Kansrijk

 

Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo


Kansrijk van School naar Werk

19 juni 2019 in 't Spant in Bussum

 

Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn.


De komende tijd is het echter ook nodig samen te werken met elkaar, met leerbedrijven en gemeenten. Dit om nog betere doorstroom en arbeidstoeleiding te realiseren. Daarover gaat deze conferentie!


Deze conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!


In het plenaire deel van de conferentie is er aandacht voor landelijk beleid, voor de vraag hóe je die samenwerking bestuurlijk verankert en voor het punt hoe je met elkaar in beweging komt én blijft voor deze jongeren.
In de deelsessies zijn er good practices waarin vooral ‘het hoe’ van de samenwerking tussen scholen en ketenpartners centraal staat. Ook is er aandacht voor cruciale punten als diplomering en certificering en de belangrijke rol van leerplicht en RMC.
Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor én de transitie van deze jongeren van school naar werk én voor de onderlinge samenwerking.

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:
 

  • verhelderende bijdragen over het landelijk beleid door de voorzitters van LECSO, de Sectorraad Praktijkonderwijs en de BTG-entree van de MBO Raad;
  • inspirerende sprekers, zoals Eric van ’t Zelfde en Ralph Kolen;
  • informatieve deelsessies vanuit scholen voor vso – pro – (v)mbo;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, leerplicht en RMC;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Deze conferentie vindt plaats bij het Spant! in Bussum. Conferentiecentrum het Spant bevindt zich aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB  Bussum. Deze website en de inschrijving voor deze conferentie is geopend op woensdag 6 maart 2019. Op vrijdag 17 mei 2019 waren er 538 ingeschreven deelnemers van de volgende 293 instanties/scholen:

Accent Nijkerk Pro
ABG-organisatie
Aeres
Albeda Startcollege
Alfa-college
Aloysius St. Onderwijs Jeugdzorg
Altra Haarlemmermeer
Altra Purmer College
Altra Zaanstreek
AM match
ATC
Attendiz
Aventus
Berg en Bosch College
BMC
Breda College
CED Groep
Centraal gelderland
Chr Praktijkschool De Boog
CINOP
Citaverde college
Clusius College
College De Kleine Prins Utrecht
College voor Toetsen en Examens
Corparis
CSG Comenius
CSG De Lage Waard
CSG Het Streek
CSG Liudger
CSG Prins Maurits
CSG Reggesteyn
CSV Het Perron
CVO  Accent
Da Vinci College
Daniël de Brouwerschool
De Bolster
De Goudse Waarden PrO
De Kern
De Lasenberg VSO
De Meerwaarde
De Monoliet
De Nieuwe Veste
De Noordhoek
De onderwijsspecialisten
De Spinaker
De Sprong
De Taalbrug
De Taalbrug VSO
De Wingerd
De Zonnehoek
Deltion College
Driestar College Gouda
Duisterhoutschool
Educare
Eduvier Onderwijsgroep
Elan Breeduit
Enver
Etty Hillesum Lyceum Arkelstein
Fioretti College
Friesland College
Futura College
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Asten
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Breda
Gemeente Buren
Gemeente Den Haag
Gemeente Dronten
Gemeente Ede
Gemeente Enschede
Gemeente Goeree Overflakkee
Gemeente Groningen
Gemeente Heerlen
Gemeente Helmond
Gemeente Landgraaf
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nissewaard
Gemeente Opsterland
Gemeente Oss
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Purmerend
Gemeente Roosendaal
Gemeente Smallingerland
Gemeente Staphorst
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Gemeente Vught
Gemeente Weert
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westland
Gemeente Zeist
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle
Gilde Opleidingen
Gomarus Scholengemeenschap
Gooise Praktijkschool
Graafschap College
GsG Het Segment
Hans Petri school
Helicon Opleidingen
Het Passer College
Het Waterland
Holland Rijnland
Hoornbeeck College
Horizon
Horizon Onderwijs
HPC Zuidwijk
Hub N-B, locatie Stedelijk VSO
Huis van de Techniek
Innovo
Inspectie van het onderwijs
Insula College
Intergrip
ISW Lage Woerd
IVO-Deurne De Sprong
Jac Fruytier SG afd Pro
KempenKind
Kennemer Praktijkschool
Kentalis College Utrecht
Kenter Jeugdhulp
Klimopschool Middelburg
Kohnstamm Instituut
Kolom praktijkcollege Het Plein
Koning Willem 1 College
Koningin Wilhelmina College
koninklijke Visio
Koppeling College
KPC Advies BV
Kranenburg Praktijkonderwijs
Krommerijncollege
Landstede
Leerwerkloket Fryslân
Lodewijk College Loc. Oude Vaart
LTW
MaxX
MBO college Lelystad
MBO College Zuidoost
MBO Rijnland
MEE Samen
Meeplus
Meerinzicht
Menso Emmen
Met Praktijkonderwijs Waalwijk
MGR Rijk van Nijmegen
Mijn Gemeente Dichtbij
MijnSchool
Ministerie van OCW
Mota leerwerktrajecten
Movation Amsterdam BV
Mytylschool Eindhoven
NJI
Noaberkracht Dinkelland en Tubbergen
Noorderpoort
Nova College
Nuborgh College Oostenlicht
O2G2
Onderwijsgroep Tilburg
OPDC Utrecht
Orion College Drostenburg
Osg Piter Jelles de Brege
OSG Sevenwolden
Oza-Almere
Pieter Zandt SG
Pius X-College
Praktijkcollege de Schakel
Praktijkschool Apeldoorn
Praktijkschool De Bolster
Praktijkschool De Pijler
Praktijkschool De Sprong
Praktijkschool de Viaan
Praktijkschool Eindhoven
Praktijkschool Focus
Praktijkschool Kranenburg
Praktijkschool WF Hoorn
Pro Almere ASG
Pro Assen
Pro Emmen
Pro Hardenberg
Pro Parkstad
PRO33college
Purmerendse SG W.J. Bladergroen
Quadraet
RBL Holland Rijnland
RBL Leerplein
RBL Midden-Gelre
REA College Ermelo
REA College Pluryn
Regio College
Regiuscollege Schagen
RENN4
Resonans speciaal onderwijs
RMC De Friese Wouden
ROC Arcus
ROC Da Vinci
ROC de Leijgraaf
ROC Friese Poort
ROC Friesland College
ROC Kop van Noord Holland
ROC Menso Alting
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Nova College
ROC Rijn IJssel
ROC Rivor
ROC ter AA
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
ROC van Twente
ROC West-Brabant
RSG Lingecollege
's Heeren Loo onderwijs
SBB
Scholengroep Het Plein
Schoollyndensteyn
Seyster college
SO Fryslan
SO VSO de Groote Aard
Sociale Dienst Drechtsteden
Sophianum Stichting LVO
Speciaal Onderwijs Brielle
Stad & Esch
Startcollege
STC-Group
Stedelijk College
SterkVO
Stichting Altra
Stichting BOOR
Stichting Buitengewoon Leren en Werken
Stichting De Korre
Stichting Elan
Stichting Heliomare Onderwijs
Stichting Kolom
Stichting Mind at Work
Stichting Orion
Stichting Pas
Stichting SOTOG
Stichting Trigoon
Stichting Zonnehuizen onderwijs
Stichting Zuiderbos
Summa College Eindhoven
Summa Plus, VIA
SWV 2301 VO Regio Almelo
SWV Drechtsteden
SWV Koers VO
SWV Rivierenland
SWV Slinge-Berkel
SWV V(S)O 25.06
SWV VO Amsterdam-Diemen
SWV VO Gelderse Vallei
SWV VO Groningen Ommelanden
SWV VO Midden Kennemerland
SWV VO Noord Kennemerland
SWV VO West-Friesland
SWV Zuid-Utrecht
SZW WSP  gemeente Den Haag
Talentstad Praktijkonderwijs
Tender College
Trigoon
UWV
Vakschool Het Diekman
Van Lodenstein College
VSO Aventurijn
VSO De Hoge Brug
VSO De spinaker
VSO De Taalbrug
VSO De Wingerd
VSO De Zwaai
VSO Hofplein
VSO Meppel
VSV steunpunt Horizoncollege
Wartburg college
Wegwijs
Wellantcollege
Werkkracht BV
Werkmaatschappij Achtkarspelen
Werkplein Fivelingo
Werkzaak Rivierenland
Wildveld praktijkonderwijs
Workmate Company
Yuist
Yulius Onderwijs
Zeeuwse Stichting Maatwerk
ZML de Wingerd
Zone.college
Zonnehoek