Nykyisin käytössä olevat IoT-järjestelmät koostuvat usein teknologioista jotka ovat valmistajakohtaisia, eivätkä ole yhteensopivia keskenään. Tämä rajoittaa järjestelmistä saatavaa hyötyä. Tämä on ongelma erityisesti kaupungeille, joissa on tarpeita hyvin monenlaisille IoT -ratkaisuille.

Kaupungit hyötyisivät avoimesta, toimijariippumattomasta IoT-arkkitehtuurista ja alustasta, jonka päälle eri toimijat voivat rakentaa palveluita ja joka mahdollistaa eri järjestelmien liittämisen toisiinsa. Tällainen alusta mahdollistaisi erilaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia älykaupunkiympäristössä.

Kyselyn tavoitteena on kerätä näkemyksiä yrityksissä jo käytössä olevista IoT-alustoista sekä ymmärtää olemassa olevien ratkaisujen hyviä puolia, valintaperusteita sekä niiden puutteita ja asioita, jotka voitaisiin mahdollisesti ratkaista toimittajariippumattomalla alustalla.

Tämän kyselyn tuloksia työstetään avoimessa työpajassa 10.12.2018 klo 9-12 Tampereella. Kiinnostuneet yritykset ovat tervetulleita työpajaan, linkki ilmoittautumiseen kyselyn lopussa.

 
Yrityksenne toimiala
 
Yrityksen koko
 
Arvio oman yrityksen IoT-valmiuksista
 
Mitä IoT-alustoja tunnette
 
Muita tuntemiani IoT-alustoja
 
Jos käytössänne on jo IoT-alusta, mitkä olivat tärkeimmät valintakriteerit sen hankinnalle (valitse max 3)
 
 
Kuinka merkittävä asia avoin, toimittajariippumaton alusta on IoT-alustan valinnassa?
 
Mikä on IoT-alustanne ensisijainen käyttökohteenne
 
IoT-alustan ensisijainen käyttökohteenne (jos valitsit Muu-vaihtoehdon edelliseen kysymykseen)
 
Kuinka merkittävänä seikkana koette IoT-alustan tarjoamat valmiit integraatiomahdollisuudet datalähteisiin
 
Millaisiin datalähteisiin IoT-alustan tulisi teidän yrityksen kannalta pystyä integroitumaan
 
Kuinka liiketoimintakriittisessä roolissa IoT-alustan koette olevan yrityksessänne
 
IoT-alustan vikatila aiheuttaa
 
Millaiseksi valintakriteeriksi koette IoT-alustan kyberturvallisuuden
 
Millaiseen ympäristöön asentaisitte IoT-alustan
 
Missä IoT-alustalle kerättyä dataa pitäisi säilöä maantieteellisesti
 
Tuleeko IoT-alustalle kerättävän datan päivittyä
 
Onko teillä dataa, jota voisitte tarjota muille
 
Oletteko harkinneet tai tarjoatteko jo Avoimen Datan palveluja
 
Haluatteko tarjota tunnistamattomille käyttäjille avointa dataa IoT-alustanne kautta
 
Onko suunnitelmissanne luoda maksullista liiketoimintaa IoT-alustan avulla? Oletteko pohtineet miten haluaisitte lisensioida tarjoamanne alusta ulkopuolisille osapuolille
 
Jos haluat osallistua avoimia IoT-ratkaisuja käsittelevään työpajaan, voit tehdä ilmoittautumisen tässä. Työpaja pidetään ma 10.12. klo 9:00 - 12:00 Futuricen Tampereen toimistolla Tampellassa, osoitteessa Kelloportinkatu 1 D, 5krs.
 
Saatamme myös ottaa yhteyttä osaan vastaajista jatkokysymysten muodossa!
 
Haluan osallistua työpajaan 10.12.2018
 
Etunimi
 
Sukunimi
 
Matkapuhelin
 
Sähköposti
 
Allergiat
 
Avoin palaute