Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty teille lähetetään Clean & Safe Turku graafinen ohjeistus ja tunnus, jonka voitte ladata yritysenne sivuille. Tunnusta ei siis tule itse kopioida mistään sivuilleen, vaan se toimitetaan Turku Business Regionin toimesta. Hyväksynnän jälkeen yrityksen logo myös lisätään viralliselle Clean & Safe Turku -sivustolle.

Huom! Yrityksen sivuilla tulee olla, mieluiten etusivulla, maininta siitä että yrityksessä noudatetaan korona-ohjeistuksia (esim. teksti 'Noudatamme kulloinkin voimassa olevia THL:n sekä AVIn ohjeistuksia' ja vaikka linkit ko. sivuille).

 
Yritys noudattaa THL:n ohjeita koronaturvallisuudesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
 
Yritys noudattaa aluehallintoviraston ohjeita ja kokoontumisrajoituksia: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906735
 
Yritys on kouluttanut ja sitouttanut henkilökuntansa koronaturvalliseen toimintaan. Henkilökunta on ohjeistettu sairastumisen varalta: töihin ei tulla sairaana, hakeutuminen testiin ja omaehtoinen karanteeni. Lisäohjeita: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle
 
Asiakkaille ja henkilökunnalle on tarjolla käsidesiä ja mahdollisuus käsien pesuun.
 
Siivousta on tehostettu ja yritys ottaa huomioon siivousohjeet koronaturvallisuuden takaamiseksi: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
 
Asiakkaiden ohjaus yrityksen tiloissa on suunniteltu turvavälit huomioonottaen.
 
Yrityksen nettisivuilla JA paikan päällä asiakastiloissa on asiakkaille ohjeistus koronan osalta.
 
Asiakkaille on tiedotettu toimenpiteistä, joita on tehty turvallisen palvelun takaamiseksi.
 
Yritys on kehittänyt palveluprosessejaan koronaturvallisuuden näkökulmasta (mm. mahdollisuudet korttimaksamiseen, mahdollisuudet lippuvaraukseen sähköisesti sekä asiakkaiden ohjeistaminen paikalle saapumisesta etukäteen).
 
Kasvosuojien käytössä noudatetaan viranomaisten alueellisia suosituksia https://www.turku.fi/
 
Olen tutustunut Clean & Safe Turku ohjeistuksiin alakohtaisesti ja sitoudun allaoleviin Clean & Safe Turku -kokonaisuuden periaatteisiin ja toimenpiteisiin.
 

CLEAN & SAFE TURKU

Kimmeltävä meri, kulttuuritarjonta, historia, Aurajokiranta ja saariston raikas ilma. Turun seutu tarjoaa luontoelämysten lisäksi turvallisen vierailun korkeatasoisten palveluiden ääressä. Alueen matkailutoimijat ovat tehneet toimenpiteitä suojellakseen asiakkaitaan Covid-19 virukselta. Lue alta, miten turvallisuus on huomioitu matkailualalla eri toimijoiden toimesta.

Majoitusliikkeet

Toimijat sitoutuvat näihin toimenpiteisiin kaikissa majoitusliikkeen tiloissa taatakseen turvallisen majoittumisen.

 1. Vastaanotto ja lobbyalueet
  1. koko majoitusliikkeen henkilökunta on perehdytetty terveysturvallisuuteen
  2. majoitusliikkeen vastaanoton tiskillä on pleksit tai muu vastaava suoja asiakkaan ja henkilökunnan välillä
  3. näkyvillä on ohjeistus siitä, miten majoitusliike huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta
  4. turvavälit jonotukseen on merkitty näkyvästi
  5. asiakkaille on tarjottu mahdollisuus hyvään käsihygieniaan (käsidesit sijoitettuna eri pisteisiin, käsienpesumahdollisuus jne.)
 1. Kerroshoito ja yleisten tilojen siisteys
  1. tehostettu huoneiden ja yleisten tilojen siivous
  2. kerroshoidon henkilökunta osaa kertoa asiakkaille kuinka terveysturvallisuudesta huolehditaan siivouksen osalta
 1. Aamiainen ja majoitusliikkeen ravintolapalvelut
  1. turvavälit toteutuvat asiakaspaikkojen huomioinnissa sekä jonotuksen osalta ne on merkitty näkyvästi ravintolatilaan
  2. aamiaisella on mahdollisuus porrastettuun saapumiseen ruuhkien välttämiseksi
  3. aamiainen on mahdollista nauttia myös ravintolan ulkopuolella (huoneaamiainen)
 1. Kokouspalvelut
  1. turvavälit huomioidaan kokoustiloissa (kokousvieraiden etäisyys toisistaan min. 1,2 m)
  2. kokoustarjoiluille mahdollisuus valita erilainen toimitus- ja tarjoilutapa; esim. yksittäispakattuina kokoustilaan

Ravintolat

Ravintolatoiminta on Suomessa erittäin säänneltyä ja tiukasti valvottua. Toimijat ovat elintarvikealalla toimiessaan sitoutuneet tunnistamaan toimintaan liittyvät vaarat ja organisoimaan toimintansa turvalliseksi mm. omavalvontasuunnitelman avulla.

Turussa ravintolapalveluita tarjoavat ammattimaisesti toimivat yritykset sitoutuneet kaikkiin viranomaisten ohjeisiin turvallisuudesta (Tartuntatautilaki, THL:n ohjeet ja Aluehallintoviraston ohjeet). 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
http://www.avi.fi/web/avi/ohje-ravintoloiden-toiminnan-rajoittamisesta-ja-valvonnasta

Toimijat ovat sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin ravintoloissa taatakseen turvallisen vierailun:  

 1. Ohjeistamme hyvään käsihygieniaan
  Asiakkaat ohjeistetaan hyvään käsihygieniaan (käsienpesu ja desinfiointi käsidesillä riittävän usein), sekä muistutetaan olemaan tulematta ravintolaan sairaana.
 1. Siivoamme tehostetusti
  WC-tiloja siivotaan ja desinfioidaan useasti päivän aikana (wc-istuimet, pesualtaan hanat). Varmistetaan, että tiloissa on koko ajan käytössä käsien desinfiointiainetta ja saippuaa. Pintojen desinfioinnista on olemassa vahvat ohjeistukset.
 1. Ohjaamme vieraita ravintolatiloissa
  Ravitsemisliikkeen elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä suunnitelma koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaiden keskuudessa. Suunnitelma on asiakkaan nähtävissä.
 1. Asiakkaita palvelevat vain terveet asiakaspalvelijat   

Henkilökunnan terveyttä seurataan. Sairaana ei tulla töihin, ja karanteeniohjeistuksia ja hygieniaohjeita noudatetaan.

Tapahtumat

Kulttuuri- ja tapahtumatoimijat ovat sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin taatakseen turvallisen vierailun kävijöille:  

   1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys
    - henkilökunta on perehdytetty ajankohtaisiin koronaturvallisuusohjeisiin
   2. Viestintä asiakkaille
    - asiakkaiden ohjeistaminen koronaturvallisesta vierailusta tehdään ennen tilaisuutta (ei sairaana paikalle, suositaan digitaalisia lippuvarauksia ja korttimaksuja, saliin menoajat jne.)
   3. Opastus paikan päällä
    - henkilökuntaa on varattu riittävästi mm. ohjeistamaan turvaväleistä
    - riittävän väljät tilat jonotuksessa
   4. Kävijähallinta
    - turvavälien pitäminen kaikissa tiloissa
    -  turvavälimerkit
   5. Käsihygienia
    - asiakkaita ohjataan pitämään käsihygieniasta huolta ja käsienpesu- ja desinfiointipisteitä on riittävästi
   6. Tehostettu siivous

Koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on 26.10. alkaen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906735

ttps://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleisötilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+käyttöön+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleisötilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+käyttöön+21.9.2020.pdf?version=1.3&t=1600765844124

Toimijat ovat sitoutuneet oman alansa turvallisuusohjeisiin.

http://www.suomenteatterit.fi/covid-19/

https://messutsuomessa.fi/2020/07/21/messu-ja-tapahtumajarjestajat-ryn-jasenyritykset-pandemiaan-liittyvat-omavalvontaohjeet/ 

Risteilyt

Merenkulku on Suomessa ja muissakin Itämeren maissa erittäin säänneltyä ja valvottua. Laivayhtiöt noudattavat kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Laivoilla toimitaan kansainvälisten MARPOL-, AFS- ja muiden sopimusten mukaisesti.

Laivayhtiöt ovat tottuneet toimimaan tiukan prosessin ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Koronatoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi viruksen saavuttua Suomeen ja toimintatapoja päivitettiin, jotta jokainen voisi matkustaa luottavaisin mielin. Laivayhtiöillä on lisäksi hyvin tarkka toimintasuunnitelma mahdollisten virusten tai epidemioiden osalta ja yhtiöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa ja noudattaneet heiltä saamiaan ohjeita.

Yhteistyö on ollut tiivistä myös eri viranomaisten, paikallisten Aluehallintovirastojen ja paikallisen terveydenhuollon kanssa.

Risteilyihin ja laivamatkoihin liittyen on kiinnitetty erityistä huomiota koko matkustusketjun mahdollisimman terveysturvalliseen sujumiseen, joten yhteistyö satamien kanssa on ollut tärkeää ja sujunut erittäin hyvin. Laivamatka alkaa aina satamasta tai terminaalista ja päättyy myös sinne.

Toimenpiteet terminaaleissa

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan sekä terminaaleissa että laivamatkan aikana tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.
 • Terminaaleissa on useita käsienpesu- ja desinfiointipisteitä.
 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta muistutetaan banderollein.
 • Turvavälien pitämisestä muistutetaan lattiatarroilla ja kuulutuksilla.
 • Odotus- ja jonotusalueet on merkitty niin, että riittävän turvavälin pitäminen on mahdollista.
 • Lähtöselvitys suositellaan tekemään etukäteen mobiililaitteella tai terminaaleissa olevilla lähtöselvitysautomaateilla.
 • Lähtöselvitysautomaatteja desinfioidaan säännöllisesti. Lisäksi automaatit on sijoitettu niin, ettei porttien läheisyyteen synny ruuhkaa.
 • Sairaana ei ole sallittua matkustaa. Matkustajan on lähtöselvityksen yhteydessä vahvistettava, että on tietoinen tästä.
 • Terveysneuvontapisteitä on avattu varustamoiden Turun terminaaleihin.

Toimenpiteet laivoilla

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan laivamatkan aikana tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.
 • Laivoilla riittävästä turvavälistä huolehditaan useilla eri toimenpiteillä ja tilojen käyttöä on suunniteltu uudelleen, jotta etäisyydet voitaisiin paremmin säilyttää.
 • Matkustajia muistutetaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävästä turvavälistä.
 • Opastamme asiakkaitamme ympäri laivaa infonäytöillä, kuulutuksilla ja julisteilla oikeaoppisesta käsienpesusta ja yhteisen hyvinvointimme varmistamisesta.
 • Laivoilla on käsienpesupisteitä ja käsidesiautomaatteja.
 • Käsienkuivausautomaatit on poistettu käytöstä.
 • Pintoja puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisemmin ja tiheämmin.
 • Myymälöissä desinfioidaan säännöllisesti sekä ostoskärryjä ja -koreja että hajuvesi- ja kosmetiikkatestereitä. Ravintoloissa on asetettu asiakkaiden enimmäiskapasiteetti.
 • Pleksilaseja on asennettu tarvittaviin paikkoihin.
 • Buffet-ruokailussa pintoja desinfioidaan, ottimia vaihdetaan usein ja lisäksi on tarjolla kertakäyttökäsineitä ja käsienpesu-/desinfiointipisteitä. Pöytävaraukset on porrastettu, myös aamiaiselle.
 • Lasten pallomeret on toistaiseksi suljettu.
 • Lääkintähenkilökuntaa on kaikilla laivoilla.

Muita tehtyjä toimenpiteitä

 • keväällä laivayhtiöt käytännössä lopettivat matkalippujen myymisen (tästä tuli haasteita välttämättömälle matkustukselle)
 • oma rajatunnistautuminen ”SuomestaSuomeen” matkustajille
 • erilliset turvallisuusjärjestelyt ja toimenpiteet ulkomaisille matkustajille
 • terminaalien terveysneuvontapisteet
 • terminaalien koronatestauspisteet
 • Turvallinen kokousmatkustaminen:
  • mahdollisuus nousta laivaan ennen muita matkailijoita, väljä kokoustila, catering mahdollisuus omaan kokoustilaan, kokousryhmillä mahdollisuus räätälöityihin pelkästään omalle ryhmälle järjestetty ostotilaisuus myymälöissä

Monipuolista ja jatkuvasti päivittyvää viestintää

Päivittyvää tietoa laivayhtiöiden internet-sivuilla:
https://www.tallinksilja.fi/koronavirus
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/aikataulut-yhteydet-satamiin/poikkeusaikataulut/koronavirus/

 

Täältä saat lisätietoa koronaviruksesta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-riskien-arviointi
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/opasteet-huoneentaulut
https://www.avi.fi/web/avi/-/tyonantajan-pitaa-arvioida-koronaviruksesta-aiheutuvat-terveysriskit-tyosuojelu-https://tietosuoja.fi/koronavirus

Tietoa eri alojen tarkemmista ohjeistuksista:
http://www.suomenteatterit.fi/covid-19/
https://messutsuomessa.fi/2020/07/21/messu-ja-tapahtumajarjestajat-ryn-jasenyritykset-pandemiaan-liittyvat-omavalvontaohjeet/
https://www.avi.fi/web/avi/ohje-ravintoloiden-toiminnan-rajoittamisesta-ja-valvonnasta
https://www.avi.fi/web/avi/ravintolat
https://www.mara.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/kiihtymisvaiheen-maakuntien-rajoitukset-voimaan-11.10.-erillinen-omavalvontaohje-julkaistu


Risteilyt:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/aikataulut-yhteydet-satamiin/poikkeusaikataulut/koronavirus/
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/matkaohjeita-ja-terveystietoa/
https://www.vikingline.fi/merella/ruoka-ja-juoma/room-service--take-away/
https://www.vikingline.fi/merella/ostokset/ennakkotilaus/nain-se-toimii/ https://www.youtube.com/watch?v=WdKn9tU_He0&t
https://www.tallinksilja.fi/koronavirus#toimintasuunnitelmainfo
https://www.tallinksilja.fi/koronavirus
https://www.tallinksilja.fi/vastuullisesti-luottavaisin-mielin-laivalle

 
 
 
 
 
 
 
Toimiala
 
Tallennettuja tietoja käsitellään Turku Science Park Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti:
https://turkubusinessregion.com/tietosuoja/asiakkuudenhallinnan-tietosuojaseloste/