Hoppa till innehåll
PROGRAM

 

Program 6-8 oktober


PROGRAM ORTOPEDER (Sjuksköterskor längre ner)

Vi reserverar oss för ändringar i programmet

 

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Välkommen

10.15-12.00  Frakturregistret 10 år - 600.000 frakturer

12.00-13.00  Lunch & utställning

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-15.00  Proximal humerus fractures - What do we know?

                      Why and who to operate?, Lars Adolfsson
                      What do we kow of non-op treatment?, Hanna Björnsson

                      How to fix a proximal humerus fracture, Franz Kralinger

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-16.35  Shoulder arhroplasty - a good idea?, Eythór Jónsson

16.35-17.20  Techniques in fixing osteoporotic fractures, Faculty

17.20-17.30  Bensträckare

17.30-18.15  Case discussions, Faculty

19.00             Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.00-08.45  Tibial nailing. Distal tibia, Alex Trompeter

08.45-09.45  Complex tibia plateau fractures, Matthias Krause

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-12.00  Tibial nailing - suprapatellar approach, Alex Trompeter

12.00-13.00  Lunch & utställning


TORSDAG EFTERMIDDAG
Medarrangör 2021: Traumaorganisatinoen Skånes Universitetssjukhus

13.00-15.00  Öppna frakturer, osteomyelit, mjukdelstäckning & infektion - My von Friesendorff, Ammar jobory, Daniel Wenger

    Mjukdelstäckning, Patrik Velander, plastikkirurg

    Profylax vid öppna frakturer och behandling av akut och kronisk osteomyelit, Johan Tham, infektionsläkare

    Det svaga könet - behälsa och hormoner bakom männnens handledsfrakturer, Lisa Englund

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.15  Radiusfrakturer - behandling, Linnea Arvidsson, Anna-Kajsa Harding/Magnus Tägil

    Tanzania - en skånsk universitetsortoped i bushen, Daniel Jerrhag

17.15-17.30  Bensträckare

17.30-18.15  Falldiskussioner inkl Olecranonfrakturer, Daniel Wenger & Daniel Jerrhag

19.00             Middag


FREDAG FÖRMIDDAG

08.00-09.00  Periprosthetic fractures in thelower limb, Karl Stoffel  

09.00-10.15  Cementerat eller ocementerat vid cervikala femurfrakturer, Henrik Malchau & Nils Hailer

10.15-10.45  Workshop, Kaffe & utställning 

11.15-11.45  Bone cement implantation syndrome (BCIS), Mattias Hård af Segerstad

11.45-12.30  Trettio års tankar, teorier, tester och tvivel. Min förståelse av den cervikala höftfrakturern idag, Cecilia Rogmark

12.30-12.45  Avslutning, Carl Ekholm, Anders Jönsson, Mikael Sundfeldt

12.45             Lunch                           

 

PROGRAM SJUKSKÖTERSKOR

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.10-10.15  Välkommen

10.15-11.15  Frakturer runt knät - en behandlingsuppdatering, Madeleine Albrektsson

11.15-11.45  Märgspikar - har indikationerna förändrats genom åren?, Alicja Bojan

11.45-13.00  Lunch

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-14.00  Vårdens klimatpåverkan, Jonna Bjuhr Männer

14.00-14.45  Varför läker inte frakturer?, Jörg Schilcher

14.45-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.00  Behandling av cervikala femurfrakturer, Cecilia Rogmark

19.00             Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.45-09.45  Vårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor, Åsa Witkowski

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-12.00  Lambåer och mjukdelstäckning, Patrik Velander

12.00-13.00  Lunch & utställning

 

TORSDAG EFTERMIDDAG

13.00-13.45  Olecranonfrakturer, Daniel Wenger

13.45-14.15  Tanzania - en skånsk universitetsortoped i bushen, Daniel Jerrhag

14.15-15.00  Icke operativ behandling av proximala humerusfrakturer, Hanna Björnsson

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-16.45  Infektioner vid axelkirurgi, Vendela Scheer

18.45             Samling till middagen i foajén

19.00             Middag

 

FREDAG FÖRMIDDAG

08.30-09.15 Patientsäkerhet, tryckskador vid operation, Bojan

09.15-10.00  Barnortopedi - extremitetsrekonstruktion, Pavel Antonsson

10.15-10.45  Workshop, Kaffe & utställning

10.45-12.15  Patientfall

12.15             Avslut & lunch