Rytmisen voimistelun Special Olympics leirin avustus / haku

 
Seura
 
Yhteyshenkilö
 
Special olympics rytmisen voimistelun kehittämiseen on käytössä Ahos-apurahaa, jota kohdennetaan 4.-6.9.2020 pidettävän leirin yhteydessä olevaan tuomari- ja valmentajakoulutukseen. Seurat voivat hakea avustusta valmentajien ja tuomareiden koulutuksesta aiheutuviin kuluihin ilmoittautumisen yhteydessä. Haemme avustusta seuraaville henkilöille: *
 
Arvio koulutuksesta aiheutuvista kuluista (osallistumismaksut, matkakulut, muut mahdolliset kulut) *
 
Lyhyesti seuran suunnitelma lajin kehittämiselle seurassa ja Suomessa (esim. miten henkilöt ovat mukana lajin kehittämisessä, lajin tila seurassa ym.) *
 
Muut mahdolliset perustelut: