Nomineringar till styrelsen för Förbundsarenan

 
Vid höstmötet den 3 november väljs Förbundsarenans ordförande för år 2021 och ordinarie ledamöter samt ersättare för mandatperioden 2021-2022 i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är ettårigt och styrelsemedlemmarnas och ersättarnas mandat är tvååriga.
 
Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.
Förbundsarenan har 65 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.)
 
Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 7 oktober via detta formulär. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.
 

Styrelsens sammansättning år 2020

Ordförande
Bernt Nordman (Natur och Miljö)
 
Mandatperiod 2019-2020 (i tur att avgå):
Kari Huhtala (Finlands svenska Andelsförbund), ersättare Lena Höglund (Pohjola-Nordens ungdomsförbund)
Harriet Sundholm (Svenska lantbrukssällskapens förbund /Finlands Svenska 4H), ersättare Kim Österman (FSU)  
Lisbeth Hemgård (FDUV), ersättare Matthias Jakobsson (Förbundet Finlands Svenska Synskadade)  
Pia Gästrin (Svenska bildningsförbundet), ersättare Annika Jansson (Finlands Svenska Marthaförbund)
 
Mandatperiod 2020-2021
Regina Strandberg (Folkhälsans förbund), ersättare Sandra Alldén (Sjuksköterskeföreningen)
Patrick Ragnäs (Svenska pensionärsförbundet), ersättare Oskar Storbacka (Finlands svenska skolungdomsförbund)
Anita Westerholm (Svenska Kvinnoförbundet), ersättare Emilia Blomqvist (Finlands Svenska Scouter)
Kalle Sällström (Församlingsförbundet), ersättare Maarit Westerén (Förbundet Hem och Skola i Finland)
 
Ta gärna kontakt med någon i valberedningsutskottet om du vill diskutera eller fråga:
Micaela Romantschuk, micaela@hemochskola.fi, 050-336 2016
Malin Lindholm, malin.lindholm@su.fi, 0400-607245
Anna Litonius, anna.litonius@folkhalsan.fi, 044-541 9042 eller
Frans Cederlöf, frans.cederlof@aalto.fi, 050-430 2458
 
 
 
Till posten som: *