Kysely aikuisille Adhd-oireisille työelämään liittyen

 
Hei!
 
Kartoitamme ADHD-liitossa  Adhd-oireisten aikuisten kokemuksia työelämästä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten oirekuva vaikuttaa työelämässä suoriutumiseen.  Millaisiin asioihin toivotaan tukea ja millainen tuki on koettu hyödylliseksi?
 
Vastaamalla  kyselyyn autat meitä kokoamaan tätä tietoa. Kysely toimii esiselvityksenä hankesuunnitelmallemme, joka toteutuessaan  tuottaa tietopaketin  tukemaan adhd-oireisten aikuisten työelämässä toimimista.
 
Kyselyyn voivat vastata  Adhd-oireita itsellään tunnistavat tai Adhd-diagnoosin saaneet henkilöt.
 
Linkkiä kyselyyn saa myös jakaa omissa verkostoissa. Se on auki helmikuun ajan.
Kyselyyn vastaaminen kestää n 5-10 minuuttia. Vastaukset tallentuvat nimettömästi. Kiitos ajastasi ja vastauksistasi jo etukäteen!
 
Lisätietoa ja yhteydenotot:
Piia Haukilahti
suunnittelija, ADHD-liitto
piia.haukilahti@adhd-liitto.fi
 
*