiilisovellus sekä paperinen diplomimateriaali.

 

Toimintakykyä työelämään (luento)
Liikkuva aikuinen -ohjelma, ohjelmakoordinaattori Anna Puurunen

 
Hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen terveellisten elintapojen ja liikunnan avulla. Luento havahduttaa pohtimaan omia elintapojaan.

 

Moka on lahja -improvisaatiotyöpaja (toiminnallinen)
Juulia Soidinaho

 
”Improvisaatio kehittää itseilmaisua, hyväksymistä ja heittäytymistä.”
Improvisaatiotyöpajassa tutustutaan improvisaation matalan kynnyksen harjoitteisiin ja innostutaan unohtamaan ajan kulku. Ryhmässä toteutettavat harjoitteet noudattavat improvisaation kultaisia sääntöjä ”moka on lahja” ja ”hyväksymisen taito”. Työpajassa osallistujat tutustuvat aktiivisesti toimien erilaisiin harjoitteisiin, joita voi jatkossa käyttää myös nuorten kanssa. Työpajaa luotsaa teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), näyttelijä ja kouluttaja Juulia Soidinaho. Osallistujia pyydetään varaamaan rento vaatetus, jossa on hyvä liikkua.

 

 

Lautapelit liikunnaksi (yläkoulu ja toinen aste, ulkotyöpaja)
Niko Leppä

 
Lautapelit liikunnaksi -työpaja on toiminnallinen työpaja, jossa kokeillaan liikunnallisia lautapelejä. Liikunnalliset lautapelit ovat tuttujen lautapelien ideoihin nojaavia liikuntapelejä. Kaikille avoimen liikunnan saloihin päästään siis itse liikkumalla, ja keskustelutehtävin viedään ajatukset ja idea käytäntöön. Koulutus tarjoaa kaikille avoimen liikunnan vinkkejä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Lautapelit liikunnaksi -konseptin konkreettisia pelejä voi käyttää esimerkiksi toiminnallisen oppimisen, matalan kynnyksen liikunnan ja ryhmäytymisen välineinä. Osallistujat saavat pajan sisällön lisäksi muitakin vinkkejä, joita he voivat hyödyntää arjessaan. Työpajat ovat tavoittaneet jo tuhansia opetus- ja kasvatusalan ammattilaista ympäri Suomea. Ota mukaasi vaatetus, jossa sinun on mukava liikuskella.

 

Dance4fun (ulkotyöpaja)
Nea Vallin, voimisteluliitto

 
Voimisteluliiton työpajassa tutustutaan perusmotoriikan harjoittamiseen erilaisia liikekehittelyitä, rytmiikkaa sekä tanssin keinoja hyödyntäen kaikille sopivan Dance4Fun-konseptin avulla. Työpaja sisältää käytännön harjoitteita ja sovellutuksia, jotka sopivat niin liikuntatunnille kuin oppitunneillekin. Aikaisempaa tanssitaustaa tai kokemusta ei tarvita.

 

 

Para School Day – yhdenvertaisuutta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti! (ulkotyöpaja)
Reeta Lindeman, Suomen Paralympiakomitea

Para School Day-liikuntapäivä tavoitti vuonna 2019 yli 25 000 tyytyväistä lasta ja nuorta ympäri Suomen. Tule kuulemaan minkälainen työkalu Para School Day on asennekasvatuksessa ja miten teemapäivää sovelletaan eri ikäryhmien kanssa. Liikunnalliseen henkeen työpajassa päästään myös itse liikkumaan ja innostumaan Para School Day -lajeista! Mukaan työpajaan tarvitsee siis rutkasti avointa mieltä ja mukavat vaatteet, joiden kanssa voi vähän myös liikkua.

 

 

Perinneleikit – Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta (varhaiskasvatus, ulkotyöpaja)
Isa Pelto, leikki-innovaattori

 
Perinneleikit ry:n leikki-innovaattori jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaitsemiaan leikkejä sovellettavaksi matematiikan, äidinkielen ja vieraan kielen tunneilla. Leikit taipuvat moneksi ja sopivat oikein sovellettuna mainiosti kaikille luokkatasoille. Ole paikalla mieli avoimena ja muista leikkiä mukana. "Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta" pätee myös meihin aikuisiin.
Voi olla aktiivinen ja liikkuva. Osallistua voit myös vain sivusta katsomalla, mutta silloin työpajan ydin jää kokematta. Osallistua voi aivan normaaleissa arkivaatteissa. Toki korkokengät on huono idea.

 

Ulos oppimaan! (ulkotyöpaja)
Matti Halmetvaara

 
Ulos oppimaan pajassa kokeillaan käytännössä toiminnallisia eri oppiaineisiin ja eri ikäryhmien opetukseen sopivia harjoitteita. Ulkona voi oppia liikkuen opetuksellisista tavoitteista tinkimättä. Paja on ulkona, joten sään mukainen liikkumiseen sopiva vaatetus.

 

ActionTrack -suunnistus innostaa liikkumaan ja oppimaan yhdessä! (ulkotyöpaja)
Titta Rauhala, UKK-instituutti, Smart Moves -hanke

Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä kännykkään ladattavan sovelluksen avulla. Tämä toiminnallinen opetusmenetelmä on vapaasti käytettävissä Smart Moves -hankkeen verkkosivujen kautta. Pelin voit toteuttaa omilla tai valmiilla hyvinvointiin liittyvillä tehtävillä. Työpajan suunnistuksessa teemana on opettajien osallistaminen opiskelupäivien toiminnallistamiseen. Tervetuloa testaamaan! Mukaan tarvitset ulkoiluvarusteet.

 

Vierailut klo 9.45–11.30 (kesto kaksi työpajaa)

Vierailu Tanelinrannan päiväkotiin (varhaiskasvatus, yhteiskuljetuksella)
Tanelinrannan päiväkodissa toimii seitsemän kokopäiväryhmää ja yksi puolipäiväesiopetusryhmä. Päiväkotimme on auki maanantaista perjantaihin klo (6.00) 6.30–17.00 (18.00), aukioloaikaa sovelletaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esiopetusaika on klo 8.00–12.00. Päiväkotimme tarjoaa turvallista varhaiskasvatusta. Meille on tärkeää lapsen hyvinvointi ja luottamus. Haluamme elää empaattista ja kiireetöntä arkea yhdessä lasten kanssa. Opimme asioita liikunnan keinoin ja liikumme luonnossa luontoa kunnioittaen. Toiminnassamme hyödynnämme monipuolista lähiympäristöämme ja sen meille tarjoamia liikuntapaikkoja. Vierailun aikana pääset tutustumaan päiväkodin arkeen ja mahdollisesti kelien ja olosuhteiden sen salliessa päiväkotimme metsäkotaan.


 

Vierailu Eskoon tuki- ja osaamiskeskus / Niittyvillan koulu (perusopetus, yhteiskuljetuksella)

Vierailu sisältää työpajan ”Oppilaiden osallistaminen koulupihan suunnittelussa” (Lassi-Pekka Risteelä, Lappset Group Oy) sekä tutustumisen Niittyvillan koulun piha-alueeseen, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu eri toiminnalliset alueet ja väreillä jäsentäminen.

Niittyvillan koulussa opetetaan ensisijaisesti vaikeimmin kehitysvammaisia ja soveltuvin osin lievemmin vammaisia oppivelvollisuusikäisiä oppilaita. Koulun keskeisimpänä tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Siihen kuuluu erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. Tämä edellyttää opetuksen yksilöllistämistä mahdollisimman joustavaksi. Opetuksen sisällöllisissä tavoitteissa korostuu toiminnallisuus. Sen mukaan opetuksen perustana on tavallinen elämä ja sen sisällöt. Yksittäiset oppimistavoitteet etsitään siitä ympäristöstä, jossa eletään. Päämääränä on opettaa oppilaalle taitoja, joita hän välittömästi tarvitsee. Toiminta on mielekästä ja motivoivaa kun opetettavat asiat koituvat suoraan käytännön elämän hyödyksi.

Osallistamisen tärkeyttä painotetaan yhä useammassa yhteydessä. Tässä työpajassa keskustellaan oppilaiden osallistamisen konkreettisista vaihtoehdoista sekä hyödyistä pihasuunnittelussa, käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi tutustutaan Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen/ Niittyvillan koulun erityistä tukea tarvitsevien lasten piha-alueeseen. Vierailu toteutetaan yhteistyössä Lappset Group Oy:n kanssa. Varustaudu sään mukaisilla ulkovaatteilla.

 

Vierailu Törnävän kouluun (perusopetus, yhteiskuljetuksella)

Törnävän koulussa painotetaan toiminnallista opetusta. Koulussa on siihen erikoistuneita luokkia, mutta sen käyttöä kannustetaan myös muillekin luokille. Törnävän koulu on alusta asti ollut mukana liikkuvassa koulussa ja pyrkinyt toimimaan sen periaatteiden mukaan. Muun muassa koulupäivän rakenne on luotu niin, että jokaiseen koulupäivään sisältyy kaksi pitää välituntia. Upea koulupiha mahdollistaa aktiivisen välituntiliikunnan ja monipuoliset liikuntatunnit sekä tarjoaa perheille ja nuorille keskeisen kokoontumispaikan. Koulun pihaa voikin pitää loistavana lähiliikuntapaikkana. Poikkeuksellinen koulun ympäristö historiallisesti ja kulttuurillisesti arvokkaine Törnävän kartanon maisemineen tarjoaa ainutlaatuiset liikuntareitit sekä mahdollisuudet ulkona oppimiselle.
 

Koulu on nyt uusien haasteiden edessä, kun sen tulevaisuus on vaakalaudalla. Koulun sisäilmaongelmien takia oppilaat ja henkilökunta ovat jakautuneet väistötiloihin sekä koulun pihapiirissä olevaan vanhaan puukouluun. Tästä huolimatta toiminnallisuus ja liikkuva koulu -henki säilyy voimissaan. Haaveissa siintävä remontti tai uuden koulun valmistuminen voisi tarjota täydelliset puitteet koulun toimintatapojen vahvistamiseen. Juuri niiden asioiden helpottamiseen, mitä tämän päivän ja tulevaisuuden koulussa halutaan painottaa.

 

 

Vierailu Kurikan Kampukselle, SEDU ja Kurikan lukio (toinen aste, yhteiskuljetuksella)

Kurikan Kampus on moderni ja toimiva oppilaitos Sedu Kurikalle ja Kurikan lukiolle. Kampus avattiin opetuskäyttöön 7.1.2019. Kampuksella opiskelee hieman yli 600 ammatillista opiskelijaa ja 150 lukiolaista. Kampus on opiskelijalähtöinen, visuaalisesti kaunis oppilaitos, joka tarjoaa tarkoituksenmukaisen ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön. Kampuksella voi kokea, millainen on viihtyisä ja liikunnallisesti aktivoiva kouluympäristö!
 
Molemmilla oppilaitoksilla on menossa Liikkuva opiskelu -hanke, jonka aikana opiskelijoiden liikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Kampuksella on opiskelijakäytössä kuntosali, tatami ja kiipeilyseinä, joiden lisäksi yhteisissä tiloissa on pelejä (ilmakiekko, koripallo, pingis, biljardi jne.), joita nuoret pelaavat väli- ja hyppytunneilla. Nämä aktivointimahdollisuudet tukevat kampuslaisten yhteisöllisyyttä ja ovat tärkeässä osassa nuorten liikuttamisessa. Kampuksen liikunta- ja hyvinvointitutorit myös antavat oman panoksensa koko Kampuksen aktivoimisessa.
 
Olemme myös järjestäneet paljon hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Meillä on ollut liikuntapäiviä, hyvinvointiviikko, ja tempauksia, joiden avulla nuoria on saatu liikkumaan ja ylittämään itsensä. Myös henkilökunnalla on säännöllisesti yhteisiä tapahtumia ja liikkuvaan opiskeluun liittyviä työpajoja, joissa liikutaan, voidaan hyvin ja kannustetaan aktivoiviin taukoihin. Keväällä on esimerkiksi jatkuvat liikuntapäivät ja luvassa on myös henkilökunnan ulkoilupäivä ja liikuntailta, joista kerromme mielellämme lisää.
 
Kampus-vierailulla voitte tutustua siihen, millaista on liikkuva arki Kurikassa, modernissa oppimisympäristössä, tai vaikkka miten korkealle pääset kiipeämään kiipeilyseinällä. Tervetuloa!

 

Vierailu Seinäjoen Ammattikorkeakouluun (korkeakoulu, ryhmässä kävellen)
Liisa Reinola, liikuntasihteeri SeAMK Sports

Vain vajaa kolmannes korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Sen lisäksi paikallaanoloa kertyy päivän aikana jopa 11h. Tule näkemään ja kokemaan, kuinka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu tekee työtä hyvinvoivan ja aktiivisen opiskelijan eteen!

 

KESKIVIIKKO 29.4.2020
RINNAKKAISSESSIO 2

klo 10.45–11.30

 

 

Liikunta, aivot keskittymiskyky ja oppiminen (luento)
Juho Strömmer, psykologian tohtori

 
Luennolla esitellään ajankohtaista tutkimustietoa liikunnan vaikutuksista aivojen terveyteen ja oppimiseen sekä avataan kehityksellisiä näkökulmia aiheeseen. Liikunnallisella elämäntavalla tiedetään olevan laaja-alaisia vaikutuksia aivojen terveyteen: liikunnan tiedetään esimerkiksi vähentävän stressiä, vähentävän ahdistus- ja masennusoireita, laskevan verenpainetta ja siten laskevan alttiutta aivoverenkierron häiriöille. Lisäksi liikunnan tiedetään parantavan unen laatua ja tarkkaavuustoimintoja, mikä puolestaan parantaa oppimista. Aivoilla on luontainen kyky reagoida fyysiseen aktiivisuuteen ja toisaalta fyysisellä passiivisuudella on mielen hyvinvoinnille ja tiedonkäsittelytoiminnoille epäedullisia vaikutuksia. Osallistujia haastetaan pohtimaan omaa suhtautumistaan luennolla esiin tulleisiin näkökulmiin omassa elämässään ja työssään.

 

Oveton – pakohuonepeli, (toiminnallinen)
Teemu Salo, Kaisu Nordling ja Susan Kotiranta-Kettunen, Oveton

"Pakohuone opetuksessa" -luento on toiminnallinen kokonaisuus, jossa tutustutaan opetuksellisiin pakohuoneisiin käytännön ja luento-osuuden kautta. Osallistujana et siis ole ainoastaan kuuntelijan roolissa, vaan pääset kokeilemaan myös itse pakohuonetta. Luennon aikana taustoitetaan pakohuoneen suunnittelua sekä ideointia. Oma kannettava tai älylaite on hyvä olla mukana.

 

Keinoja nuorten niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn oppilaitoksissa (luento/toiminnallinen)
Maria Sihvola

Tervetuloa vuorovaikutteiseen tietoiskuun, joka valottaa nuorten niska- ja selkäkivun riskitekijöitä ja sitä, miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa oppilaitoksissa. Lisäksi perehdytään tauottamiseen oppilaitosympäristössä ja siihen, miten sen voi juurruttaa osaksi päivittäistä toimintaa. Työpaja antaa myös käytännön vinkkejä taukojumppatuokion pitämisestä luokalle. Työpaja sisältää osallistavan tietoiskun lisäksi taukoliikuntaharjoituksia. Taukoliikunta on lyhytkestoista, eikä vaadi erityistä vaatetusta tai välineistöä.

 

Draamaa koulupäivään! (varhaiskasvatus ja alakoulu, toiminnallinen)
Liisa Taimen, Tanssipedagogi, draama- ja kieltenopettaja, Liikkuva koulu –mentori, Toiminnallisten opetusmetodien kehittäjä

“Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin."

Draamakasvatus lisää toiminnallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta oppitunneilla, ja se sopii hyvin kaikenikäisten oppilaiden ilmiöpohjaiseen opetukseen sekä se vastaa monin tavoin Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteisiin. Draaman avulla oppilas on aktiivinen toimija, joka tutkii, kokeilee, havainnoi, konkretisoi ja reflektoi kokonaisvaltaisesti opiskeltavaa asiaa. Draamallisissa harjoituksissa oppilas harjoittaa lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentely-taitojaan, jotka ovat oleellisia tekijöitä ryhmän hyvän yhteishengen muodostumisen kannalta. Draamaa koulupäivään -työpajassa tutustumme draaman opetusmetodina sekä kokeilemme erilaisia hauskoja harjoitteita, joita voi hyödyntää opetus- ja nuorisotyössä tai vaikkapa kerho- ja välituntitoiminnassa!


 
 

Olosuhteiden kehittäminen, oppilaiden osallisuus (luento)
Reetta Rauhala ja Kim Sainiola TAMK

Keväällä 2019 toteutettiin "Mikä saa mut liikkumaan" -hankkeen puitteissa toimintaympäristöanalyyseja, joiden tavoitteena oli keksiä arkiliikuntaa lisääviä ratkaisuja jo olemassa oleviin Tampereen ammattikorkeakoulun tiloihin. Mukana toteutuksessa oli kolme ryhmää, jotka koostuivat toisen vuoden fysioterapeutti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoista. Olimme itse mukana tekemässä näitä analyysejä ja työpajan tarkoituksena on esitellä kevään projektin tuotoksia ja antaa ideoita korkeakouluympäristöjen liikunnallistamiseen. Tule kuulemaan ja  pohtimaan, miten voit lisätä arkiliikuntaa omassa kouluympäristössä.

 

 

  

Toimintakulttuurin johtaminen (luento)
Pekka Paappanen, Pia Kola-Torvinen, Aki Puustinen ja Kaisa Haapaniemi

Liikkumiseen kannustavassa toimintakulttuurissa johtajalla on suuri merkitys toiminnan mahdollistajana ja innostajana. Pysyvät muutokset vaativat usein myös rakenteellisia ratkaisuja. Miten motivoin työyhteisöä ja miten käsitellä muutosvastarintaa? Mitkä ovat ne perusteet, joilla työyhteisöä on mahdollista sitouttaa toimintaan mukaan? Johtajan roolista ja vastuusta keskustelemassa rehtori Pekka Paappasen kanssa opetusneuvos Pia Kola-Torvinen Opetushallituksesta, rehtori Aki Puustinen Muuramen lukiosta sekä varhaisvatuksen johtaja Kaisa Haapaniemi Alavudelta.


 

Moov Kids – Teaching Movement With Purpose (toiminnallinen)
Darlene Koskinen

Come and enjoy an action packed workshop and be inspired to teach movement more often and successfully while having a huge amount of fun! Understand the importance and value of voice intonation, sound effects, use of music and most importantly how to effectively control a group of children while teaching movement. Experience a wide range of fun activities using balls, beanbags, hoops and ropes that make a difference to a child's holistic development. Comfortable clothing for movement, barefoot preferably or sports shoes worn. Low intensity movement.

 

Maila tuli taloon (toiminnallinen)
Laura Ylikoski, mailapelikoordinaattori

Maila Tuli Taloon -demo antaa vinkkejä mailapelien toteuttamiseen pienissä tiloissa. Demossa käydään läpi harjoitteita sulkapalloon, tennikseen, pöytätennikseen ja squashiin. Harjoitteet ovat monipuolisia ja soveltuvat eri tasoisille pelaajille ja erilaisiin tiloihin. Harjoittelemme myös erilaisia pelivariaatioita eri kokoisille ryhmille.  
Mukaan mahtuu 24 ilmoittautunutta opettajaa, varhaiskasvattajaa, liikunnanohjaajaa tai muuten lasten parissa työskentelevää. Sisäliikuntavarustus.

 

KIDDIEJAM (toiminnallinen)
Tanssikoulu Tanssin Tähti

Kiddiejam -työpaja pitää sisällään tietoa alle kouluikäisten pedagogisesta tanssikonseptista, käytännön demon konseptin tanssimateriaalista ja tietoa siitä, miten palvelua voi hyödyntää omassa työssä. Työpajaan osallistujalta toivomme avointa ja vuorovaikutteista mieltä ja halua päästä käsiksi helppoon tanssimateriaaliin, jota voisi hyödyntää omassa työssään päiväkodissa, koulussa tai muualla. Tule sellaisena kuin olet, erityisvarusteita ei työpajaan tarvita. Työpajan demosta saat suurimman hyödyn osallistumalla siihen tanssimalla, mutta demoa voi seurata myös sivusta. Saat työpajasta mukaasi Kiddiejam-esitteen, jossa kerrotaan oleelliset asiat palvelusta ja ohjaajien koulutuspäivistä. Lisäksi saat kehollisesti mukaasi muutaman helpon Kiddiejam-tanssin, joita voit samantien viedä lapsiryhmille. Tule jammailemaan kanssamme!

 

Liikkuva varhaiskasvatus – Kouvolan malli (luento)
Päivi Virtanen ja Sanna Rantoja-Hämäläinen

Ekholmintien päiväkoti Kouvolassa sai #BeActive Education -tunnustuksen lokakuussa 2019 pitkäjänteisestä työstään lasten liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Liikkuva varhaiskasvatus on onnistunut päiväkodin arjessa johtajan ja henkilöstön tiiviillä kehittämistyöllä. Päiväkodissa on kiinnitetty huomiota mm. lasten osallisuuteen, oppimisympäristöjen mahdollisuuksiin sekä vähennetty paikallaan olon tilanteita. Kouvolan kaupungissa liikunnallista varhaiskasvatusta kehitetään verkostojen yhteistyöllä. Perheiden arjen liikkumisten lisäämiseksi on kehitetty innostavia toimintamalleja.
Työpajassa saat konkreettisia esimerkkejä siitä, arki saadaan liikkuvaksi niin päiväkodin kuin koko kunnan varhaiskasvatuksen tasolla. Työpajassa olet osallistuva, esimerkkien lomassa liikkuva.

 

 

  

Vertaisohjauksella Kaikki Liikkumaan! (luento)
Jukka Vetoniemi ja Matti Salmela

Miten vertaisoppimista ja -ohjausta voi hyödyntää koulupäivän aikaisissa liikunta aktiviteeteissa?
Työpajaa vetävät Iloon yli esteiden -hankkeen ohjaavat opettajat Matti Salmela ja Jukka Vetoniemi. Työpajassa mallinnetaan, kuinka vertaisohjausta voidaan ottaa osaksi koulun toimintakulttuuria ja miten toimintaa saadaan sovellettua kaikille, niin vähän liikkuville kuin ylivilkkailekkin. Työpaja on osallistava ja kokeileva.

 

 

Toimintakykyä työelämään (luento)
Liikkuva aikuinen -ohjelma, ohjelmakoordinaattori Anna Puurunen


Hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen terveellisten elintapojen ja liikunnan avulla. Luento havahduttaa pohtimaan omia elintapojaan.

 

Moka on lahja -improvisaatiotyöpaja (toiminnallinen)
Juulia Soidinaho

 
”Improvisaatio kehittää itseilmaisua, hyväksymistä ja heittäytymistä.”
Improvisaatiotyöpajassa tutustutaan improvisaation matalan kynnyksen harjoitteisiin ja innostutaan unohtamaan ajan kulku. Ryhmässä toteutettavat harjoitteet noudattavat improvisaation kultaisia sääntöjä ”moka on lahja” ja ”hyväksymisen taito”. Työpajassa osallistujat tutustuvat aktiivisesti toimien erilaisiin harjoitteisiin, joita voi jatkossa käyttää myös nuorten kanssa. Työpajaa luotsaa teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), näyttelijä ja kouluttaja Juulia Soidinaho. Osallistujia pyydetään varaamaan rento vaatetus, jossa on hyvä liikkua.

 

Lautapelit liikunnaksi (yläkoulu ja toinen aste, ulkotyöpaja)
Niko Leppä

 
Lautapelit liikunnaksi -työpaja on toiminnallinen työpaja, jossa kokeillaan liikunnallisia lautapelejä. Liikunnalliset lautapelit ovat tuttujen lautapelien ideoihin nojaavia liikuntapelejä. Kaikille avoimen liikunnan saloihin päästään siis itse liikkumalla, ja keskustelutehtävin viedään ajatukset ja idea käytäntöön. Koulutus tarjoaa kaikille avoimen liikunnan vinkkejä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Lautapelit liikunnaksi -konseptin konkreettisia pelejä voi käyttää esimerkiksi toiminnallisen oppimisen, matalan kynnyksen liikunnan ja ryhmäytymisen välineinä. Osallistujat saavat pajan sisällön lisäksi muitakin vinkkejä, joita he voivat hyödyntää arjessaan. Työpajat ovat tavoittaneet jo tuhansia opetus- ja kasvatusalan ammattilaista ympäri Suomea. Ota mukaasi vaatetus, jossa sinun on mukava liikuskella.

 

Dance4fun (ulkotyöpaja)
Nea Vallin, voimisteluliitto

 
Voimisteluliiton työpajassa tutustutaan perusmotoriikan harjoittamiseen erilaisia liikekehittelyitä, rytmiikkaa sekä tanssin keinoja hyödyntäen kaikille sopivan Dance4Fun-konseptin avulla. Työpaja sisältää käytännön harjoitteita ja sovellutuksia, jotka sopivat niin liikuntatunnille kuin oppitunneillekin. Aikaisempaa tanssitaustaa tai kokemusta ei tarvita.


 

Para School Day – yhdenvertaisuutta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti! (ulkotyöpaja)
Reeta Lindeman, Suomen Paralympiakomitea

Para School Day -liikuntapäivä tavoitti vuonna 2019 yli 25 000 tyytyväistä lasta ja nuorta ympäri Suomen. Tule kuulemaan minkälainen työkalu Para School Day on asennekasvatuksessa ja miten teemapäivää sovelletaan eri ikäryhmien kanssa. Liikunnalliseen henkeen työpajassa päästään myös itse liikkumaan ja innostumaan Para School Day -lajeista! Mukaan työpajaan tarvitsee siis rutkasti avointa mieltä ja mukavat vaatteet, joiden kanssa voi vähän myös liikkua.

 

 

Perinneleikit – Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta (varhaiskasvatus, ulkotyöpaja)
Isa Pelto, leikki-innovaattori

 
Perinneleikit ry:n leikki-innovaattori jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaitsemiaan leikkejä sovellettavaksi matematiikan, äidinkielen ja vieraan kielen tunneilla. Leikit taipuvat moneksi ja sopivat oikein sovellettuna mainiosti kaikille luokkatasoille. Ole paikalla mieli avoimena ja muista leikkiä mukana. "Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta" pätee myös meihin aikuisiin. Voi olla aktiivinen ja liikkuva. Osallistua voit myös vain sivusta katsomalla, mutta silloin työpajan ydin jää kokematta. Osallistua voi aivan normaaleissa arkivaatteissa. Toki korkokengät on huono idea.

 

Ulos oppimaan! (ulkotyöpaja)
Matti Halmetvaara

 
Ulos oppimaan pajassa kokeillaan käytännössä toiminnallisia eri oppiaineisiin ja eri ikäryhmien opetukseen sopivia harjoitteita. Ulkona voi oppia liikkuen opetuksellisista tavoitteista tinkimättä. Paja on ulkona, joten sään mukainen liikkumiseen sopiva vaatetus.

 


ActionTrack -suunnistus innostaa liikkumaan ja oppimaan yhdessä! (ulkotyöpaja)
Titta Rauhala, UKK-instituutti, Smart Moves -hanke

Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä kännykkään ladattavan sovelluksen avulla. Tämä toiminnallinen opetusmenetelmä on vapaasti käytettävissä Smart Moves -hankkeen verkkosivujen kautta. Pelin voit toteuttaa omilla tai valmiilla hyvinvointiin liittyvillä tehtävillä. Työpajan suunnistuksessa teemana on opettajien osallistaminen opiskelupäivien toiminnallistamiseen. Tervetuloa testaamaan! Mukaan tarvitset ulkoiluvarusteet.


------

KESKIVIIKKO 29.4.2020
RINNAKKAISSESSIO 3A

klo 11.45–12.30

 

Valitse näistä yksi työpaja, jos valitsit lounaan ajankohdaksi klo 12.30–13.30.

 

Liikkuva Suomi (luento)
OKM:n edustaja, Antti Blom, Nina Korhonen ja Johanna Kujala

Hallitusohjelman (2019) tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nousu kaikissa ryhmissä. Tavoitetta toimeenpannaan Liikkuva Suomi -ohjelman avulla, jossa Liikkuva koulu -ohjelmaa laajennetaan eri elämänvaiheisiin. Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien yhteisenä tavoitteena on liikkumiseen kannustava toimintakulttuuri. Ohjelmat tarjoavat tavoitesuunnan ja tukea kehitystyöhön, mutta jokainen kasvattaja ja yhteisö toteuttaa toimintaa omalla tavallaan ja valitsee itse liikkumisen edistämisen toimenpiteet. Tule kuulemaan, miten ohjelmat lisäävät aktiivisuutta lasten ja nuorten arkeen.

 

Move!-mittauksen soveltaminen tukea tarvitseville oppilaille (toiminnallinen)
Piritta Asunta, tutkija, LitT, LIKES

 
Jokaisella oppilaalla, myös tukea tarvitsevalla, on oikeus saada tietoa omasta toimintakyvystään fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän,  Move!n, avulla. Move!-mittauksen osioita on mahdollisuus suorittaa sovelletusti. Toiminnallisessa työpajassa perehdytään sovelletun lomakkeen käyttämiseen sekä siihen, miten Move! mittausosioita voidaan soveltaa, jos oppilaalla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai liikkumisen haasteita. Osallistujat pääsevät kokeilemaan sovellettuja mittausosioita käytännössä.

 

Kehon ja mielen yhteys sekä positiivinen pedagogiikka (toiminnallinen)
Liisa Ruuda, Onnen Liike tmi, fysioterapeutti/ positiivisen pedagogiikan kouluttaja


Toiminnallisessa hyvinvointia tukevassa työpajassa teemoina ovat tunne- ja läsnäolotaidot. Tavoitteena on pysähtyä hetkeksi oman hyvinvoinnin ääreen, palautua ja virkistyä. Työpaja koostuu tietoiskuista ja harjoituksista, jotka tehdään joko pareittain keskustellen tai yksin omaa kehoa, hengitystä sekä mieltä kuunnellen. Harjoituksia voi jatkossa soveltaa eri-ikäisille oppilaille heidän keskittymisen, oppimisen ja luokan työrauhan tukemiseksi.
Mukaan työpajaan ei tarvitse ottaa erityisiä välineitä, avoin ja rento mieli riittävät. Osallistujat saavat sähköisesti ladattavan materiaalin jälkikäteen.
Tervetuloa mukaan hengähtämään ja herättelemään myönteisiä ajatuksia sekä tunteita!

 

Draamaa koulupäivään! (varhaiskasvatus ja alakoulu, toiminnallinen)
Liisa Taimen

"Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin."

Draamakasvatus lisää toiminnallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta oppitunneilla, ja se sopii hyvin kaikenikäisten oppilaiden ilmiöpohjaiseen opetukseen sekä se vastaa monin tavoin Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteisiin. Draaman avulla oppilas on aktiivinen toimija, joka tutkii, kokeilee, havainnoi, konkretisoi ja reflektoi kokonaisvaltaisesti opiskeltavaa asiaa. Draamallisissa harjoituksissa oppilas harjoittaa lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitojaan, jotka ovat oleellisia tekijöitä ryhmän hyvän yhteishengen muodostumisen kannalta. Draamaa koulupäivään -työpajassa tutustumme draaman opetusmetodina sekä kokeilemme erilaisia hauskoja harjoitteita, joita voi hyödyntää opetus- ja nuorisotyössä tai vaikkapa kerho- ja välituntitoiminnassa!
 

 

Hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu (luento)
Tiina Hasari, koulutuskoordinaattori, SAKU ry
 

SAKU ry on tehnyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen. Pajassa osallistuja pääsee kokeilemaan sähköisen vuosikellon käyttöä. Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta. Ota mukaan tietokone, tabletti, tai älypuhelin ja sinulla on mahdollisuus testata sähköistä hyvinvoinnin vuosikelloa.

 

Liikkumaan kannustava ympäristö -koulun ulko- ja sisätilojen suunnittelupaja (luento)
Markku Lang

Milliasia ovat uusimmat koulujen ulkotilojen ja sisätilojen suunnittelun uusimmat trendit? Tässä työpajassa tarkastelemme koulujen ulkotilojen ja sisätilojen suunnittelun uusimpia suunnitteluohjeita ja tutustumme uusimpiin trendeihin. Pääset myös itse keskustelemaan ja arvioimaan oikean koulupihan erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja.

 

 

Kehollinen Hassuttelu (toiminnallinen)
Miikka Mäkelä, 
MotoriikkaMiikka

Kehollinen hassuttelu yhdistää liikuntaa, leikkiä ja ilmaisua, jossa keho valjastetaan monipuoliseksi välineeksi. Se tarjoaa uusia työkaluja mielikuvituksen käyttöön toiminnallisenoppitunnin järjestämisessä luoden tilan hauskaan ja joskus huomaamattomaankin liikkumiseen. Demo on ottanut vaikutteita niin urheilumaailmasta, tanssista, miimistä kuin teatteri-ilmaisun harjoitteista, ja sitä tarjoillaan hauskalla ja heittäytyvällä otteella. Kouluttajan monialaiset intressit keholliseen ilmaisuun näkyvät demossa vahvasti. Demo sopii kaikille leikkimielisille. Uskalla olla aktiivinen, kokeileva toimija. Pue yllesi rennot vaatteet, joissa on hyvä liikkua
 

Maila tuli taloon (toiminnallinen)
Laura Ylikoski, mailapelikoordinaattori

Maila Tuli Taloon -demo antaa vinkkejä mailapelien toteuttamiseen pienissä tiloissa. Demossa käydään läpi harjoitteita sulkapalloon, tennikseen, pöytätennikseen ja squashiin. Harjoitteet ovat monipuolisia ja soveltuvat eri tasoisille pelaajille ja erilaisiin tiloihin. Harjoittelemme myös erilaisia pelivariaatioita eri kokoisille ryhmille. Sisäliikuntavarustus.

 

 

HULLUNA HUMPPAA (toiminnallinen)
Tanssikoulu Tanssin Tähti


Hulluna Humppaa- tanssikasvatusprojektin kautta tuodaan suomalaista paritanssia tutuksi kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Työpajassa kuulet kokemuksia lukuvuoden kestoisesta hankkeesta, jossa tanssitettiin yli 2000 yläkoulu- ja lukioikäistä nuorta. Saat tietoa Hulluna Humppaa Online -projektista, joka tarjoaa maksuttomia verkossa olevia tanssikursseja nuorille ja näihin liittyvät Open Oppaat sinulle, joka haluaisit pitää koulussasi tai yhteisössäsi paritanssitunteja. Esittelemme sinulle Open Oppaan sisällön ja demoamme käytännössä yhden tanssilajin opetuksen etenemisen. Toivomme sinun osallistuvan tanssimalla tanssilaji-demoon, mutta voit halutessasi seurata demoa reunaltakin. Saat työpajasta mukaasi esitteen, jossa kerrotaan projektista ja Open Oppaasta ja lisäksi saat kehollisesti mukaasi läpikäydyn tanssilajin demon, jonka voit sellaisenaan viedä kouluusi.

   

Skolan i rörelse- Månadsprogram-träning i livet (luento)
Johan Storbjörk, rektor

En workshop om hur ett månadsprogram är gjort med tanke på rörelser i skolklassen. Programmet följer ett schema ur "Träning i livet "-konceptet.


 

 

Vertaisohjauksella Kaikki Liikkumaan! (luento)
Jukka Vetoniemi ja Matti Salmela

Miten vertaisoppimista ja -ohjausta voi hyödyntää koulupäivän aikaisissa liikunta aktiviteeteissa?
Työpajaa vetävät Iloon yli esteiden -hankkeen ohjaavat opettajat Matti Salmela ja Jukka Vetoniemi. Työpajassa mallinnetaan, kuinka vertaisohjausta voidaan ottaa osaksi koulun toimintakulttuuria ja miten toimintaa saadaan sovellettua kaikille, niin vähän liikkuville kuin ylivilkkailekkin. Työpaja on osallistava ja kokeileva.

 


Toimintakykyä työelämään (luento)
Liikkuva aikuinen -ohjelma, ohjelmakoordinaattori Anna Puurunen

 
Hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen terveellisten elintapojen ja liikunnan avulla. Luento havahduttaa pohtimaan omia elintapojaan.

 

 

 

Toiminnallisen oppimisen käytännön työpaja Ulvilan Lukio, toinen aste (toiminnallinen)
Marko Seppälä ja Mari Kaunisto


Toiminnallinen oppiminen on yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa pääset käytännössä kokeilemaan, kuinka nostaa opiskelijoiden aktiivisuutta oppitunneilla, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla. Työpaja on toiminnallinen, jolloin osallistujat pääsevät itse kokeilemaan erilaisia toiminnallisia opetustapoja, joita voidaan soveltaa eri oppiaineissa.

 


Dance4fun (ulkotyöpaja)
Nea Vallin, voimisteluliitto

 
Voimisteluliiton työpajassa tutustutaan perusmotoriikan harjoittamiseen erilaisia liikekehittelyitä, rytmiikkaa sekä tanssin keinoja hyödyntäen kaikille sopivan Dance4Fun-konseptin avulla. Työpaja sisältää käytännön harjoitteita ja sovellutuksia, jotka sopivat niin liikuntatunnille kuin oppitunneillekin. Aikaisempaa tanssitaustaa tai kokemusta ei tarvita.

 

 

 

Para School Day – yhdenvertaisuutta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti! (ulkotyöpaja)
Reeta Lindeman, Suomen Paralympiakomitea

Para School Day-liikuntapäivä tavoitti vuonna 2019 yli 25 000 tyytyväistä lasta ja nuorta ympäri Suomen. Tule kuulemaan minkälainen työkalu Para School Day on asennekasvatuksessa ja miten teemapäivää sovelletaan eri ikäryhmien kanssa. Liikunnalliseen henkeen työpajassa päästään myös itse liikkumaan ja innostumaan Para School Day -lajeista! Mukaan työpajaan tarvitsee siis rutkasti avointa mieltä ja mukavat vaatteet, joiden kanssa voi vähän myös liikkua.

 

 

ActionTrack -suunnistus innostaa liikkumaan ja oppimaan yhdessä! (ulkotyöpaja)
Titta Rauhala, UKK-instituutti, Smart Moves -hanke

Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä kännykkään ladattavan sovelluksen avulla. Tämä toiminnallinen opetusmenetelmä on vapaasti käytettävissä Smart Moves -hankkeen verkkosivujen kautta. Pelin voit toteuttaa omilla tai valmiilla hyvinvointiin liittyvillä tehtävillä. Työpajan suunnistuksessa teemana on opettajien osallistaminen opiskelupäivien toiminnallistamiseen. Tervetuloa testaamaan! Mukaan tarvitset ulkoiluvarusteet.

 

KESKIVIIKKO 29.4.2020
RINNAKKAISSESSIO 3B

klo 12.45–13.30

Valitse näistä yksi työpaja, jos valitsit lounaan ajankohdaksi klo 11.30–12.30.

 

Liikunta, aivot keskittymiskyky ja oppiminen (luento)
Juho Strömmer, psykologian tohtori

 
Luennolla esitellään ajankohtaista tutkimustietoa liikunnan vaikutuksista aivojen terveyteen ja oppimiseen sekä avataan kehityksellisiä näkökulmia aiheeseen. Liikunnallisella elämäntavalla tiedetään olevan laaja-alaisia vaikutuksia aivojen terveyteen: liikunnan tiedetään esimerkiksi vähentävän stressiä, vähentävän ahdistus- ja masennusoireita, laskevan verenpainetta ja siten laskevan alttiutta aivoverenkierron häiriöille. Lisäksi liikunnan tiedetään parantavan unen laatua ja tarkkaavuustoimintoja, mikä puolestaan parantaa oppimista. Aivoilla on luontainen kyky reagoida fyysiseen aktiivisuuteen ja toisaalta fyysisellä passiivisuudella on mielen hyvinvoinnille ja tiedonkäsittelytoiminnoille epäedullisia vaikutuksia. Osallistujia haastetaan pohtimaan omaa suhtautumistaan luennolla esiin tulleisiin näkökulmiin omassa elämässään ja työssään.

 

 

Kehon ja mielen yhteys sekä positiivinen pedagogiikka (luento)
Liisa Ruuda, Onnen Liike tmi, fysioterapeutti/ positiivisen pedagogiikan kouluttaja

Toiminnallisessa hyvinvointia tukevassa työpajassa teemoina ovat tunne- ja läsnäolotaidot. Tavoitteena on pysähtyä hetkeksi oman hyvinvoinnin ääreen, palautua ja virkistyä. Työpaja koostuu tietoiskuista ja harjoituksista, jotka tehdään joko pareittain keskustellen tai yksin omaa kehoa, hengitystä sekä mieltä kuunnellen. Harjoituksia voi jatkossa soveltaa eri-ikäisille oppilaille heidän keskittymisen, oppimisen ja luokan työrauhan tukemiseksi.
Mukaan työpajaan ei tarvitse ottaa erityisiä välineitä, avoin ja rento mieli riittävät. Osallistujat saavat sähköisesti ladattavan materiaalin jälkikäteen.
Tervetuloa mukaan hengähtämään ja herättelemään myönteisiä ajatuksia sekä tunteita!

 

Keinoja nuorten niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn oppilaitoksissa (luento/toiminnallinen)
Maria Sihvola

Tervetuloa vuorovaikutteiseen tietoiskuun, joka valottaa nuorten niska- ja selkäkivun riskitekijöitä ja sitä, miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa oppilaitoksissa. Lisäksi perehdytään tauottamiseen oppilaitosympäristössä ja siihen, miten sen voi juurruttaa osaksi päivittäistä toimintaa. Työpaja antaa myös käytännön vinkkejä taukojumppatuokion pitämisestä luokalle. Työpaja sisältää osallistavan tietoiskun lisäksi taukoliikuntaharjoituksia. Taukoliikunta on lyhytkestoista, eikä vaadi erityistä vaatetusta tai välineistöä.

 


Aivot liikkeelle! (luento)
Hannu Moilanen

Aivot liikkeelle! -kirja on levinnyt laajalti Suomen kouluihin ja Aivot liikkeelle! -koulutusta koulutusta on pidetty liki 150 oppilaitoksessa ja tilaisuuksessa vuosina Suomessa ja ulkomailla vuosina 20162019. "Best seller" -työpaja pyrkii vastaamaan kysymyksiin, miksi liikunnallistaa opetusta ja miten opetuksen liikunnallistamista voisi käytännössä toteuttaa? Työpajassa yhdistyvät tutkittu tieto ja käytännön opetustyössä kehitetyt testatut opetuksen liikunnallistamisvinkkejä, joita voi käyttää minkä tahansa aineen oppitunnilla eri kouluasteilla.

 

 

Hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu (luento)
Tiina Hasari, koulutuskoordinaattori, SAKU ry

 
SAKU ry on tehnyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen. Pajassa osallistuja pääsee kokeilemaan sähköisen vuosikellon käyttöä. Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta. Ota mukaan tietokone, tabletti, tai älypuhelin ja sinulla on mahdollisuus testata sähköistä hyvinvoinnin vuosikelloa.

 

Miten luodaan toiminnallinen oppimisympäristö?  (luento)
Paula Viertola, Oppimisympäristöasiantuntija, Martela Oyj ja Henna Immonen, Business Manager, Martela Oyj

Modernien oppimisympäristöjen tavoite on tuoda perinteisten opetusmuotojen rinnalle uusia, helposti muunneltavia tilakokonaisuuksia, jotka edistävät pedagogisen strategian toteutumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Kolme tärkeintä oppimisympäristön suunnittelua ohjaavaa teemaa ovat pedagoginen suunnitelma, rakennustiedon ohjeistus ja käyttäjätieto.


Työpajassa Martelan asiantuntijat Paula Viertola ja Henna Immonen demoavat virtuaalista konseptikirjaa ja haastavat sinut pohtimaan oman oppilaitoksenne tämänhetkisiä mahdollisuuksia aktiivisuuteen päivän aikana. Lisäksi pureudumme käyttäjätiedon keruuseen mm. hyvinvoinnin, ergonomiaan ja toiminnallisuuteen liittyviä tekijöiden osalta. Esittelemme työpajassa myös pilottihankkeen, jossa hyödynnetään ainutlaatuista reaaliaikaista dataa oppimisympäristön käytöstä, ominaisuuksista (äänenvoimakkuus, hiilidioksidi, lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine jne.) sekä oppilaiden sijoittumista ja työpisteiden valinnasta (lämpöjälki) päivän aikana.

 

Moov Kids – Teaching Movement With Purpose (toiminnallinen)
Darlene Koskinen

Come and enjoy an action packed workshop and be inspired to teach movement more often and successfully while having a huge amount of fun! Understand the importance and value of voice intonation, sound effects, use of music and most importantly how to effectively control a group of children while teaching movement. Experience a wide range of fun activities using balls, beanbags, hoops and ropes that make a difference to a child's holistic development. Comfortable clothing for movement, barefoot preferably or sports shoes worn. Low intensity movement.

 

 

Kehollinen Hassuttelu (toiminnallinen)
Miikka Mäkelä, MotoriikkaMiikka

Kehollinen hassuttelu yhdistää liikuntaa, leikkiä ja ilmaisua, jossa keho valjastetaan monipuoliseksi välineeksi. Se tarjoaa uusia työkaluja mielikuvituksen käyttöön toiminnallisen oppitunnin järjestämisessä luoden tilan hauskaan ja joskus huomaamattomaankin liikkumiseen.  Demo on ottanut vaikutteita niin urheilumaailmasta, tanssista, miimistä kuin teatteri-ilmaisun harjoitteista, ja sitä tarjoillaan hauskalla ja heittäytyvällä otteella. Kouluttajan monialaiset intressit keholliseen ilmaisuun näkyvät demossa vahvasti. Demo sopii kaikille leikkimielisille. Uskalla olla aktiivinen, kokeileva toimija. Pue yllesi rennot vaatteet, joissa on hyvä liikkua.

 

 

Skolan i rörelse - Nätverkande för de svenskspråkiga skolorna (luento)
Johanna Berlin, Drumsö ls-koordinator, Kristian Åbacka, regionförvaltningen och Kite Lundström, FSI


Diskussion och nätverkande kring rörelsetemat i skolan. Såväl tips och ideér på funktionell inlärning, ansökningar och användningen av understöd samt utbyte av fungerande system i de svenskspråkiga skolorna.

 

Lasten ja nuorten yksilöllinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta osana koulu- ja opiskelupäivää, Etelä-Karjalan liikuntaneuvontamalli ja liikuntadiplomi (luento)
Lasse Heiskanen, Anu Heinonen ja Mikko Tilli

 
Etelä-Karjalassa noin kolmannes perusasteen kouluista järjesti lukuvuonna 2018-2019 lasten ja nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea terveellisiä ja liikunnallisia elämätapoja. Onnistuminen voi olla se, että nuori jaksaa ja voi paremmin koulussa ja vapaa-ajalla, innostuu liikkumaan ja oppii uusia taitoja tai löytää harrastuksen. Yhden koulun kokeilusta käynnistynyttä toimintaa on levitetty verkostoyhteistyönä koko maakuntaan. Luento kuvaa miten nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvontaa on eri toimijoiden yhteistyönä tehty sekä yksittäisiä esimerkkejä neuvonnan toteuttamisesta eri kouluasteilla.
 
Liikuntadiplomin avulla pyritään tarjoamaan koululaisille monipuolista liikuntaa vaihtelevissa ympäristöissä koulupäivän puitteissa sekä kouluille perustettavissa liikuntadiplomi-kerhoissa ja vapaa-ajalla perheiden ja kavereiden kanssa. Ympärivuotisen toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikuntadiplomin avulla pääsee tutustumaan kaupungin lähiliikuntapaikkoihin sekä osallistumaan järjestettyihin liikuntatapahtumiin.
Luennon aikana esittelemme lyhyesti Liikuntadiplomi-hanketta, opastamme materiaalin käyttöön ja annamme vinkkejä paikalliseen toteuttamiseen. Esittelyssä myös Liikuntadiplomin mobiilisovellus sekä paperinen diplomimateriaali.

 

 

Liikkuva varhaiskasvatus – Kouvolan malli (luento)
Päivi Virtanen ja Sanna Rantoja-Hämäläinen

Ekholmintien päiväkoti Kouvolassa sai #BeActive Education -tunnustuksen lokakuussa 2019 pitkäjänteisestä työstään lasten liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Liikkuva varhaiskasvatus on onnistunut päiväkodin arjessa johtajan ja henkilöstön tiiviillä kehittämistyöllä. Päiväkodissa on kiinnitetty huomiota mm. lasten osallisuuteen, oppimisympäristöjen mahdollisuuksiin sekä vähennetty paikallaan olon tilanteita. Kouvolan kaupungissa liikunnallista varhaiskasvatusta kehitetään verkostojen yhteistyöllä. Perheiden arjen liikkumisten lisäämiseksi on kehitetty innostavia toimintamalleja.
Työpajassa saat konkreettisia esimerkkejä siitä, arki saadaan liikkuvaksi niin päiväkodin kuin koko kunnan varhaiskasvatuksen tasolla. Työpajassa olet osallistuva, esimerkkien lomassa liikkuva.

 

  

Toiminnallisen oppimisen käytännön työpaja Ulvilan Lukio, toinen aste  (toiminnallinen)
Marko Seppälä ja Mari Kaunisto

Toiminnallinen oppiminen on yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa pääset käytännössä kokeilemaan, kuinka nostaa opiskelijoiden aktiivisuutta oppitunneilla, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla. Työpaja on toiminnallinen, jolloin osallistujat pääsevät itse kokeilemaan erilaisia toiminnallisia opetustapoja, joita voidaan soveltaa eri oppiaineissa.

 

Lautapelit liikunnaksi (yläkoulu ja toinen aste, ulkotyöpaja)
Niko Leppä

 
Lautapelit liikunnaksi -työpaja on toiminnallinen työpaja, jossa kokeillaan liikunnallisia lautapelejä. Liikunnalliset lautapelit ovat tuttujen lautapelien ideoihin nojaavia liikuntapelejä. Kaikille avoimen liikunnan saloihin päästään siis itse liikkumalla, ja keskustelutehtävin viedään ajatukset ja idea käytäntöön. Koulutus tarjoaa kaikille avoimen liikunnan vinkkejä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Lautapelit liikunnaksi -konseptin konkreettisia pelejä voi käyttää esimerkiksi toiminnallisen oppimisen, matalan kynnyksen liikunnan ja ryhmäytymisen välineinä. Osallistujat saavat pajan sisällön lisäksi muitakin vinkkejä, joita he voivat hyödyntää arjessaan. Työpajat ovat tavoittaneet jo tuhansia opetus- ja kasvatusalan ammattilaista ympäri Suomea. Ota mukaasi vaatetus, jossa sinun on mukava liikuskella.

 

 


Perinneleikit - Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta (varhaiskasvatus, ulkotyöpaja)
Isa Pelto, leikki-innovaattori

 
Perinneleikit ry:n leikki-innovaattori jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaitsemiaan leikkejä sovellettavaksi matematiikan, äidinkielen ja vieraan kielen tunneilla. Leikit taipuvat moneksi ja sopivat oikein sovellettuna mainiosti kaikille luokkatasoille. Ole paikalla mieli avoimena ja muista leikkiä mukana. "Leikkien liikkuu ja oppii huomaamatta" pätee myös meihin aikuisiin.
Voi olla aktiivinen ja liikkuva. Osallistua voit myös vain sivusta katsomalla, mutta silloin työpajan ydin jää kokematta. Osallistua voi aivan normaaleissa arkivaatteissa. Toki korkokengät on huono idea.

 

Ulos oppimaan! (ulkotyöpaja)
Matti Halmetvaara

 
Ulos oppimaan pajassa kokeillaan käytännössä toiminnallisia eri oppiaineisiin ja eri ikäryhmien opetukseen sopivia harjoitteita. Ulkona voi oppia liikkuen opetuksellisista tavoitteista tinkimättä. Paja on ulkona, joten sään mukainen liikkumiseen sopiva vaatetus.