Nominera stipendiater

Mottagaren/mottagarna du vill nominera måste vara fast bosatta i Mariehamn
 
Följande föreslår jag som kandidat till kultur
 
Motivering
 
Följande föreslår jag som kandidat till idrott och fritid
 
Motivering
 
Frivilliga uppgifter
 
Jag som nominerar heter
 
Telefon
 
E-post