Siirry sisältöön
SEKS2023 Puhujat
SEKS2023 Ihmeelliset ihmissuhteet koulutuksen puhujat:

Mippi Vuorikoski

 
Mippi Vuorikoski tekee ammatikseen terapiatyötä ihmissuhteiden parissa, kouluttaa alan ammattilaisia sekä toimii puhujana erilaisissa tapahtumissa. Kiintymyssuhteet, monisuhteisuus ja traumatietoinen työote -puheenvuorossa Vuorikoski kertoo käytännön terapiatyöstä monisuhdeasiakkaiden kanssa. Hän käy läpi keinoja tunnistaa ja tukea asiakkaita kiintymyssuhdekriisien äärellä, sekä lisää kuulijoiden ymmärrystä kiintymyssuhdeilmiöiden näyttäytymisestä monisuhteisuudessa. Koulutukseltaan Vuorikoski on psykoterapian maisteri, ihmissuhde- ja vuorovaikutusasiantuntija (FM), seksuaaliterapeutti ja sovittelija.

Mirja Hämäläinen

 
Mirja Hämäläinen on ihmissuhteisiin erikoistunut tietokirjailija. Hän on muun muassa julkaissut tietokirjat avoimista suhteista ja tuoreempana ystävyydestä. Merkitykselliset ja muuttuvat ystävyydet -puheenvuorossa Hämäläinen pureutuu ystävyyden erityispiirteisiin ihmissuhdemaisemassa ja pohtii sen roolin mahdollista muutosta yhteiskunnallisesti. Koulutukseltaan Hämäläinen on valtiotieteiden maisteri, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapiaopiskelija.

Susanna Paasonen

 
Susanna Paasonen on tutkinut viimeiset kaksi vuosikymmentä netin seksuaalikulttuureja pornosta ikäleikkiin. Seksi, verkkomedia ja pornon häilyvyys -puheenvuorossa Paasonen pohtii pornon huojuvia rajoja ja seksuaalisen ilmaisun eri muotoja ja merkitystä tilanteessa, jossa monet alustat haluavat siivota alastomuuden ja seksuaalisen viestinnän pois sallimastaan sosiaalisesta kanssakäymisestä. Koulutukseltaan Paasonen on filosofian tohtori ja toiminut Turun yliopiston mediatutkimuksen professorina vuodesta 2011.

Tommi Paalanen

 
Tommi Paalanen työskentelee moninaisten seksologisten kysymysten parissa. Yksi häntä kiinnostavista aiheista on seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus, ja niiden erilaiset rajapinnat. Seksi suhteen keskiössä - fwb, sessiosuhteet ja ryhmäseksi -puheenvuorossa Paalanen tutkii seksiä ihmissuhteen keskiössä ja nostaa esille erilaisia tapoja olla seksisuhteissa tai kinkysuhteissa. Hän nostaa esille puheenvuorossaan kysymyksiä, jotka kyseenalaistavat tavanomaisia olettamuksia romanttisten ja seksisuhteiden rajapinnoista. Koulutukseltaan Paalanen on valtiotieteen tohtori, filosofian maisteri sekä filosofi ja seksologian auktorisoitu kouluttaja (NACS).