Siirry sisältöön
Reilu datatalous

Mikä on reilu datatalous?

Datataloudessa ja ekosysteemeissä tarvitaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotta datasta pystytään luomaan suomalaisten arkea helpottavia uusia palveluita. Reilu datatalous rakennetaan dataa vastuullisesti hyödyntävien yritysten yhteistyöllä.

Reilun datatalouden arvopohjassa yhdistyvät ihmiskeskeisyys, luottamus, uudenlainen yhteisöllisyys ja kestävän kasvun periaatteet. Tavoitteena ovat ihmislähtöiset eurooppalaiset datamarkkinat, joissa dataa vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti hyödyntävät yritykset menestyvät älykkäillä palveluilla.

 
Reilu datatalous hyödyttää kaikkia. Dataa jaetaan nykyistä vapaammin eri toimijoiden välillä. Luottamus palveluntarjoajiin kannustaa yksilöitä jakamaan tietojaan, kun dataa jaetaan yksilön luvalla. Ihmiset saavat entistä kohdennetumpia, hyvinvointiaan ja arkeaan parantavia palveluja. Kaikenkokoiset yritykset saavat kasvua innovaatioista ja hyvinvointi lisääntyy.

 

Lisää aiheesta:

Yritykset, markkinointi ja hyvä, paha data
Data auttaa ymmärtämään asiakasta ja rakentamaan menestyksekästä liiketoimintaa. Pelisäännöt datan hyödyntämiselle edistävät tulevaisuuden suurinta valuuttaa eli luottamusta. Tavoittaako yrityksesi valveutuneet kuluttajat, jotka vaativat datalleen arvoa? 
Yritykset, jotka lähtevät nyt näkyvästi liikkeelle, korjaavat suurimman potin – tai ainakin nopeimmin. Ne katsovat myös oman yrityksen ulkopuolelle ja muodostavat yksilön luvalla dataa jakavia, läpinäkyvästi toimivia kumppanuuksia, ja tekevät uusia, menestyviä, reilun datataloudenreilun datatalouden palveluja. Lue lisää...

Yksityisyyden kunnioittamisesta kilpailuvaltti ja osa yritysvastuuta
Yksityisyyden kunnioittaminen tulisi ulottaa asiakaskokemukseen ja yritysvastuuseen. Niiden avulla eurooppalaiset yritykset voivat ryhtyä reilun datatalouden edelläkävijöiksi ja vahvistaa kilpailukykyään. Lue lisää...

Toimialojen välinen datan jakaminen lisää innovaatioita ja talouskasvua
Euroopan komission helmikuussa julkaistun datastrategian tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäiset sisämarkkinat datalle. Nykyistä vapaampi Euroopan sisäinen ja toimialat ylittävä datan liikkuvuus hyödyttäisi yrityksiä, tutkijoita ja julkista sektoria sekä poliittista päätöksentekoa. Lue lisää...
 

Lähde: Sitra.fi