SOS Aktuellt läsarundersökning

 
Det här är en läsarundersökning för tidningen SOS Aktuellt. SOS Aktuellt är en journalistisk tidning för och av det finlandssvenska funktionshinderområdet. I tidningen behandlas aktuella funktionshinderpolitiska frågor inom social- och hälsovården genom att informera, debattera och granska frågorna journalistiskt.

Vi vill veta vad du tycker om tidningen för att vi ska kunna utveckla den och för att flera skulle läsa den. Om du vill delta i utlottningen av ett presentkort på 100€ till Lippu.fi, kan du fylla i dina uppgifter via tacksidan efter att du skickat in dina svar. Uppgifterna kopplas inte ihop med enkätsvaren. Tack!
 
*Obligatorisk
 

Bakgrundsinformation

 
 
Kön? *
 
Ålder *
 
Föreningstillhörighet (medlemskap eller anställd vid)? *
 
Vilken? *
 
Vem är du? (du kan välja flera) *
 
Beskriv *
 

Flervalsfrågor

 
Jag läser alltid tidningen. *
Jag tycker att alla artiklar i tidningen är intressanta. *
Jag tycker att tidningen fyller sitt motto “En tidning för oss alla med funktionsvariationer” *
Jag känner alltid att jag hör till målgruppen för tidningens innehåll. *
Jag tycker att tidningen är begriplig och åskådlig (lätt att hitta i). *
Jag tycker att tidningen fungerar som ett bra språkrör för oss med funktionsvariationer. *
Jag tycker att tidningen också borde vara en informationskanal för dem som jobbar på social- och hälsovårdsfältet. *
Jag tycker att tidningen är välplanerad. *
Jag tycker att tidningen borde ha större temahelheter. *
Jag tycker att tidningen borde berätta om verksamheten i alla medlemsförbunden. *
Jag tycker att tidningen borde intervjua beslutsfattare om funktionshinder- och socialpolitik. *
Jag tycker att tidningens namn är bra *
 

Öppna frågor

 
Varför är tidningen viktig?
 
Vad skulle du vilja läsa mer om i tidningen?
 
Hur skulle tidningen kunna bli bättre?
 
Har du några namnförslag om tidningen skulle byta namn?