Kysely Kansallisarkiston digitaalisista palveluista

 

Kansallisarkiston tavoitteena on tuottaa jatkossa entistä laajemmin digitaalisia arkistopalveluja ja ottaa arkiston asiakkaita entistä vahvemmin mukaan näiden palveluiden kehittämiseen. Tällä kyselyllä haluamme selvittää, mitä mieltä asiakkaat ovat nyt käytössä olevista palveluista ja minkälaisia palveluita tai palvelukanavia arkiston tulisi kehittää. Vastaa siis oheiseen kyselyyn viimeistään 10.3.2021 ja kerro toiveesi ja kokemuksesi.

Kysely koskee ainoastaan Kansallisarkiston digitaalisia tutkimuspalveluja eli Tuomiokirjahakua, Arkistojen Porttia, Kansallisarkiston verkkosivuja sekä Kansallisarkiston tutkimustietokantoja.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja sen avulla kerättyä tietoa käytetään ainoastaan digitaalisten tutkimuspalveluiden palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Kiitos avustasi!

Lisätietoja: tutkija Jan-Erik Engren, jan-erik.engren@arkisto.fi

 

Tuomiokirjahaku

 
Käytän Tuomiokirjahakua
 
Mihin tarkoitukseen käytät Tuomiokirjahakua?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Tuomiokirjahaulle?
 
 

Arkistojen Portti

 
Käytän Arkistojen Porttia
 
Mihin tarkoitukseen käytät Arkistojen Porttia?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Arkistojen Portille?
 
Kuinka helppoa Arkistojen Portin käyttö mielestäsi on?
 
 
Millaisia sisältöjä haluaisit lisää Arkistojen Porttiin? Valitse yksi tai useampi.
 
 
 
Kuinka todennäköisesti suosittelisit nykyistä Arkistojen Porttia muille?
 

Kansallisarkiston verkkosivut (arkisto.fi)

 
Käytän Kansallisarkiston verkkosivuja
 
Mihin tarkoitukseen käytät Kansallisarkiston verkkosivuja?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Kansallisarkiston verkkosivuille?
 
 

Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokanta

 
Käytän Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokantaa
 
Mihin tarkoitukseen käytät Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokantaa?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokannalle?
 
 

Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokanta

 
Käytän Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokantaa
 
Mihin tarkoitukseen käytät Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokantaa?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokannalle?
 
 

Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -tietokanta

 
Käytän Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -tietokantaa
 
Mihin tarkoitukseen käytät Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -tietokantaa?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -tietokannalle?
 
 

Diplomatarium Fennicum -tietokanta

 
Käytän Diplomatarium Fennicum -tietokantaa
 
Mihin tarkoitukseen käytät Diplomatarium Fennicum -tietokantaa?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Diplomatarium Fennicum -tietokannalle?
 
 

Europeana Heraldica -tietokanta

 
Käytän Europeana Heraldica -tietokantaa
 
Mihin tarkoitukseen käytät Europeana Heraldica -tietokantaa?
 
 
Minkä arvosanan antaisit Europeana Heraldica -tietokannalle?
 
 

Digitaalisiin palveluihin liittyvät odotukset

 
 
 
 
 
Minkälaisia ohjeita ja apuvälineitä kaipaisit Kansallisarkiston digitaalisten palveluiden yhteyteen? Valitse yksi tai useampi.
 
 
 

Verkkopalveluiden kehittäminen

 
 
Olisitko kiinnostunut osallistumaan digitaalisten arkistojen rikastamiseen joukkoistamalla? Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi aineistokuvauksien, transkriptioiden tai asiasanalistojen kirjoittamista.