Nomineringar till styrelsen för Svenska studieförbundet.
 
Vid höstmötet den 27 november väljs Svenska studieförbundets ordförande för år 2019 och ordinarie ledamöter samt personliga ersättare för dessa för mandatperioden 2019-2020 i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är ettårigt och styrelsemedlemmarnas mandat är tvåårigt.
 
Svenska studieförbundet är en dynamisk och växande plattform för medborgarsamhället i Svenskfinland. Studieförbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.
 
Svenska studieförbundet har 61 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.)
Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 13 november via detta formulär. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.
 
 
Styrelsens sammansättning år 2018
 
Ordförande: Jonna Sahala (Finlands svenska scouter)
 
 
Mandatperiod 2017-2018 (i tur att avgå)
 
Mette Strauss (KRAN), ersättare Karin Pedersen (Föreningen Brage)
 
Sonja Londen (Svenska Hörselförbundet), ersättare Berit Dahlin (Svenska Pensionärsförbundet)
 
Kari Huhtala (Finlands svenska Andelsförbund), ersättare Bernt Nordman (Natur och Miljö)
 
Nina af Hällström (SAMS), erästtare Kalle Sällström (Församlingsförbundet)
 
 
Mandatperiod 2018-2019
 
Frans Cederlöf (Skolungdomsförbundet), ersättare Johan Aura (Svenska folkskolans vänner)
 
Jeanette Harf (Finlands svenska idrott), ersättare Regina Strandberg (Folkhälsans förbund)  
 
Mia Wikström (SLC), ersättare Agneta Udd-Saarela (Kvinnoförbundet)  
 
Pia Sundell (Barnavårdsföreningen),ersättare Henrik Lillhannus (FSSMF)
 
 
Frågor får gärna riktas till valberedningskommitténs ordförande Malin Lindholm, malin.lindholm@skolungdom.fi, 050-323 7418.
 
Förbund/organisation: *
 
Vi nominerar: *
 
Till posten som: *
 
Motivering *
 
Jag som skickar in nomineringen (namn och kontaktuppgifter) *