Esityksen tekijä
 
 
Nimi *
 
Ehdottajan titteli
 
Organisaatio *
 
Sähköposti *
 
Puhelinnro *
 
Palkittavaksi ehdotettavan tiedot

 
 
Nimi *
 
Kouluaste, jossa opettaa (voit valita useamman kuin yhden) *
 
Koulun nimi *
 
Kunta, jossa koulu sijaitsee *
 
Ehdokkaan sähköposti *
 
Ehdokkaan puhelinnro *
 
Aineet, joita palkittavaksi esitettävä tällä hetkellä opettaa *
 
Kuvaa ytimekkäästi kolme tärkeintä perustetta miksi esittämäsi opettaja tai työryhmä ansaitsisi kannustuspalkinnon *
 
Millä tavalla kyseinen opettaja tai työryhmä on kehittänyt matemaattisten aineiden opetusta? *
 
Millainen opettaja tai työryhmä on työssään? *
 
Annettuja tietoja käytetään ainoastaan ehdotusten arviointiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.