Täällä voit ilmoittautua mukaan Konfliktin keskeltä –roolipelin peliorganisaatioon. Peli järjestetään Evon retkeilyalueella lähellä Hämeenlinnaa, kansainvälisen Roihu-partioleirin yhteydessä 21.–23.7.2016. Pelin pelaajat, joita odotetaan olevan noin 250, ovat ensisijaisesti 15–18-vuotiaita, mutta peliorganisaatioon voi osallistua kaiken ikäiset.
 
Myös pelin etukäteisjärjestelyihin kaivataan vapaaehtoisia vastaamaan esimerkiksi pelin logistiikasta ja rekvisiitasta. Lomakkeella voi ilmoittautua niin etukäteistehtäviin, kuin pelin aikaisiin tehtäviin.
 
Peliorganisaation vastuutehtäviin ilmoittautuneet (salakuljettajat, rastivastaavat) koulutetaan etukäteen järjestettävissä koulutuksissa Helsingissä ja Tampereella. Tarkoituksena on antaa tiedot ja taidot roolinpelin vetämiseen. Muissa rooleissa olevat koulutetaan tehtäviinsä paikan päällä Roihulla. Koulutuksiin sekä peliorganisaatioon osallistuminen on maksutonta. Peliorganisaatiolle pyritään järjestämään yhteiskuljetus Evolle Helsingistä, Tampereelta sekä Hämeenlinnasta.

Peliorganisaatioon kuuluvien tulee olla paikalla Evolla aamupäivällä torstaina 21.7. Peliorganisaatioon kuuluvien osuus loppuu iltapäivällä lauantaina 23.7. Itse peli alkaa iltapäivällä 22.7. ja se päättyy seuraavan aamun aikana. Evolla on telttamajoitus.
 
 
 
 
 
 
 
Onko sinulla jotain allergioita / erityisruokavalioita? *
 
 
Jos olet alle 18 vuotta, tarvitsemme huoltajan suostumuksen, jotta voit osallistua peliorganisaatioon. Jos olet täysi-ikäinen, tarvitsemme lähiomaisen yhteystiedon.
 
Vanhemman / huoltajan / lähimmän omaisen yhteystieto:
 
 
 
 
 
Minkälaisiin tehtäviin haluaisit (voit valita useampia)
 
Etukäteistehtävät (valitsemalla tehtävän saat siitä lisätietoa)
 
LOGISTIIKKAVASTAAVAN TEHTÄVÄT
 
Henkilömäärä: 1 (Huom! tämä luku tarkoittaa ainoastaan vastuuhenkilöiden määrää. Käytännössä logistiikasta vastaamaan tarvitaan todennäköisesti useampia henkilöitä). Logistiikka pelin aikana ja välittömästi sitä ennen voidaan (ja on toivottavaa) ulkoistaa yhteistyötaholle (esim. Partio). Tällöin he hoitavat kohdat 2-4.
Edellytykset logistiikkavastaavalle: Hyvä organisaatiokyky ja täsmällisyys. 18 vuoden ikä ja ajokortti toivottava.
 
Tehtävät:
ENNEN PELIÄ:
 
1) SPR hoitaa:
- osallistuu pelin aikatauluttamiseen yhteistyössä pelin johdon kanssa.
- kartoittaa logistiikka tarpeet (ja mahdollisesti toimittaa tiedon yhteistyötaholle).
- Tarvittaessa yhdessä Piirin työntekijän kanssa selvittää sopivia yrityksiä tai organisaatioita järjestämään logistiikkaan (esim. bussikuljetukset pelipaikalle) ja jättää tarjouspyyntöjä/yhteistyöpyyntojä yhteistyössä Piirin työntekijän kanssa.
- tarvittaessa yhteistyössä Piirin työntekijän kanssa sopii logistiikkapalveluista (esim. bussikuljetukset) palveluntarjoajan kanssa.
- suunnittelee pelin johdon ja pelinvetäjien kuljettamisen pelipaikalle.
 
2) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa:
- valmistaa logistiikkataulukon pelin ajaksi. Mikäli yhteistyötaho hoitaa tämän, toimitetaan se tarkistettavaksi pelin johdolle.
- pelipaikalla ennen peliä huolehtii seuraavien kuljetusten järjestämisestä:
peliä edeltävä päivä: i) rastitarvikkeiden kuljetus rastipaikoille; ii) salakuljettajien kuljetus reitillä, mikäli autokuljetukselle on tarvetta; iii) rastiryhmien kuljettaminen rasteja rakentamaan; iv) pelin johdon kuljettaminen rasteille.
ensimmäinen pelipäivä ennen peliä: i) rastiryhmien kuljetus rastipaikoille; ii) pelin johdon kuljetus 'komentokeskukseen'; iii) ruoan ja veden kuljetus rastipaikoille ja 'komentokeskukseen' yhteistyössä ruokahuoltovastaavan kanssa; iv) pelaajien saapuminen pelipaikalle (ensisijaisesti pelaajien oma vastuu).
 
PELIN AIKANA
 
3) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa: (HUOM! Peli vaatii kuljetuspäivystystä läpi yön!):
- huolehtii pelin aikana seuraavien kuljetusten järjestämisestä: i)    rastiryhmien/henkilöiden kuljettaminen rastien välillä, mikäli osallistuvat useammille              rasteille; ii) rastiryhmien ja rastitarvikkeiden kuljettaminen pois rasteilta rastin           päätyttyä; iii) mahdollisten keskeyttäneiden/pelistä poistettujen pelaajien       kuljettaminen pois pelialueelta/'komentokeskukseen'. iv) tarvittaessa lisäruoan kuljettaminen; v) tarvittaessa pelaajien kuljettaminen bussikuljetusta tms. vaativilla                    pätkillä; vi) tarvittaessa ensiapuryhmän kuljetukset (heille oma auto toivottava).
- osallistuu mieluiten itse kuljetuksiin ja logistiikan käytännön hoitoon.
 
PELIN JÄLKEEN
 
4) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa:
- huolehtii pelin jälkeen seuraavien kuljetusten järjestämisestä: i)   loput rastiryhmät ja rastitarvikkeet pois rasteilta; ii) pelaajien poistuminen pelipaikalta (ensisijaisesti pelaajien oma vastuu); iii) pelinvetäjien poistuminen pelipaikalta.
 
5) SPR hoitaa:
Pelinvetäjien poistuminen pelipaikalta.
 
 
RUOKAHUOLTO- JA MAJOITUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT
 
Henkilömäärä: 1. Ruokahuolto ja majoitus voidaan ja on toivottavaa ulkoistaa yhteistyötaholle (esim. Partio). Tällöin tämä lista toimitetaan heille. Tämä tehtävä voidaan myös helposti liittää logistiikkavastaavan tehtäviin.
Edellytykset ruokahuolto- ja majoitusvastaavalle: Hyvä organisointikyky. Aiempi kokemus ruokahuollosta (esim. kyky arvioida tarvittava ruokamäärä/hlö) eduksi.
 
Tehtävät:
Ennen peliä:
- tarvittaessa yhdessä Piirin vastuuhenkilön kanssa pyytää tarjouspyynnöt majoitus- ja ruokailupalveluiden tarjoajalta ja huolehtii tilauksista (ei koske yhteistyötahoa).
- selvittää pelaajien erikoisruokavaliot ja allergiat ja tekee niistä listan (tulee kysyä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeessa).
- hankkii mahdolliset kahvitustarpeet yms.
- huolehtii seuraavien ruokailujen järjestämisestä ja sopii logistiikan kanssa ruokien toimittamisesta oikeaan aikaan oikeaan paikkaan:
Peliä edeltävä päivä: i) pelin vetäjien ruokailut edellisenä päivänä (jos tarpeen); ii) pelaajien ruokailut edellisenä päivänä (jos tarpeen);
Pelipäivä ennen peliä: iii) pelinvetäjien aamiainen ja mahdollinen lounas; iv) pelaajien aamiainen ja mahdollinen lounas;
Pelipäivät pelin aikana: v) salakuljettajien mukaan 'tsemppiruoat' (esim. suklaata, kuivattuja hedelmiä) ja  erityisruoat jos pelissä on esim. diabeetikoita; vi) ruokaa rasteille rastivastaaville ja salakuljettajille. Tarkista käsikirjoitus erityisten peliin liittyvien herkkuruokien varalta. HUOM! Ruokaa on varattava riittävästi myös yöksi! Salakuljettajille ja rastinvetäjille tulee pitkän yön aikana nälkä; vii) ruokaa 'komentokeskukseen' paitsi pelinjohdolle, myös vararuokaa, jota voidaan toimittaa rasteille/salakuljettajille/uupuneille pelaajille tarvittaessa; viii) 'pakolaisateria' pakolaisleirille - pelaajaa kohden: desi riisiä, ruokalusikallinen öljyä ja karkki ('lääke').
Pelin jälkeisenä päivänä: viii) kunnon aamiainen pelaajille; ix) kunnon aamiainen pelin vetäjille;
x) mahdolliset muut ruokailut, erityisesti jos pelin purku on vasta seuraavana päivänä.
- hankkii mahdollisen majoituspaikan avaimen ja huolehtii huoneiden jaosta pelaajille ja peliorganisaatiolle/organisoi telttojen pystytyksen.
 
Pelin aikana:
- ei tehtäviä pelin aikana. Voi osallistua peliin rasteilla tai muissa tehtävissä.
 
Pelin jälkeen:
- organisoi mahdollisen majoituspaikan siivoamisen, huolehtii avainten palauttamisesta.
 
 
REKVISIITTAVASTAAVAN TEHTÄVÄT
Henkilömäärä: 1.
Edellytykset rekvisiittavastaavalle: Hyvä organisointikyky. Ennakkoyhteydet esim. harrastelijateattereihin eduksi.
 
Tehtävät:
Ennen peliä:
- tutustuu rastien sisältöön ja käsikirjoitukseen pelin johdon kanssa ja selvittää, tarvitaanko peliin lisärekvisiittaa valmiin materiaalipaketin lisäksi.
- varmistaa rekvisiitan saatavuuden ja tilaa pelimateriaalin Kalkusta.
- sopii rekvisiitan kuljettamisesta Kalkusta pelipaikalle.
- sopii materiaalin lisähankinnoista Piirin vastuuhenkilön ja tarvittaessa Keskustoimiston (isot hankinnat, jani.leino@redcross.fi) kanssa, sekä huolehtii hankinnoista. Ensisijaisesti selvitetään, onko lisämateriaalia saatavilla Kalkusta (pressut, teltat, armeija-asut yms.) tai Piiriltä (kynät, teipit, fläppitaulut yms). Vaatetuksen yms. rekvisiittamateriaalin suhteen kannattaa kääntyä paikallisten harrastelijateattereiden tai vastaavien puoleen. Usein myös pelinvetäjilla itsellään on jotakin asuun soveltuvaa materiaalia.
- päivittää rekvisiittalistan peliä varten.
- huolehtii, että rekvisiitta on jaettu rastikohtaisesti ja kaikilla rasteilla on tarvittavat tarpeet.
- selvittää rastivastaaville rastien rekvisiitan sisällön.
- huolehtii rekvisiitan kuljetuksesta rasteille yhdessä logistiikkavastaavan kanssa.
 
Pelin aikana:
- osallistuu peliin tullirastilla ja huolehtii pelin alussa pelaajilta poistettujen tavaroiden säilyttämisestä huolellisesti.
- ei muita tehtäviä, voi osallistua peliin rasteilla tai muissa tehtävissä (esim. logistiikan apuna).
 
Pelin jälkeen:
- huolehtii pelaajilta poistettujen tavaroiden palauttamisesta
- selvittää yhdessä rastivastaavien kanssa mahdolliset puutteet rekvisiittamateriaalissa ja merkitsee tiedot materiaalilistaan, jotta uudet varusteet voidaan hankkia ennen seuraavaa peliä.
- selvittää yhdessä rastivastaavien kanssa, ovatko varusteet märkiä/likaisia tms. ja huolehtii niiden puhdistuksesta ja kuivatuksesta tai tarvittaessa ilmoittaa varusteiden kunnosta ja sopii niiden huollosta Kalkun ja Keskustoimiston kanssa (jani.leino@redcross.fi).
- huolehtii rekvisiitan palauttamisesta Kalkkuun sekä mahdollisesti harrastelijateattereille yms.
 
 
Pelin aikaiset tehtävät (salakuljettajan ja rastivastaavan tehtävistä saat lisätietoa valitsemalla tehtävän)
 
SALAKULJETTAJAN TEHTÄVÄT
Henkilömäärä: 1/perhe (perheessä n. 5-7 henkeä) + yksi varasalakuljettaja, jolla voi olla muu rooli pelinvetäjänä, mutta joka voi siirtyä salakuljettajan rooliin ennen peliä tai kesken pelin esimerkiksi sairastapauksissa.
Edellytykset salakuljettajalle: 18 vuoden ikä. Pelin johdon tulee tuntea jollakin tapaa salakuljettajaksi valittava henkilö ja luottaa tähän. Vähintään kohtalainen kunto, sillä salakuljettajan rooli on fyysisesti raskas. Kyky eläytyä ja innostaa, hyvät sosiaaliset taidot ja kommunikaatiotaidot. Ensiaputaidot (peliorganisaatio kouluttaa tarvittaessa).
 
Tehtävät:
Ennen peliä:
- mahdollisen ensiapukoulutuksen käyminen.
- koulutusviikonlopun käyminen.
- pelireitin kiertäminen ja oman reitin suunnitteleminen.
 
Pelin aikana:
- salakuljettaja on vastuussa johtamastaan perheestä koko pelin ajan.
- tuntee reitin ja on vastuussa suunnistamisesta.
- selvittää tarvittaessa pelin ulkopuolisille henkilöille, esimerkiksi ohikulkijoille, mistä pelissä on kysymys.
- auttaa pelaajia pääsemään rooleihinsa esimerkiksi kyselemällä perheen jäseniltä tietoja perheestä.
-  auttaa pelaajia pysymään roolissa pitkän pelin aikana.
- motivoi, innostaa ja luo tunnelmaa.
- johdattelee tarvittaessa keskustelua siten, että pelaajat kiinnittävät rasteilla huomiota oikeisiin asioihin.
- ongelmatilanteissa perheen kanssa salakuljettaja on yhteydessä pelin johtoon.
- onnettomuustilanteissa perheen kanssa salakuljettaja tilanteen vakavuudesta riippuen i) on yhteydessä hätäkeskukseen; ii) aloittaa ensiavun; iii) on yhteydessä turvallisuusvastaavaan tai tilanteen niin vaatiessa delegoi jonkun perheen jäsenistä olemaan yhteydessä turvallisuusvastaavaan; iv) toimii annettujen ohjeiden mukaan.
- mikäli pelaaja haluaa keskeyttää pelin, keskustelee tämän kanssa ja yrittää motivoida tämän jatkamaan. Mikäli pelaaja salakuljettajan kanssa keskusteltuaan yhä haluaa keskeyttää, salakuljettaja on yhteydessä pelin johtoon.
 
Pelin jälkeen:
- salakuljettaja huolehtii perheensä henkisestä purusta heti pelin päätyttyä. Purkuun on tärkeää saada mukaan myös pelin mahdollisesti keskeyttänyt/keskeyttäneet pelaajat tai heidän kanssaan tulee järjestää henkilökohtainen purku joko salakuljettajan tai pelin johdon toimesta. Purussa salakuljettaja ensin suorittaa roolista poistumisen ja tekee selväksi, että peli on päättynyt ja on aika keskustella omana itsenä. Hän keskustelee pelaajien kanssa pelin aikana esiin nousseista tunteista ja ajatuksista. Erityisen tärkeää on käydä läpi tilanteet, joissa on tapahtunut jotain erikoista, kuten mielenpahoittaminen (tai muu syy esim. itkeä), jos joku perheestä on keskeyttänyt pelin, mahdolliset loukkaantumiset, eksymiset yms. Mikäli pelaaja kokee sen tarpeelliseksi, salakuljettaja voi ohjata pelaajan  keskustelemaan  henkisentuen vapaaehtoisen kanssa. Salakuljettajat koulutetaan purkua varten.
 
 
RASTIVASTAAVAN TEHTÄVÄT
Henkilömäärä: 1/rasti, suotavaa nimetä etukäteen myös varavastaava kullekin rastille.
Edellytykset rastivastaavalle: 18 vuoden ikä. Hyvä organisaatiokyky ja kommunikaatiotaidot. Kyky innostaa ja eläytyä. Aiempi kokemus Konfliktin keskellä -roolipelistä ja ymmärrys pelistä kokonaisuutena suotavaa.
 
Tehtävät:
Ennen peliä:
- tutustuu huolellisesti oman rastinsa käsikirjoitukseen ja keskustelee mahdollisista kysymyksistä ja ongelmakohdista yhdessä pelin johdon kanssa.
- ratkaisee mahdolliset kysymykset ja ongelmat yhdessä pelin johdon kanssa.
- mikäli rastivastaava on valittu ennen pelinvetäjien koulutusta, hän voi esitellä oman rastinsa koulutuksessa.
- perehdyttää muut rastilaiset rooleihinsa.
- tutustuu oman rastinsa rekvisiittaan rekvisiittavastaavan opastuksella.
- johtaa rastin rakennusta.
 
Pelin aikana:
- rastivastaava on pääasiallisessa vastuussa rastistaan ja sen toimivuudesta.
-  tsemppaa ja auttaa muita rastilaisia pysymään rooleissaan.
- päättää mahdollisista muutoksista rastilla yhteistyössä pelin johdon kanssa.
- rastilaiset esittävät mahdolliset kysymyksensä rastivastaavalle, joka tarvittaessa konsultoi pelin johtoa.
- on ongelmatapauksissa yhteydessä pelin johtoon.
 
Pelin jälkeen:
- Tarvittaessa huolehtii rastilaisten roolista poistumisesta.
- johtaa rastin raivauksesta ja pakkaamisesta ja tarkistaa rastin rekvisiitan. Ilmoittaa mahdollisesta materiaalin häviämisestä tai hajoamisesta rekvisiittavastaavalle. Ilmoittaa rekvisiittavastaavalle mikäli materiaali on likaista, märkää tms.
 
 
Peliorganisaatioon kuuluvat salakuljettajat ja rastivastaavat koulutetaan peliä varten etukäteen. Alustavasti koulutusviikonloppuja järjestetään kaksi, Helsingissä 28.-29.5.2016 ja Tampereelle 11.-12.6.2016. Salakuljettajat ja rastivastaavat koulutetaan omissa koulutuksissaan, mutta samojen viikonloppujen aikana.
 
Missä haluaisit ja missä mahdollisesti voisit käydä koulutuksen? (Klikkaa mieluisin paikka. Mikäli kumpi tahansa koulutus sopii, klikkaa molemmat)
 
Oletko osallistunut aiemmin Konfliktin keskeltä –roolipeleihin?
 
 
Onko sinulla aiempaa roolipelikokemusta?
 
 
 
Oletko mukana Suomen Punaisen Ristin toiminnassa? (voit valita useampia)
 
 
Jos olet mukana jonkun toisen järjestön toiminnassa, niin missä? (voit valita useampia)
 
 
Tarvitsetko kuljetuksen Evolle? *
 
 
Pelin pelaaminen sisältää ajoittaista fyysistä ja henkistä rasitusta. Onko sinulla jokin sairaus tai muu terveyteen liittyvä tila, joka tulee huomioida (esim. diabetes, epilepsia tms.)? *
 
 
Pelin valmistelua ja kulkua tullaan ajoittain kuvaamaan. Annatko suostumuksesi, että sinua voidaan valokuvata sekä videoida? *
 
Miten sait tiedon Roihun roolipelistä?
 

KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA!
Olemme sinuun yhteydessä piakkoin!
Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: konfliktinkeskella@gmail.com