Ungdomens Kyrkodagar 2021

 
Årets Ungdomens Kyrkodagar ordnades virtuellt och vi hör gärna dina åsikter. Allt gick inte som på räls hela tiden, men evenemanget kunde genomföras. Vi hoppas att du hinner svara på några frågor om evenemanget. Enkäten är öppen till och med 3.3 2021.
 
 
 
Hur fick du information om UK?
 
 
Hur deltog du?
 
 
Hur många gånger har du deltagit i UK?
 
 
 
Visste du om möjligheten till själavårdschatten?
 
 
Visste du om möjligheten till förbön via UK-prästen?
 
 
Visste du om chillrummen och möjligheten att hänga kvar efter programmet?
 
 
På en skala 1-5 (1 sämst, 5 bäst), tyck till om följande programpunkter:
Hur fungerade plenum?
Vad tyckte du om andakterna
Vad tyckte du om kocken Michael Björklunds tal?
Vad tyckte du om matlagningsutmaningen med Michael Björklund?
Vad tyckte du om övriga programmet 8pausjumppa, UTmaningar, reklampauser, bingo, mm.)?
Vad tyckte du om UK som helhet?
 
 
Ifall du inte har möjlighet att delta som delegat något år, vill du kunna följa med UK virtuellt?