Ole osa virtavesikunnostajien kasvavaa joukkoa ja osallistu virtavesikunnostuskurssille!

Koulutusta ja verkostoitumista osaamisen kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi – vastaa kyselyyn ja lähde mukaan

Kurssin tavoitteena on edistää paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja kansalaisten tietämystä virtavesiluonnosta, kunnostuksista ja seurannasta sekä parantaa alueellisten, ammattimaisesti toimivien vesistökunnostustoimijoiden valmiuksia koordinoida ja toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

Osallistujat pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri kohteisiin. Vertaisoppimisen hengessä kohteen esittelijä voi myös kysyä apua ja saada hyviä ehdotuksia kohteen suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Webinaarien lisäksi kurssilla järjestetään maastokäyntejä ja tutustumismatkoja.Kurssi on osallistujille maksuton.

Kyselyn avulla kartoitetaan virtavesikunnostuksiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kurssin sisällön suunnittelussa.

Katso kurssin alustava sisältö ja aikataulu

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry
juha-pekka.vaha@luvy.fi, p.045 7750 7727
 
Janne Tolonen, Valonia
janne.tolonen@valonia.fi, p. 050 518 7755
 

1. Taustatiedot

 
Vastaajan rooli
 
Organisaatio
 
Missä maakunnassa tai maakunnissa toimit? *
 
Vastaatko kyselyyn...
 
Missä?
 
Mitkä näkökulmat sinua erityisesti kiinnostavat virtavesiin liittyen? Voit valita useamman vaihtoehdon.
 
Mikä?
 
Miten hyvin virtavesikunnostuksista on mielestäsi saatavilla tietoa?
 

2. Kurssin sisältö

 
Kurssikokonaisuuteen on suunniteltu mm. seuraavia tilaisuuksia. Mihin näistä olisit kiinnostunut osallistumaan? (Voit valita useamman)
 
Virtavesikunnostusten suunnittelu
 
Mitkä seuraavista virtavesikunnostusten suunnitteluun liittyvistä aiheista kiinnostavat sinua eniten? (Voit valita useita)
 
Elinympäristökunnostusten suunnittelu
 
Minkä lajien/lajiryhmien elinympäristön kunnostus kiinnostaa sinua eniten? (Voit valita useita)
 
Mikä?
 
Kunnostusten toteutus
 
Mistä kunnostusmenetelmistä haluaisit saada eniten tietoa? (Voit valita useita)
 
Mikä?
 
Kunnostusten seuranta
 
Mistä kunnostuksen seurantaan liittyvistä asioista haluaisit saada eniten tietoa? (Voit valita useita)
 
Mikä?
 
Kunnostushankkeen toteutus kokonaisuutena
 
Mitkä seuraavista kunnostushankkeen toteutukseen liittyvistä asioista olet kokenut haastaviksi? (Voit valita useita)
 
Mikä?
 
Olemassa olevat hyvät materiaalit ja oppaat kunnostusten toteutuksesta
 
Mistä olet saanut vesistökunnostuksiin liittyvää tietoa ja mistä haet tietoa?
 
Tähän voit listata mielestäsi hyviä ja käyttökelpoisia julkaisuja aiheesta:
 
Osallistuminen kurssille
 
Mihin teemaan liittyen haluaisit osallistua kouluttajana?
 
Millaista kokemusta, kunnostuskohdetta tai suunnitelmaa haluaisit esitellä?
 
Toiveita virtavesikunnostuskurssin sisällöstä (esim. webinaariaiheet, maastokurssit, opintomatkat). Sana on vapaa.
 
Liity samalla kurssin sähköpostilistalle! Tämä ei sido osallistumiseen.
 
Syöttämällä sähköpostiosoitteen hyväksyt yhteystietojesi tallentamisen Varsinais-Suomen liiton tietosuojakäytännön mukaisesti. Emme jaa tietojasi ulkopuolisille.
 
Sähköpostiosoite
 

Kurssin järjestävät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Valonia osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Kalatalouden ympäristöohjelmaa.

Kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa elinkeinon, hallinnon, tutkimuksen ja järjestöjen asiantuntijoiden yhteistä osaamisverkostoa siten, että se muodostaa entistä tehokkaamman innovaatioympäristön toimialan laajalle yhteistyölle ja kehittämiselle.  Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus.