Ryhmämuotoiset hoidot tulevat; ryhmämuotoisen skeematerapian periaatteet