Kansrijk

 

Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo


Kansrijk van School naar Werk

19 juni 2019 in 't Spant in Bussum

 

Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn.


De komende tijd is het echter ook nodig samen te werken met elkaar, met leerbedrijven en gemeenten. Dit om nog betere doorstroom en arbeidstoeleiding te realiseren. Daarover gaat deze conferentie!


Deze conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!


In het plenaire deel van de conferentie is er aandacht voor landelijk beleid, voor de vraag hóe je die samenwerking bestuurlijk verankert en voor het punt hoe je met elkaar in beweging komt én blijft voor deze jongeren.
In de deelsessies zijn er good practices waarin vooral ‘het hoe’ van de samenwerking tussen scholen en ketenpartners centraal staat. Ook is er aandacht voor cruciale punten als diplomering en certificering en de belangrijke rol van leerplicht en RMC.
Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor én de transitie van deze jongeren van school naar werk én voor de onderlinge samenwerking.

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:
 

  • verhelderende bijdragen over het landelijk beleid door de voorzitters van LECSO, de Sectorraad Praktijkonderwijs en de BTG-entree van de MBO Raad;
  • inspirerende sprekers, zoals Eric van ’t Zelfde en Ralph Kolen;
  • informatieve deelsessies vanuit scholen voor vso – pro – (v)mbo;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, leerplicht en RMC;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Deze conferentie vindt plaats bij het Spant! in Bussum. Conferentiecentrum het Spant bevindt zich aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB  Bussum. Deze website en de inschrijving voor deze conferentie is geopend op woensdag 6 maart 2019. Op dinsdag 19 maart 2019 waren er 128 ingeschreven deelnemers van de volgende 75 instanties/scholen:

Accent Nijkerk Pro
CED Groep
CITAVERDE College
Clusius College
College voor Toetsen en Examens
CSG De Lage Waard
CSG Het Streek
CSG Prins Maurits
Da Vinci College
De Bolster
De Meerwaarde
De Zonnehoek
Deltion College
Eduvier Onderwijsgroep
Friesland College
Gemeente Amsterdam
Gemeente Breda
Gemeente Dronten
Gemeente Ede
Gemeente Nijmegen
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Vught
Gemeente Westland
Gemeente Zwolle
Gilde Opleidingen
Gomarus Scholengemeenschap
Helicon MBO Nijmegen
Het Waterland
Huis van de Techniek
Insula College
IVO-Deurne De Sprong
Jac Fruytier SG afd Pro
Kentalis College Utrecht
Kohnstamm Instituut
Koningin Wilhelmina College
Koppeling College
Kranenburg Praktijkonderwijs
Mbo college Lelystad
Meerinzicht
Menso Emmen
NJI
Noorderpoort
Osg Piter Jelles de Brege
Praktijkschool De Bolster
Praktijkschool de Viaan
Praktijkschool Focus
Praktijkschool Kranenburg
Praktijkschool WF Hoorn
PrO Almere ASG
Pro Emmen
Pro Hardenberg
Purmerendse SG W.J. Bladergroen
Regio College
RENN4
Resonans speciaal onderwijs
RMC De Friese Wouden
ROC Arcus
ROC de Leijgraaf
ROC Friesland college
ROC Midden Nederland
ROC Rivor
RSG Lingecollege
SBB
SO Fryslan
Sociale Dienst Drechtsteden
Stad & Esch
Stedelijk College
Stichting Heliomare Onderwijs
Stichting Orion
VSO Meppel
Wegwijs
Werkzaak Rivierenland
Zone.college
Zonnehoek