Asiantuntijapalvelut kasvuyrityksille

 
Kasvun kartta -hankkeen asiantuntijapalvelut auttavat kasvuhakuisia yrityksiä selättämään kasvun esteitä. Asiantuntijapalvelut ovat yrityksen käytössä, jos

* Yritys on toiminut vähintään kolme vuotta
* Yrityksen liikevaihto on ollut kasvava
* Yritys on työllistävä
* Yritys sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella

Yrityksen tarvitsee täyttää vain tämä lomake ollakseen mukana asiantuntijapalveluiden haussa, ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestävät asiantuntijan yrityksen avuksi asiantuntijapoolistaan. Hakuaika asiantuntijapalveluista on 31.5.2020 asti. Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana mahdollisuuksien mukaan ja päätöksestä ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti hakijalle.

Yritys voi saada avun enintään 2000 euroon asti, josta yritys maksaa 20%:n omavastuuosuuden. Mikäli asiantuntijapalvelun tarve on yrityksessä suurempi ja kustannus on yli 2000 euroa, maksaa yritys ylimenevän osuuden täysimääräisesti itse asiantuntijalle. Lasku omavastuuosuudesta tulee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiltä. 

Valmennus on osa ESR-rahoitteista Kasvun kartta -hanketta, jota hallinoi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.

Lisätietoja voit kysyä: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Mari Viirelä, 0504777280 tai mari.viirela@yrittajat.fi
 
 
 
 
 
 
 
 
Liiketoiminta-alue, johon kehittämistoimepide liittyy *
 
 
 
Mihin työhyvinvoinnin osa-alueeseen kehitystoimenpide vaikuttaa? *
 
 
Hakemuksen täyttäjän yhteystiedot