Tällä kyselyllä kartoitetaan varsinaissuomalaisten ruoantuottajien osaamista ja kehittämistarpeita liittyen julkisiin kilpailutuksiin. Vastausten perusteella alueen tuottajille järjestetään maksuttomia koulutustilaisuuksia ja työkaluja tarjousosaamisen tueksi.
Nyt on hyvä hetki vaikuttaa!
 

Kyselyn järjestää Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanke, jonka päätavoitteena on parantaa ruoantuottajien tarjoajaosaamista ja keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmistelussa. Vastausten perusteella tuottajille järjestetään koulutusta esimerkiksi omien tuotteiden asianmukaiseen tuotteistamiseen, tarjousten tekemiseen sekä yhteistyön lisäämiseen muiden lähiseudun tuottajien ja palveluyrittäjien kanssa. Keskiössä on myös tuottajien mahdollisuus tuoda jo olemassa olevia hyviä tuotantotapoja esille ja kilpailuvaltiksi julkisiin hankintoihin. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.
Voit jättää kysymyksiä avoimeksi, mikäli et osaa vastata tai kysymys ei koske sinua.

Siirry kysymyksestä toiseen hiirellä tai tab-näppäimellä (ei enterillä).

 

1. Oma tuotanto ja markkinointi

 
Paikkakunta
 
Tuotantosuunnat
 
Luomutuotanto
 
Tuotannossa olevat tuotteet
 
Vuosittainen tuotantomäärä
 
Tuotteen nimi ja määrä vuodessa (yksi tuote per rivi, kg/vuosi)
 
Olisitko kiinnostunut myymään suurtalouksiin?
 
Paljonko voisit toimittaa suurtalouksiin vuodessa?
 
Arvioi tilasi toimitusvarmuus ja sen riskit
 
Markkinointi / Myynti
 
Mitä kautta markkinoit tuotteitasi tällä hetkellä?
 
Mikä?
 
Oletko markkinoinut suoraan suurtalouksiin
 
Olen markkinoinut suoraan seuraaville
 

2. Koulutustarpeet

 
Oletko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan koulutukseen joistakin seuraavista aiheista (voit valita useamman)?
 
Mikä?
 
Oletko kiinnostunut tuotantosi tai tuotteiden kehittämisestä?
 

3. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa

 
Onko sinulla kokemuksia yhteistyöstä kuntien tai muiden julkisyhteisöjen kanssa?
 
Millaista? Millaisena koit yhteistyön?
 
Seuraatko julkisten hankintojen tarjouspyyntöjä?
 
Oletko hyödyntänyt Hilma -ilmoituskanavaa?
 
Olisitko halukas tekemään yhteistyötä kunnan, kaupungin tai muun julkisyhteisön kanssa?
 
Millainen yhteistyö sinua kiinnostaa?
 
Miksi et?
 
Olisiko sinulla mahdollisuuksia tarjota tuotteitasi suoraan kunnan tai kaupungin keittiöihin?
 
Haluaisitko apua tai tukea päästäksesi tekemään tarjouksia?
 
Miksi?
 
Minkälainen mielikuva sinulla on kunnasta tai kaupungista yhteistyökumppanina elintarvikehankinnoissa?
 
Mikä?
 

4. Yhteistyö muiden tuottajien kanssa

 
Teetkö yhteistyötä muiden tuottajien kanssa?
 
Miten?
 
Oletko kiinnostunut laajentamaan yhteistyötä, miten?
 
Mitkä ovat sinulle keskeisimpiä yhteistyöverkostoja?
 

5. Lisätietoja hyvistä toimintatavoista

 
Mtkä oheisista toimintatavoista koskevat omaa tuotantoasi?
 
Saatko hyvinvointikorvausta (kotieläintuotanto)?
 
Ympäristökorvaussopimus
 
Kasvinvuorotus
 
Montako kasvia viljelykierrossa?
 
Muokkausmenetelmät
 
Lannan käyttö
 
Oletko hyödyntänyt hyviä toimintatapoja myyntivaltteina?
 
Miten?
 

6. Vapaa sana

 
Mitä muita seikkoja haluaisit tuoda esille tarjousosaamiseesi tai julkisiin hankintoihin liittyen?
 
Haluatko lähettää vastauslomakkeen? Vastausta ei voi tämän jälkeen muuttaa. *