Kartläggning gällande förbundens påverkansarbete

 
Förbundsarenans påverkansarbetsgrupp kartlägger nu vilka medlemsförbund som har representanter som är med och påverkar i statliga, regionala och kommunala organ.
 
Målsättningen med kartläggningen är att få en bild av vilka personer som representerar finlandssvenska intressen i statliga och regionala organ och vilka områden som bevakas av de finlandssvenska förbunden. På basen av kartläggningen kan vi sedan tillsammans mer långsiktigt arbeta för bredare representation och erbjuda möjligheter till stöd för dem som representerar bredare än sitt eget förbund.
 
En allmänt utbredd uppfattning är också att Svenskfinland ligger ”två steg efter” och ofta agerar för sent, medan mer samarbete och kännedom om vilka frågor andra förbund har insikter i kunde leda till bättre resultat. Utgående från kartläggningen kommer vi sedan att fundera vidare på Förbundsarenans påverkansarbete och stöd till förbunden i deras arbete med intressebevakning och påverkan.
 
Uppgifterna som samlas in använd internt inom Förbundsarenan. Uppgifterna kommer också att enligt behov delges andra förbund som arbetar med samma eller närliggande frågor, men inte externt utanför medlemsförbunden utan att vi frågat först. Personer som nämns kommer också att få en inbjudan till en första träff för ett nätverk för förbundens påverkare (preliminärt 28.5 kl. 13).
 
Tack för att ni är med, tillsammans blir vi starkare!
 
Om du har frågor ta gärna kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen, 040-7030279, mari.pennanen@forbundsarenan.fi 
 
 
 
 
Arbetar ni med intressebevakning? *
 
 
 
Jag som svarat på enkäten: