Hoppa till innehåll
PROGRAM

 

2022 års program är preliminärt
Program nedladningsbar PDF


PROGRAM ORTOPEDER (Sjuksköterskor längre ner)

Vi reserverar oss för ändringar i programmet

 

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Välkommen

10.15-12.00  Distal femur,
                      Karl Stoffel, Alex Trompeter, John Clarke-Jenssen

12.00-13.00  Lunch & utställning

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-15.00  Handled
                      Niels Scheep, Cecilia Navarro, Carl Ekholm,               

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.30  Cases discussion
                      Faculty

19.00            Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.00-09.45  Acute compartment syndrome following tibial fractures
                      Andrew Schmidt, Jörg Schilcher

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-12.00  Cervikala femurfrakturer under 45
                      Karl Stoffel, Andrew Schmidt, Sebastian Strom-Rönnquist

12.00-13.00  Lunch & utställning


TORSDAG EFTERMIDDAG
Medarrangör 2022: Ullevål sjukhus, Oslo

                     Geriatric fractures – special considerations

13.00-13.20  General principles for operative fracture treatment and rehabilitation in the
                      osteoporotic elderly, Frede Frihagen

                     Fragility fractures of the extremities

13.20-13.40  Proximal humerus fractures in the elderly – changing practice, Kaare Midtgaard

13.40-14.00  Distal humerus fractures – ORIF or arthroplasty? Carl Erik Alm

14.00-15.00  Treating ankle fractures in the elderly – time for change? Frede Frihagen

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning               

16.15-17.15  Fragility fractures of the pelvis and acetabulum                     

                      Low energy pelvic ring fractures – classification issues, Jan Erik Madsen

                      When to operate, and how?, Ragnhild Kirkebø

                      The geriatric acetabular fracture – should we treat them like any other hip fracture?
                      - Norwegian approach, John Clarke-Jenssen
                      - UK approach, Alex Trompeter

17.15-18.15  Case discussion


19.00            Middag


FREDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Clavicle fractures & AC-joint, Ilja Baan, Olof Wolf, Niels Scheep, Helena Boström Widhamre, Carl Ekholm

10.00-10.30  Kaffe & utställning

10.30-11.00  Scapula fractures, Carl Ekholm, Olof Wolf, Anders Ekelund

11.00-11.40  Orthopaedics in the future - a look into the crystal ball

11.40-12.00  Avslutning, Carl Ekholm, Anders Jönsson, Mikael Sundfeldt

12.00            Lunch                           

 

 

PROGRAM SJUKSKÖTERSKOR

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.10-10.15  Välkommen

10.15-11.00  Bäckenfrakturer - från skadetillfället till hemgång, Madelene Albrektsson

11.00-11.45  Patella frakturer - gamla mot nya behandlingsalternativ, Camilla Bergh

11.45-13.00  Lunch

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-13.45  Risker vid cementering av protes

13.45-14.30  Infektioner - hur går vi när bakterierna får övertaget, Claes Olsén

14.30-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.00  Nyckelbens frakturer - operera eller inte?, Olof Wolf

19.00             Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.30-09.45  Ortopediska sår på kliniken, Susanne Asterberg, Linn Lindelöw, Karin Larsson

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-11.45  Treating ancle fractures in the elderly - time of change?, 

11.45-13.00  Lunch & utställning

 

TORSDAG EFTERMIDDAG

13.00-14.00  Skadepanorama och andra aspekter av elsparkcyklar i Göteborg, Ragnar Agn

14.00-15.00  Erfarenheter och patientfall från Mali, Lars Wramdemark

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-16.45  Kompartmentsyndrom - när och hur skall man behandla?, Jörg Schilcher

19.00             Middag

 

FREDAG FÖRMIDDAG

08.30-09.15  Axlar - märgspik, platta, protes eller inget alls?, Carl Bergdal

09.15-10.15  Gängkriminalitet i vårt samhälle, hur påverkar det sjukvården? Eva-Corina Caragounis

10.15-10.45  Workshop, Kaffe & utställning

10.45-12.00  Gängkriminaliteten i samhället, vad har förändrats? Hur ser den ut idag?
                      Camilla Salazar, kriminiolog

12.00             Avslut & lunch