Evenemang:
Uppstart för revidering av AB 04 och ABT 06

Om möjligt, ange kapitel och paragraf i AB eller ABT. 

Svaren ges till och kommer att behandlas av BKK:s arbetsgrupp för revideringsarbetet. Svaren inte kommer att offentliggöras utanför arbetsgruppen
 
För- och efternamn *
 
Företag/Organisation
 
e-postadress *
 
Yrkesroll
 
Vilka förändringar kan göras för att främja bättre samarbete i entreprenader?
 
Vilka förändringar kan främja ökad produktivitet i branschen?
 
Vad kan förändras för att optimera riskfördelningen i entreprenader?
 
Hur ska förändringar i entreprenader regleras – samlat eller uppdelat på flera bestämmelser?
 
Behöver skillnaderna i ”fast pris” respektive ”löpande räkning” förtydligas och i så fall hur?
 
Behöver besiktningsförfarandet förändras och i så fall hur?
 
Hur bör tvistelösning regleras?
 
Ska kapitelstrukturen vara kvar eller förändras?
 
Ska AB och ABT slås samman?
 
Bör AB/ABT omfatta även drift och underhållsentreprenader?
 
Övriga synpunkter?
 
Vilken fråga är viktigast att ta hand om i revideringsarbetet?