Hoppa till innehåll
PROGRAM

 

Program 19-21 maj


PROGRAM ORTOPEDER (Sjuksköterskor längre ner)

Vi reserverar oss för ändringar i programmet

 

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Välkommen

10.15-10.30  Välkomstord av verksamhetschefen på Ortopeden SU,  

10.30-11.00  HIPSTHER-studien - uppdatering och presentation av Dualitystudien,  

11.00-12.00  Osteoporosbehandling - en uppdatering,  

12.00-13.00  Lunch & utställning

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-15.00  Proximal humerus fractures - What do we know?

                      Why and who to operate? 
                      What do we kow of non-op treatment? 

                      How to fix a proximal humerus fracture

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-16.35  Shoulder arhroplasty - a good idea? 

16.35-17.20  Techniques in fixing osteoporotic fractures 

17.20-17.30  Bensträckare

17.30-18.15  Case discussions 

19.00             Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.00-09.45  Complex tibia plateau fractures 

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-12.00  Tibial nailing - suprapatellar approach 

12.00-13.00  Lunch & utställning


TORSDAG EFTERMIDDAG
Medarrangör 2020: Skånes Universitetssjukhus

13.00-15.00  Traumaorganisationen Skånes Universitetssjukhus 

                      Öppna frakturer, osteomyelit, mjukdelstäckning & infektion 

                      Bilddiagnostik - nya aspekter? 

                      Mjukdelstäckning 

                      Profylax vid öppna frakturer och behandling av akut kronisk osteomyelit 

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.15  Olecranon frakturer 

                      Höftfraktur & protes - "sann" luxationsfrekvens i Sverige 

                      Det svaga könet - benhälsa och hormoner bakom männens handledsfrakturer 

                      Tanzania - en skånsk universitetsortoped i bushen 

17.15-17.30  Bensträckare

17.30-18.15  Falldiskussioner 

18.45             Samling till middagen i foajén

19.00             Middag


FREDAG FÖRMIDDAG

08.15-09.15  Periprosthetic fractures in the lower limb 

09.15-09.45  Bone cement implantation syndrome (BCIS) 

09.45-10.15  What's wrong with uncemeted heimartrosplasty? 

10.15-10.45  Kaffe & utställning

10.45-12.00  Where are we in 20 years? Or where do we want to be in 20 years? 

12.00-12.15  Avslut

12.15             Lunch                           

 

PROGRAM SJUKSKÖTERSKOR

ONSDAG FÖRMIDDAG

08.00-10.00  Registrering

10.10-10.15  Välkommen

10.15-11.15  Frakturer runt knät - en behandlingsuppdatering 

11.15-11.45  Märgspikar - har indikationerna förändrats genom åren? 

11.45-13.00  Lunch

 

ONSDAG EFTERMIDDAG

13.00-14.00  Vårdens klimatpåverkan 

14.00-14.45  Varför läker inte frakturer? 

14.45-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-17.00  Proximala humerus frakturer - mortalitet, komplikationer och kirurgisk behandling 

19.00             Middag


TORSDAG FÖRMIDDAG

08.45-09.45  Vårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

09.45-10.00  Kaffe

10.00-11.00  Workshop & utställning

11.00-12.00  Lambåer och mukdelstäckning 

12.00-13.00  Lunch & utställning

 

TORSDAG EFTERMIDDAG

13.00-13.45  Olecranonfrakturer 

13.45-14.15  Tanzania - en skånsk universitetsortoped i bushen 

14.15-15.00  Icke operativ behandling av proximala humerusfrakturer

15.00-15.15  Kaffe

15.15-16.15  Workshop & utställning

16.15-16.45  Infektioner vid axelkirurgi

18.45             Samling till middagen i foajén

19.00             Middag

 

FREDAG FÖRMIDDAG

08.30-09.00  Risker vid cementering av halv och helprotes hos den äldre patienten 

09.00-10.00  Barnortopedi - extremitetsrekonstruktion 

10.00-10.30  Kaffe & utställning

10.30-12.00  Patientfall

12.00             Avslut & lunch