Siirry sisältöön
Lean Health 2020

Lean Health 2020 - Lean Sosiaali- ja terveyspalveluissa.                        ilmoittaudu

Tapahtuman avaa Lääkintöneuvos Merja Auero, Sosiaali- ja terveysministeriöstä

(kanavien kohderyhmäkuvaus on ohjeellinen, eli osallistuminen oman kiinnostuksen mukaan)

Kanavatiedot:

Kanava 1: Päättäjä-kanava (koko päivän kanava)
Kati Liukko, Porvoo
Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

Kohderyhmä: Ylin- ja keskijohto

Työpajan tavoitteena on ymmärtää, mitä LEAN tarkoittaa julkisella sektorilla ja mitä hyötyjä sillä tavoitellaan. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten LEANin käyttöönottoa voidaan edistää.

 

Kanava 2: Hoshin Kanri (koko päivän kanava)
Jyrki Perttunen, HUS
Jyrki Putkonen, HUS

Kohderyhmä: Ylin- ja keskijohto

Työpajassa opetetaan organisaation strategian toteuttamista Hoshin Kanri menetelmällä. Työpajasta saa parhaan hyödyn, jos organisaation johtoryhmästä osallistuu useampi henkilö.

 

Kanava 3: Lean sosiaalihuollossa
Helena Heimo, Espoo
Jaana Leppäkorpi, Espoo

Kohderyhmä: Sosiaalipuolen Lean-kehittäjät ja johtajat

Työpajan tavoitteena on

    * Edistää leanin käyttöönottoa sosiaalihuollossa
    * Herättää osallistujien ajatuksia ja inspiraatiota siitä, kuinka
      visuaalisen johtamisen ja lean-kehittämisen avulla saadaan parempaa
      palvelua sosiaalihuollon asiakkaille ja tyytyväisiä työntekijöitä

SISÄLTÖ JA MENETELMÄT:

Päivän aikana syvennytään interaktiivisesti leanin periaatteisiin
ja keskeisiin käsitteisiin sekä tutustutaan joihinkin menetelmiin
esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn avulla, teoriaa kokonaan unohtamatta.
Keskustelemme siitä, mitä sosiaalihuollossa tarkoittavat esimerkiksi
asiakasfokus, jatkuva parantaminen, mittaaminen, vakioitu työ tai
valmentava johtaminen. Osallistujilta kysytään etukäteen, mikä
leaniin liittyvä kysymys on juuri nyt heille ajankohtainen.
 

Aamupäivän kanava 4, iltapäivän kanava 9: Kerroksittainen johtaminen
Jouko Saramies
Seppo Heinonen, HUS

Kohderyhmä: Ylin- ja keskijohto

Työpajan tavoitteena on oppia, miten kerroksittaisella johtamisella ja sen visualisoinnilla käytännössä voidaan toteuttaa valittua strategiaa. Osallistujan tulee valmistautua ottamalla mukaansa oman organisaationsa strategiset tavoitteet ja omalla operatiivisella vastuulla olevat toiminnan tavoitteet.

 

Aamupäivän kanava 5, iltapäivän kanava 10: Johtamisen vakiointi
Heli Naukkarinen, Espoo
Anne Turppo, EKSOTE


Kohderyhmä: Ylin- ja keskijohto

Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille oppi siitä mitä johtamisen vakiointi tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Jokainen osallistuja pääsee tekemään omaa johtamistaan helpottavan tai tukevan vakioidun ohjeen otettavaksi käyttöön heti seuraavana työpäivänä. Työpajaan on hyvä ottaa mukaan oman organisaation strategiset tai toiminalliset tavoitteet. 

 

Aamupäivän kanava 6, iltapäivän kanava 11: Vakiointi
Esko Korhonen, HUS
Katri Patronen, Keusote
Johanna Jahnukainen, Keusote

 

Kohderyhmä: Lean-kehittäjät

Työpajassa käsitellään vakioidun työn rakentamista, kuinka sitä kehitetäään jatkuvan parantamisen menetelmin ja mitä hyötyjä näin voidaan saavuttaa.

 

Aamupäivän kanava 7, iltapäivän kanava 12: Ongelmanratkaisu
Elisa Jokelin, Helsinki
Anne Autio, Helsinki

Kohderyhmä: Lean-kehittäjät ja johtajat

Onko ongelma, jota lähdette ratkaisemaan todellinen? Onko se asiakkaan vai organisaation ongelma? Työpajan tavoitteena on oppia systemaattista ongelmanratkaisua A3-menetelmällä ja miten tunnistetaan asiakkaan todelliset, lisäarvoon liittyvät ongelmat.

 

Aamupäivän kanava 8, iltapäivän kanava 13: Kaizen
Heli Jääskeläinen, Siunsote
Anu Tiihonen,
 Siunsote

Kohderyhmä: Lean-kehittäjät

Muutos parempaan? Työpajassa opit kaizenin toteuttamisen harjoitusten avulla. Pajan jälkeen olet valmis kokeilemaan ikioman kaizenin toteuttamista.

 ilmoittaudu