Doorgaan naar inhoud
Werkzaamheden

Werkzaamheden in het evenementengebied

Informatie update: 17 maart 2022:
De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 15 augustus 07.00 uur en maandag 22 augustus 21.00 uur. Wij zijn nu bezig met een planning van alle voorbereidingen die getroffen moeten worden en details zullen we op de informatiebijeenkomst toelichten, zie verderop de uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
 
Tijdens de geplande informatiebijeenkomst op dinsdag 12 april (17:00 uur) kunnen we met elkaar bespreken wat de eventuele knelpunten/zorgen zijn voor de buurt. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenomst? Dan kunt u zich hier aanmelden. 
De komende weken zal de productie langs een aantal ondernemers gaan om alvast wat details te bespreken en er wordt een mobiliteitsplan opgesteld om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. 
 
Wijzigingen (t.o.v. eerdere edities van het event) die we nu al kunnen aangeven voor het terugbrengen van de overlast:
  1. Wij zullen de pontons die nodig zijn voor de productie definitief niet meer via de kades aanvoeren maar via het water. Dat doen we om twee verschillende redenen: 1. ontlasten van de kades & 2. duurzaamheidspolicy (niet meer met zware vrachtwagens de stad in). Een pluspunt voor de buurt is dat dit minder overlast met zich brengt op de openbare weg (en dus minder wegversperringen). Een nadeel is dat we op maandag 15 augustus al beginnen (i.p.v. dinsdag) omdat het meer tijd kost. Hierdoor zullende parkeervakken tussen Reebrug en Rozengrachtbrug al vanaf 15 augustus afgehuurd worden. Dit doen we om de veiligheid van onze crew te kunnen waarborgen, want we willen niet de hele straat afzetten voor verkeer. Dat zou meer overlast voor de buurt met zich meebrengen. 
     
  2. Repetities Kinderprinsengrachtconcert: normaliter deden we dit al op vrijdagmiddag maar vorig jaar hebben we dit in verband met corona ergens anders gedaan. Het voordeel was dat dit voor minder overlast voor de buurt zorgde. Wij zullen dit dus voortzetten ondanks dat het een duurdere optie is voor de organisatie. De enige repetities op vrijdag vinden dit jaar in de avond plaats, tussen 18.30 en 22.30 uur.
 
OPZET EVENEMENTENTERREIN
We gaan op dit moment uit van een opstelling als in 2021, maar dan zonder afsluiting met zwarte bouwhekken tijdens de opbouw, de repetities en het Kinderprinsengrachtconcert. 
 
Het hangt erg af hoe het gaat met de werkzaamheden van de oranje loper die nu gaande zijn. Het kan zijn dat we geen gebruik kunnen maken van de Westermarkt. Aan de gemeente is gevraagd of we dan de opstelling van 2018 kunnen gebruiken.
 
Het verschil tussen deze twee versies is dat de tv- wagens bij het plan van 2021 op de Westermarkt staan en bij het plan van 2018 op de Prinsengracht ter hoogte van de nummers 289 tot 301. De gemeente kan pas in juni aangeven wat de status zal zijn van de planning van de werkzaamheden op de Rozengracht/Westermarkt.
 
Zie hierbij de twee opties in beeld:
 
 
 
PLANNING
Maart - april 2022:
Opstellen van allerlei documenten die nodig zijn voor de aanvraag van de evenementenvergunning. Van een veiligheidsplan tot mobiliteitsplan, van een duurzaamheidspolicy tot een tijdelijke verkeersmaatregel. In deze periode gaan we in gesprek met ondernemers en organiseren we een informatiebijeenkomst. 
 
Mei 2022:
Indienen van de aanvraag voor de evenementenvergunning.
 
Juni - juli 2022:
Besprekingen met de gemeentelijke diensten (van politie tot bouwtoezicht) om alle documenten te toetsen aan de eisen van de vergunning. 
 
Juli 2022:
Naar verwachting een tweede informatiebijeenkomst om de evenementenvergunning en de tijdelijke verkeersmaatregel te bespreken met de buurt.
 
Augustus 2022:
15 t/m 22 augustus: werkzaamheden evenement (concert is op zaterdag 22 augustus).
 
September 2022:
Informatiebijeenkomst buurtbewoners/ondernemers om te evalueren.