PIDIKE-VERKOSTON LIITTYMISKYSELY

 
 
 
Tiedot tulevat PiDiKe-verkostoa toteuttavan hanketiimin ja myöhemmin PiDiKe-verkoston käyttöön. Hanketiimissä on edustajia Pirkanmaan liitosta, Akaan kaupungilta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Kansaneläkelaitoksen keskisestä asiakaspalveluyksiköstä. Tietoja jaetaan vain verkostoa toteuttaville hanketiimin jäsenille, ei muille edellämainittujen organisaatioiden jäsenille.
 
Tässä kyselyssä kerättyjä tietoja käytetään PiDiKe-verkoston kontaktointi- ja kommunikointitarkoituksiin, jotta verkostoa rakentava hanketiimi sekä verkoston jäsenet pystyvät pitämään yhteyttä toisiinsa. Verkosto perustetaan olemaan olemassa toistaiseksi. Tämän vuoksi tässä kerättyjä tietoja säilytetään toistaiseksi. Omat tiedot saa poistettua pyydettäessä.

PiDiKe-verkosto toimii osana valtakunnallista digituen verkostoa, joka muodostuu 14 maakunnan 1.11.2020 – 31.10.2021 toteuttamien digituen alueellisen koordinaation kehittämishankkeiden pohjalta.
 

Lisätietoja ja tarkennuksia tietojen käytöstä voi kysyä osoitteesta hankkeen projektipäälliköltä Markus Lapilta, markus.lappi@pirkanmaa.fi, p. 044 712 3898

 
Hyväksyn tietojeni käytön yllä selostettuun tarkoitukseen ja olen lukenut kerättävän yhteystietorekisterin tietosuojaselosteen. *
 
PiDiKe-verkoston yhteystietorekisterin tietosuojaseloste
 
TAUSTATIEDOT VERKOSTOON
 
 
 
Toimijan tyyppi *
 
Minkälainen on roolisi digituessa? *
 
Toimijan rooli verkostossa *
 
 
 
Digitukea antavien henkilöiden määrä
 
Minkä tyyppistä tukea annetaan? (Voit valita usean tuen muodon. )
 
 
Kohderyhmät (Kenelle tukea annetaan. Voit valita useamman kohderyhmän.) *
 
 
 
Tuen tyyppi (Minkä tyyppistä tukea kohderyhmille tarjotaan. Voi valita useamman tukityypin.)
 
 
 
 
Tästä linkistä voit antaa anonyymisti palautteen verkostolle ja sen koordinaattoreille: