Somevaikuttajan vastuu ja faktantarkistus

 
Sosiaalinen media ja siellä toimivat vaikuttajat kasvattavat jatkuvasti rooliaan tiedonvälittäjinä ja -jakajina. Siksi haluaisimmekin kuulla, mitä ajattelet somevaikuttajien vastuusta ja toisaalta vallasta. PING Helsinki tekee selvitystä Mediapoolin toimeksiannosta.
 
Selvityksen tavoitteena on lisätä somevaikuttajien ymmärrystä omasta vastuustaan sekä luoda malleja ja toimintatapoja väärän tiedon leviämisen estämiseksi. Olemme myös sananvapauden asialla ja vahvistamassa vaikuttajien vapautta tuottaa omanlaistaan sisältöä.
 
Toivomme, että vastaat oheiseen kyselyyn omasta näkökulmastasi. Vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä kyselyn sisältöä jaeta eteenpäin niin, että mielipiteet ja näiden kertojat olisivat yhdistettävissä.
 

Tiedon luotettavuuden arviointi ja faktantarkistus

 
Miten arvioit jakamasi tiedon luotettavuutta? *
 
Oletko joskus jakanut artikkelin, videon tai muun sisällön lukematta tai katsomatta sisältöä kokonaan? *
 
Kuinka paljon somevaikuttajat mielestäsi jakavat virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa? *
 
Tiedätkö, millaisia seurauksia disinformaation (valheellisen tiedon) jakamisesta voi olla? *
 
 
Kaipaisitko faktantarkistukseen tai tiedon luotettavuuden arviointiin liittyen jotain seuraavista (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)? *
 
 

Vaikuttamisyritykset ja tilanteet

 
Millaiseksi koet roolisi somevaikuttajana? (valitse kaikki sopivat väittämät) *
 
Tunnistatko minkälaisissa tarkoituksissa sinuun ollaan yhteydessä? *
 
Oletko somevaikuttajana kohdannut uhkaavia tilanteita tai vaikuttamisyrityksiä? *
 
 
 
 
Onko sinulla aihealueita, joita vältät käsittelemästä vastareaktion pelossa?
 
Kerroit välttäväsi joitain aihealueta, valitse alta alueet, joiden käsittelemistä vältät
 
 

Taustakysymykset

 
Olen somevaikuttajana ensisijaisesti *
 
 
 
 
Haluaisitko itse osallistua somevaikuttajien vastuullisuutta vahvistavaan toimintaan? *
 
Kuulutko vaikuttajaverkostoon? *
 
Mihin vaikuttajaverkostoon kuulut?