Ehdota Vuoden Vapaaehtoinen!

 
Lihastautiliitto haluaa nostaa esiin vapaaehtoisten tekemää arvokasta työtä –  nyt haemme jo kolmatta kertaa Vuoden Vapaaehtoista! Voit ehdottaa henkilöä, joka on mielestäsi tehnyt merkittävää vapaaehtoistyötä lihastautia sairastavien hyväksi ja ansaitsisi tulla työstään huomioiduksi.
 
Vapaaehtoinen
•on henkilö, joka toimii omasta vapaasta tahdostaan ilman palkkaa yhteisön/yhdistyksen hyväksi. Hän voi olla itse sairastava, läheinen tai joku aivan muu.
Vapaaehtoistoiminta
•voi olla vaikuttamista, muiden ihmisten auttamista ja ohjaamista tai monia muita tehtäviä kuten kerhon tai vertaisryhmän vetämistä, nettisivujen päivittämistä, tapahtumien suunnittelemista ja toteuttamista.
 
Ensimmäiseksi Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin vuonna 2015 Uudenmaan lihastautiyhdistyksen Sirpa Ekblom. 2016 Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Pirkko ja Kalevi Nuutinen Etelä-Hämeen lihastautiyhdistyksestä. Kuka saa Vuoden Vapaaehtoisen arvon vuonna 2017?
 
Äänestys alkaa kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä 5.12.2017 ja päättyy 31.1.2018. Voittaja julkistetaan Lihastautiliiton www-sivustolla 14.2.2018. Vuoden Vapaaehtoinen esitellään myös vuoden 2018 ensimmäisessä Porras-lehdessä!
 
Kuka on mielestäsi Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen? *
 
Perustelut: *
 
Ehdottajan nimi (kirjoita koko nimesi) *