Ansökan till Mentorix
Här fyller du i ansökan till Svenska studieförbundets mentorskapsprogram för förbundens ordförande och styrelsemedlemmar.
 
Namn *
 
Förbund eller centralorganisation *
 
Styrelsepost *
 
E-post *
 
Telefonnummer *
 
Hemort (samt orter där jag regelbundet rör mig och smidigt kunde träffa min mentor) *
 
Varför vill du delta i mentorskapsprogrammet? *
 
Berätta kort om ditt nuvarande uppdrag. *
 
Vilka frågor och områden vill du utveckla med hjälp av en mentor? *
 
Särskilda behov /övrigt att ta i beaktande
 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas under tiden för programmet. *